Átgondolt, társadalmi részvételen alapuló városfejlesztést Győrött!

A Reflex Környezetvédő Egyesület sajtóközleménye

2011. május 12.Parkok helyett parkolók?

Az európai nagyvárosok a környezeti szempontokat alapvetően szem előtt tartva igyekszenek megoldani belvárosuk tehermentesítését a gépjárművektől. Szomorú, hogy Győr városa elsősorban a személygépkocsikkal járók igényeit igyekszik kiszolgálni – ellentmondva saját környezetvédelmi programjának –, és tervezi tönkretenni városunk még meglévő természeti és kulturális értékeit.

 

A Dunakapu térre tervezett mélygarázs után – melyet talán nem kell bemutatnunk – az elmúlt hetekben döbbenten láttuk, hogy a városvezetés a számukban és területükben sajnos egyre csökkenő városi zöldterületeken is több helyen parkolókat kíván fejleszteni. Ezek közül a legelfogadhatatlanabb a részben a Batthyány tér alá tervezett mélygarázs ötlete, mely ellen egyesületünk a kapcsolódó hatósági eljárási folyamtokban igyekszik az összes törvényes lehetőségével élni, hogy megakadályozza azt.

 

Sajnos csak későn – a területen található fák kivágása után –, egy panaszos lakó megkeresésekor értesültünk arról is, hogy a tűzoltósággal szembeni, a Rába folyó melletti területre – a valamikori jégpálya helyére – is parkolót álmodnak a tervezőasztalok mellett. Ehhez a fejlesztéshez kapcsolódóan ugyan még konkrét eljárással a fakivágási engedélyen túl ugyan nem találkoztunk, de az azóta megjelent híradások alátámasztják értesüléseinket.

 

Értetlenül állunk a tervezett kulturális és zöldterületeket romboló fejlesztések előtt akkor, mikor a belváros körül több degradált, ún. barnamezős terület található, melyen megoldható lenne parkolók kialakítása. Ezek a területek egy jól működő P+R rendszer alapjai lehetnének, mely része a környezetkímélő városi közlekedési rendszernek.   

 

Átlátható, átgondolt fejlesztéseket!

A feni, Dunakapu teret, Batthyányi teret és a volt jégpályát érintő fejlesztések is rávilágítanak arra az egyre jobban elmélyülő problémára, hogy a helyi környezetünket formáló – többször romboló – fejlesztések terveit, a hozzájuk kapcsolódó rendezési módosításokat misztikus számhalmazokból kell kibogozni, amihez az intézményesült társadalmi szervezet kapacitásai, mint például egyesületünk, is szűkösek, nem hogy a lakosságé.

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület ezért kezdeményezi, hogy a város környezetét érintő kérdésekben (fakivágások, zöld- és közterület alakítások) a város a tevékenységek megkezdése előtt közérthetően és elérhetően tájékoztassa az érintetteket, a város lakóit az írott és elektronikus médián keresztül!

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti beruházások az Aarhusi Egyezmény (2001. évi LXXXI. törvény) hatálya alá tartoznak, amely kötelezően írja elő az érintett nyilvánosság tájékoztatását és döntésbe való bevonását. Méghozzá a tervezés korai fázisában, amikor még vannak alternatívák és biztosítható a hatékony társadalmi részvétel.  

 

Az átlátható és átgondolt fejlesztésekért közösségi kampányt indítottunk melyhez várjuk a szimpatizánsok csatlakozását személyesen az egyesületünk elérhetőségein (9024 Győr, Bartók Béla u. 7., 96/316-192) vagy elektronikusan a http://www.facebook.com/pages/%C3%81tgondolt-t%C3%A1rsadalmi-r%C3%A9szv%C3%A9telen-alapul%C3%B3-v%C3%A1rosfejleszt%C3%A9st-Gy%C5%91r%C3%B6tt/173159316073966 címen. A problémákhoz kapcsolódóan lakossági tiltakozó megmozdulást tervezünk, melyről a későbbiekben részletesen tájékozatjuk a sajtó képviselőit is.

 

Részletek a sajtóközleménnyel kapcsolatban:

Reflex Környezetvédő Egyesület – Kalas György, Lajtmann Csaba, Nagy Péter – 96/316-192A cikkhez csatolt dokumentumok:
korcsolyapálya001.pdf

<< Vissza