AUDI-beruházás - Még nem késő véleményezni

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a Natura 2000 területeket érintő új Audi beruházással kapcsolatos „területrendezési dokumentumait” 2010. december 24-én a Városház aulájában kifüggesztették. A lakosságnak 30 napja van arra, hogy a módosítással kapcsolatos észrevételeit megtegye. Tekintettel arra, hogy a tervmódosítással kapcsolatos véleményezési eljárása a szokásos módon és színvonalon folyik, a vélemények kialakításához az alábbiakban magunk próbáljuk megadni a szükséges tájékoztatást.Az „építési” törvény 9.§ /6/ bek. szerint a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt – „a beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával együtt - a polgármesternek (főpolgármesternek) legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tennie” – így biztosítva, hogy az azokban foglaltakra az érintettek észrevételt tehessenek.

Az észrevételezési eljárás lebonyolító Szervnek tehát a közzététellel (is) segítenie kell a lakossági vélemények megformálását.

A vélemények kialakításához azonban információk szükségesek - amit a véleményező eljárást bonyolítók – akárcsak az előzetes eljárásban* - ezúttal sem biztosítanak. 

 

A győri Városháza aulájában csupán két darab térkép és egy fél oldalas hivatalos közlemény került kifüggesztésre. Ismertető leírás, szakmai dokumentum egy sem - miként a véleményrögzítéshez szükséges tollat, véleményező füzetet is hiába keresnék (vigyenek magukkal!).

Ennyit arról, hogy mi itt a „szokásos mód”, hogy milyen jelentőséget tulajdonít a lakossági véleményeknek az eljárást bonyolító apparátus (lásd még: részvételi demokrácia győri módra).

 

Maguk a térképek szép színesek ugyan, de a rajtuk lévő folyamatos és szaggatott vonalakat és mindenféle számokat a laikus aligha tudja értelmezni.   

A mellé kifüggesztett hivatalos közlemény körülbelül annyi információt ad, hogy az eljárás tárgya az SZTM 2010-022 számú Győr-logisztikai park rendezési terv módosítása”.

 

Konkrétan, magyarul:

 

Az ügy tárgya a jelenlegi Audi gyár bővítése, a mellette található terület beépítésével.

A fejlesztés célja: a gyár jelenlegi személygépjármű gyártási-összeszerelési kapacitásának bővítése 500, illetve 1000 jármű/nap értékre. Az ehhez szükséges új karosszéria préselő, festő, lakkozó, összeszerelő üzemek megépítése, különféle technológiai és energiaellátó létesítmények telepítése, továbbá védő zóna kialakítása. Az új technológiák telepítése értelemszerűen újabb légszennyezőanyagok, illetve zaj kibocsátásával jár – de ezek várhatóan nem érik el a határértékeket. 

Járulékos, távlati cél: a célzott fejlesztést akadályozó „keleti tehermentesítő” út legújabb nyomvonalának biztosítása.        

 

Természetvédelmi vonatkozások: A tervezett beruházás jelentős részben „Natura 2000”  kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen valósul meg (HUFH 2009 – Gönyűi homokvidék). Ezt jelenleg még elsősorban Pannon homoki gyepekhez (112 ha) tartozó élőhelytípus borítja, kisebb területen Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek és Pannon homoki-borókás nyárasok találhatók. A közösségi jelentőségű jelölő fajok mellett a terület számos hazai jogszabályok által védett és fokozottan védett fajnak biztosít élőhelyet (1 fokozottan védett és 18 védett növényfaj, 6 fokozottan védett és 89 védett állatfaj). A beruházás megvalósulása esetén ezek végleges kipusztulása, élőhelyvesztése várható.

 

A beruházás közösségi jelentőségű élőhelyek és fajokra gyakorlat fenti (súlyos és vissza nem fordítható) hatásait az Európai Unó Élőhelyvédelmi Irányelvének megfelelően ún. kiegyenlítő intézkedésekkel kell kompenzálni. Ezek finanszírozását a beruházó AHM vállalta.

A Natura 2000 terület beépíthetőségéről, a kiegyenlítő intézkedések alkalmazhatóságáról az Európai Bizottság dönt majd. 

 

Vélemények kialakítását segítő szakmai mellékletek:

 

  1. A SZMT módosítási eljárásnak a közgyűlési döntést előkészítő főépítészi előterjesztése. SZTM 2010-002

Az anyagban többször hivatkozott építési törvény száma helyesen: 1997. évi LXXVIII. tv.

 

  1. A beruházás várható környezeti hatásainak részletesen bemutató tanulmány (a Környezetvédelmi Felügyelőség honlapjáról):  

http://edktvf.zoldhatosag.hu/kozerdeku/AUDI/AUDI_KHV_IPPC.pdf

 

 

A beruházás fontosságát nem vitatjuk – de ez lenne a minimum kiegészítés, amit a fenti „logisztikai park módosítási szándékról” a lakossággal illett volna közölni.   

A módosítási terv január 24-ig véleményezhető.

 

 

* Megjegyzés az előzetes véleményezési eljáráshoz:

 

Az SZMT módosítás előzetes eljárásának szakmai problémáit korábbi cikkünkben már jeleztük (lásd: „A természet legázolva - megint egy beruházás győri módra”).

Sérelmeztük, hogy az előzetes eljárás dokumentumából (az Étv. előírásai ellenére) nem derült ki, hogy ki kezdeményezte az eljárást, hogy mit akar a területtel kezdeni – és mik a módosítás várható hatásai. Elhallgatták azt is, hogy a tervezett beruházás helyszíne Natura 2000 védelem alatt áll. A terület soron kívüli átminősítését biztosító rapid kormányzati intézkedések jogszerűségét jelenleg az Alkotmánybíróság vizsgálja.<< Vissza