Állásfoglalás a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatban

Egyesületünk is megdöbbenve értesült az ajkai timföldgyár vörösiszap tárolójának katasztrófájáról. Percről-percre követjük a Torna, a Marcal, a Rába, valamint a Duna sorsát. Munkatársaink helyszíni bejárás során is meggyőződtek a tragédia okozta környezeti károkról. Döbbenet, tragédia, katasztrófa és legfőképpen szégyen, ami eszünkbe jut. Nemrég fejeztük be a Marcal felszínalatti vízvédelmi projektünket, amiben apró, de szép sikereink voltak, és erre most, tessék…! Mint a tenyerünket ismerjük ezt a kis folyót, oldalvizeit, holtágait, a vízgyűjtőjét, növényeit, állatait, az ott élő embereket, és megint csak azt tudjuk most mondani, hogy erre most, tessék - minden más lett, minden más lesz! Az extra profitért döbbenetes bűnök történtek/történnek ebben az országban a természeti értékekkel szemben - legálisan, papíron lezsírozva, hatóságilag elfogadva. S ha a szándékos semmittevés miatt baj van, akkor azt a természetre fogják. Szégyen. A Reflex Egyesület aláíróként csatlakozott a környezetvédő szervezetek alábbi állásfoglalásához, melyben egyebek közt a hasonló helyzetek elkerülésére tesznek intézkedési javaslatokat.Környezet- és természetvédő civil szervezetek

állásfoglalása

a vörösiszap-katasztrófa kapcsán

 

 

Alulírott környezet- és természetvédő civil szervezetek most az emberek egészségének megóvását, a sérültek gyógyítását, a károk elhárítását, illetve a további károk megelőzését tartják a legfontosabbnak a vörösiszap által elöntött településeken. Felhívják a lakosságot, a civil szervezeteket, a vállalatokat, intézményeket, hogy a kormányzati szervekkel közösen segítsék ezen feladatok mielőbbi megvalósítását. Egyúttal együttérzésükről, szolidaritásuktól biztosítják az érintetteket.

 

Ugyanakkor a katasztrófa azt bizonyítja, hogy további intézkedésekre is szükség van.

 

Meg kell erősíteni az ellenőrző hatóságokat, így különösen a környezet- és természetvédelmi felügyelőségeket és az ÁNTSZ-t, hogy meg tudják tenni az intézkedéseket a hasonló tragédiák megelőzésére. Az utóbbi években ezeket a szerveket oly mértékben legyengítették, hogy még a jogszabályban előírt alapvető feladataikat sem tudják megfelelően ellátni. Biztosítani kell a hatóságok függetlenségét a politikai befolyástól (amit igen gyakran egyes gazdasági érdekcsoportok alakítanak).

 

Szükséges a környezeti veszélyeknek a jelenleginél sokkal pontosabb feltérképezése az országban, valamint a már bekövetkezett károk elhárításának a felgyorsítása. Bár ez a folyamat megindult a rendszerváltás után, de azóta is csigalassúsággal halad. Azonban – amint a mostani eset is bizonyítja – a természet nem ennyire türelmes. A kárfelszámolás jelenlegi ütemével további katasztrófákat, emberéleteket kockáztatunk, s az okozott károk orvoslása sokkal több pénzünket emészti fel, mint amennyit a kármentesítések igényelnének.

 

El kell érni, hogy az esetleg mégis bekövetkező károk költségei ne az ártatlan elszenvedőket, illetve az adófizetőket terheljék, hanem azokat teljes egészében az okozók fizessék meg. Ennek érdekében jogszabályban kell előírni, hogy a veszélyes tevékenységet folytatók kössenek biztosítást a tevékenységük során lehetségesen bekövetkező minden káresetre, illetve képezzenek erre más módon megfelelő tartalékot. További lehetőség, hogy az állam vessen ki olyan mértékű adót az érintett tevékenységre, amelyből alapot képezhet egy esetleges kárelhárításra.

 

Meg kell szüntetni a súlyosan környezetszennyező tevékenységek, illetve a meg nem újuló erőforrások kiaknázásának állami támogatását. Ilyen támogatásnak minősül az is, amikor a szennyezést nem az okozónak kell megfizetnie. Az adott esetben célszerű lenne megemelni a jelenleg rendkívül alacsony bányajáradékot.

 

Elengedhetetlen a környezet- és egészségvédelmi képzések jelentős kiterjesztése, minőségi javítása. Ma a lakosság többsége nem képes hatékonyan óvni környezetét, egészségét, és nem tudja, miként kell cselekedni egy környezeti katasztrófa esetén.

 

Az érintett településeknek, valamint cégeknek mindenütt érdemi katasztrófa-elhárítási terveket kelljen elkészíteniük, és képeseknek kell lenniük a végrehajtásra. Ezt az illetékes hatóságok szigorúan ellenőrizzék!

 

Fontos a katasztrófáért felelős személyek szigorú és elrettentő felelősségre vonása is.

 

A környezet- és természetvédő civil szervezetek nem először teszik meg ezeket a javaslatokat. Bíznak benne, hogy a továbbiakban erre már nem lesz szükség, mivel a kormányzat végrehajtja a felsorolt intézkedéseket.

 

2010. október 6.

 

Csatlakozó szervezetek:

Beklen Alapítvány

Bors Alapítvány

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület

Csermely Környezetvédelmi Egyesület

Dráva Szövetség

Életfa Környezetvédő Szövetség

E-Misszió Környezet- és Természetvédelmi Egyesület

Energia és Környezet Alapítvány

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Fenntarthatóság Felé Egyesület

Független Ökológiai Központ

Greenpeace Magyarország Egyesület

Herman Ottó Természetvédő Kör

Holocén Természetvédelmi Egyesület

Ifjú Botanikusok Baráti Köre

Inspi-Ráció Egyesület

Kerekerdő Alapítvány

Levegő Munkacsoport

Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete is.

Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány

Magyar Természetvédők Szövetsége

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Nők a Balatonért Egyesület

Ökológiai Stúdió Alapítvány

Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődéséért

Ökoszolgálat Alapítvány

Ökotárs Alapítvány

Pro Natura Szentgotthárd Civil Összefogás

Reflex Környezetvédő Egyesület

Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő Alapítvány

Védegylet

WWF Magyarország

Zöld Akció Egyesület, Miskolc

Zöld Nők

Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány<< Vissza