Integrált Városfejlesztési Stratégia – társadalmi egyeztetés nélkülCímzett:          Borkai Zsolt polgármester
                        Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
                        9021 Győr, Városház tér 1.Tisztelt Polgármester Úr!

Egyesületünk az elmúlt hetekben értesült, hogy készül Győr város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (továbbiakban IVS). Sajnos a város jövőjét jelentősen meghatározó dokumentumról az első ismereteket az elmúlt hetekben közzétett bizottsági és közgyűlési anyagokból tudtuk csak beszerezni. A közgyűlési előterjesztésben szerepel, hogy „...A partnerségi egyeztetés a tervek szerint az IVS közgyűlés általi jóváhagyása után is folytatódik, hiszen véglegesnek akkor lesz tekinthető, ha azt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító Hatóság is jóváhagyja....”. A gondolat arra utal, hogy a partnerségi egyeztetés megkezdődött. Ebből sajnos a Reflex Környezetvédő Egyesület, amely mind helyi, mind regionális, mind országos szinten aktív tevékenységet folytató szervezet, nem sokat érzékelt, hiszen a terv készítői részéről egyesületünk felé megkeresés nem történt. (Tudtunkkal igaz ez a város több, aktív környezetvédő társadalmi szervezetére is.)  

        Tudjuk, hogy az IVS szükséges ahhoz, hogy a város a Nyugat-dunántúli Operatív Program városrehabilitációs forrásaira pályázhasson, így miközben tiltakozunk a társadalmi részvétel biztosításának elmaradása miatt, nem kérjük a stratégia elutasítást. Egyúttal azonban szeretnénk felhívni az Ön és képviselőtársai, valamint az önkormányzat munkatársainak figyelmét, hogy a társadalmi szervezetek részvételét a tervezési folyamatokban több törvény, és jelen stratégia esetében a kiadott segédlet is a tervezési folyamat elejétől alapvetőnek tartja! 

Az IVS társadalmi egyeztetésének hiányosságain okulva javasoljuk, hogy a város a társadalmi egyeztetésekre egy, a törvényi elvárásoknak megfelelő módszertant dolgozzon ki, amelyet a későbbiek folyamán a saját tervezési, programozási gyakorlatában alapvetőnek tekint. A módszertan kidolgozásában a Reflex Környezetvédő Egyesület szívesen a város rendelkezésére áll. 

            Kapcsolódó törvényi rendelkezések:
            - 2001. évi LXXXI törvény az Aarhusi Egyezmény kihirdetéséről. 7. cikk A nyilvánosság részvétele a környezettel kapcsolatos tervekre, programokra és irányelvekre vonatkozó eljárásokban
            -  2/2005. (I.11.,) Korm. sz. rendelete egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 1.§ (2) bek.
            Az IVS hátteréül szolgáló, az ÖTM által összeállított „Városrehabilitáció 2007-2013-ban - Kézikönyv a városok számára” az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésére vonatkozó része is leszögezi:
               „... A 1080/2006-os ERFA rendelet 8. cikke értelmében a fenntartható városfejlesztési beavatkozások esetében az ERFA társfinanszírozza azon a részvételen alapuló, integrált és fenntartható stratégiák megvalósítását, melyek a városi területeken koncentrálódó gazdasági, környezeti és társadalmi problémák megoldását célozzák.
Az integrált városfejlesztési stratégia módszertani meghatározásának négy kulcseleme, alapvető hozadéka a következő:
            ...- a tervezés során megvalósítandó partnerség nem csupán egy adminisztratív módon igazolandó tevékenység, hanem a teljes IVS folyamat kulcselemeként tekintendő: a partnerségi alapú tervezésen múlik, hogy a kijelölt célrendszer kellő támogatottsággal, legitimitással bír-e, és ily módon középtávon megvalósítható-e.”


            Miközben tiltakozunk a társadalmi részvétel hiányosságai miatt, szeretnénk hangsúlyozni, hogy egyesületünk nem ellenzi a győri IVS-ben kiemelt projektként megjelölt belvárosi, illetve újvárosi rehabilitációs elképzeléseket.

 Emlékeztetünk rá, hogy éppen a Reflex volt az, aki a rendszerváltás időszakában kétéves harcával „felszabadította” a Széchenyi teret, megszüntetve annak parkolóként történő megcsúfolását. Mi kérdeztük meg először a lakosságot, hogy a jövőben milyen funkciót szeretne a térnek, aki – a két miniszterrel történő – megállapodással megteremtette a tér tervezett rehabilitációjának lehetséges anyagi alapjait, amivel a későbbiekben sajnos a város nem élt.

Emlékeztetünk arra is, hogy egyesületünk az elsők között hívta fel a figyelmet az újvárosi rehabilitáció fontosságára is (annak aktuális részeként sajnos hiába kértük a Bercsényi liget méltatlan állapotának megszüntetését). 

Ezeket a témákat a Reflex mindig is „integráltan” kezelte, hiszen a Széchenyi tér rehabilitációját összekötötte a Dunakapu tér és a rakpartok ökológiailag orientált funkcióváltásával. Újváros rehabilitációjába pedig mi beleértettük a volt olajgyári épületek megtartását, de ezzel az állásponttal egyedül maradtunk. Magunkra maradtunk azzal az álláspontunkkal is, hogy a jövő beruházásai közül az újvárosi rehabilitációs célkitűzéseket várhatóan súlyosan veszélyeztetheti a Gardénia helyén tervezett hipermarket és a Mosoni-Dunán tervezett új közúti híd.

          Tisztelt Polgármester Úr, reméljük levelünkkel sikerül konstruktív módon elérnünk, hogy a város megbízásából zajló tervezési folyamatok a későbbiekben valódi társadalmi egyeztetésen alapuljanak. Kérjünk, levelünket ismertesse meg képviselőtársaival, valamint az önkormányzat tervezésért, programozásért felelős munkatársaival.  <>
 

Győr, 2008. február 25.


Lajtmann József
elnök<< Vissza