Civil műhelymunka Pápateszéren

A Reflex Környezetvédő Egyesület 2010. május 20-21-én kétnapos civil műhelymunkára hívta a térség civil szervezeteit Pápateszérre. Három megyéből mintegy harminc aktivista jött el, hogy részt vegyen a „Nyilvánosság részvételének erősítése az egyes döntéshozatali mechanizmusokban” projekt keretében szervezett szakmai rendezvényen. A kedvezőtlen időjárás csak az alternatív erdei programokat tudta elmosni – szakmailag és mozgalmilag azonban mindenképpen hasznosan és eredményesen töltöttük az időt. Rövid képes program beszámoló következik.A Reflex Egyesület több mint tíz éve foglalkozik az információs jogok és a részvételi demokrácia problémájával. Az „Egészséges környezet – nyitott társadalom” c. programjának folytatásaként az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával 2008-ban indította a témával kapcsolatos új (most záruló) projektjét. 

 

  

 

A projekt egyik záróeseménye volt a 2010. május 20-21-én Pápateszérre összehívott kétnapos műhelymunka. A több nyilvános listán meghirdetett rendezvényre eredetileg több mint negyvenen jelentkeztek be, de a katasztrofális időjárás miatt kb. harmincan jöttünk össze a Reflex pápateszéri Ökológiai Központjában.

A Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron civil szervezeteit képviselő mozgalmárokat a projektgazda Reflex és a partnerszervezeteinek (a veszprémi Csalán Egyesület és a szombathelyi Kerekerdő Alapítvány) vezetői köszöntötték.

 

 

A rendezvény szakmai programjáról és tapasztalatairól:

 

1.) A „Nyilvánosság részvételének erősítése az egyes döntéshozatali eljárásokban” c. EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támoga­tott projekt tevékenységét és szakmai tapasz­talatait dr. Kalas György projektvezető foglalta össze.

 

 

Ami a majd’ másfél éves tevékenység statisztikáját illeti: a témában együttműködő három partnerszervezet folyamatosan működtette lakossági információs szolgálatát és különféle hírlevelekben folyamatosan jelentettük meg a témával kapcsolatos híreket, tudnivalókat (cikksorozatot, iratmintákat stb.). Összesen kb. 190 esetben kértünk ki állami-önkormányzati szervektől közérdekű adatot és - különféle szempontok alapján-  három alkalommal vizsgáltuk végig és értékeltük a térség 36 önkormányzatának és három környezetvédelmi hatóságának honlapját (részükre kétszer ismeretterjesztő anyagokat is kiküldtünk). Folyamatosan adtunk hírt a véleményezhető jogszabálytervezetekről és több mint száz hatósági eljárásba jelentkeztünk be ügyfélként.

 

A civil szektor és az állami szervek együttműködési formáiról végigkérdeztük a térség civil szervezeteit és nagyobb önkormányzatait – a projektben több műhelymunkát is szerveztünk. Az egyes akciók eredményeiről eddig hat sajtótájékoztatót bonyolítottunk.       

 

A projekt végére elkészült a témában szerkesztett önálló honlap és megjelentek a bevállalt ismeretterjesztő brosúrák is: a veszprémi, a szentgotthárdi, a Közép-dunántúli regionális Üvegzsebkönyvek – továbbá a Társadalmi Egyeztetés Egységes Normarendszere c. brosúra átdolgozott (aktualizált) kiadása.

 

Ezután a „Nyilvánosság részvétele a jogalkotási folyamatokba” c. rész következett Gyöngyössy Péter / Kerekerdő Alapítvány, Szombathely/ felvezetésében. Partnerszervezetünk vezetője az új erdőtörvény két éves előkészítésében koordinálta a civil mozgalom részvételét – az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat és eredményeket osztotta meg velünk.

 

 

Az első nap szakmai részét dr. Kancsal Károly (bakonyszentlászlói jegyző) zárta, aki a civil szervezetek és a helyi önkormány­zatok kialakult és lehetséges kapcsolatrendszerét vázolta fel, ismertetve a témában szerzett sokoldalú (és nem minden tanulság nélkül való) tapasztalatait.

 

 

Az esti műhelybeszélgetés központi témája az információs jogok érvényesítésével kapcsolatos problémák és az ezekkel kapcsolatos civil tapasztalatok volt. A részvevők egyetértettek abban, hogy a témában - de különösen az Aarhusi Egyezmény végrehajt(at)ásában és, a részvételi demokrácia erősítésében -  még „mindkét oldalon” sok a tennivaló. A beszélgetés során főleg a „hogyan tovább?”-ról alakult ki élénk eszmecsere.

A napot Lajtmann József multikulturális műsora zárta. 

 

A második nap szakmai programját Varga Gábor (DtF Városvédő Egyesület, Sopron) indította „Civil kontroll a politika felett?” című gondolatébresztő előadásával. A bibliai felvezetésű, érdekes előadás után a részvevők aktuálpolitikai utalásokat sem nélkülöző tanulságos eszmecserét folytattak a civil kontroll jelentőségéről (és esélyeiről).  

 

 

 

 „Civil szervezetek részvétele a döntéshozatali eljárásokban” címmel Molnár Attila osztályvezető (ÉDU Környezetvédelmi Felügyelőség, Győr) következett. Vetített előadásában tette érthetővé a jelenlegi egységes környezetvédelmi hatósági rendszer belső feladat és hatásköri megosztását. Konkrét példákkal vázolta a hatóságok és civil szervezetek együttműködésének fontosságát, lehetőségeit és az ügyféli jogok hatékony érvényesíthetőségét az egyes közigazgatási aktusokban.   

 

 

  

A szakmai részt Lajtmann József és Horváth Ferenc (mindkettő Reflex Környezetvédő Egyesület) közös vitaindítója zárta. Az előadók a VKI vízgazdálkodási tervek országos és regionális egyeztetési mechanizmusának (nem rég véget ért) példáján mutatták be a társadalmi egyeztetési eljárásokban való részvétel elméleti jelentőségét, illetve gyakorlati fogyatékosságait.

 

 

  

Az ebéd utáni közös műhelymunka keretében elsősorban a társadalmi részvétel problémáit jártuk körbe az aktuális nagyberuházások példáján (Auchan bevásárlóközpont – Győr, a szentkirályszabadjai repülőtérbővítés, Hulladékégető – Heiligenkreuz, King’s City – Sukoró stb.) Ennek a blokknak vitavezetője dr. Szalay Tímea volt (Csalán Egyesület, Veszprém)

 

Összességében egy jó hangulatú, mozgalmas rendezvényt szerveztünk. A kedvezőtlen időjárás csak a tervezett esti alternatív erdei programot tudta elmosni – szakmailag és mozgalmilag mindenképpen hasznosan és eredményesen töltöttük az időt.

Köszönjük a részvételt.

 

Kalas György / Németh Veronika (Reflex Környezetvédő Egyesület)

 << Vissza