Levélváltás Auchan-ügyben

Az elmúlt hetek történései, a nyilvánosság kizárásával zajló egyeztetések az Auchan és Győr városa között arra engednek következtetni, hogy sajnos annak ellenére gőzerővel zajlik a győri beruházás előkészítése, hogy az ahhoz kapcsolódó rendezési terv módosítását a helyi Városstratégiai Bizottság többször elutasította. A Reflex a kérdéssel kapcsolatban nyílt levelet fogalmazott meg Győr polgármesterének. A polgármester rövid időn belül megküldte válaszlevelét, amely az alábbiakban szintén olvasható.Nyílt levél Borkai Zsolt polgármesternek

az Auchan tervezett győri bevásárlóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Az elmúlt hetek történései arra engednek következtetni, hogy a nyilvánosság kizárásával gőzerővel zajlik az Auchan győri beruházásának előkészítése. Az Auchan csoport ingatlanértékesítő vállalata az Immochan a városházán szakértői egyeztetéseken az általa készített kiviteli szintű közlekedési csomóponti tervekről egyeztet a város szakértőivel, míg a honlapján 2011. júniusi nyitással hirdeti a győri beruházás bérelhető ingatlanjait.

A Reflex Környezetvédő Egyesület – a lakosság jelentős részével, társadalmi és szakmai szervezetekkel együtt – évek óta tiltakozik a stratégiailag elhibázott városfejlesztési irányok miatt, melyek a rövidtávú anyagi hasznot szem előtt tartva, átgondolatlanul engednek utat bevásárlóközpontok és tömeges lakóingatlanok fejlesztéseknek. Sajnos az Auhan tervezett beruházása is több szempontból káros:

- veszélyezteti a területen található, kiemelt fontosságú régészeti emlékeket (az ezeket védő jogszabályokat furcsa eljárásrend kereti között gyengítették);

- a közlekedés növekedése miatt jelentősen nő a hatásterület környezeti terhelése;

- zavarja a szomszédos Natura 2000-es terület és a közelben található Fertő-Hanság NP, Pannonhalmi TK természetvédelmi területének élővilágát;

- teret enged az olcsó, rossz minőségű, külföldről származó termékeknek;

- indokolatlanul tovább növeli mind a város, de különösen az érintett területre jutó, az európai átlagot messze meghaladó bevásárlóterületek nagyságát;

- közlekedési káosszal fenyeget, hiszen az érintett útszakasz csak részben bővíthető;

- ellehetetleníti a szomszédos, öko-turisztikai szempontból is jelentős pihenőterületet.

Fontos leszögeznünk – ahogy azt a Városstratégiai Bizottság ülésein is elmondtuk – a jelenlegi rendezési terv módosítása nélkül az Auchan nem tudja megvalósítani beruházását, így a város döntéshozóinak adott a lehetőség, hogy megakadályozzák a káros beruházást.

Tisztelt Polgármester Úr, a 2006-os önkormányzati választások kampányában Ön a Kisalföld napilapnak polgármesterjelöltként a következőket nyilatkozta: „Győrben elég a bevásárlóközpont. A hangsúlyt arra kell fektetni, amit a leköszönő városvezetés elmulasztott: védelmet kell adni a helyi kereskedőknek, versenyhelyzetbe kell hozni a kis- és közepes vállalkozókat. A multiközpontok erősödésével hagyták tönkremenni a győri üzlettulajdonosokat. Ezt az önfeladó várospolitikát gyökeresen meg kell változtatni!” (Borkai Zsolt, Kisalföld, 2006. szeptember 22.). A megválasztása óta megnyitott bevásárlóközpontok, melyekben Ön nyilván csak részben érintett, hiszen a kapcsolódó tervezések, a fejlesztések megkezdése a 2006 előtti időszakra nyúlnak vissza, sajnos ellentmondanak korábbi szavainak.

Tisztelt Polgármester Úr, reméljük, hogy az Ön álláspontja érdemben nem változott 2006-óta és illeszkedik a Fidesz által is képviselt értékekhez, valamint a részben Ön által 2009-ben kezdeményezett „Végy Hazait Mozgalomhoz”, mellyel a magyar termékeket és a hazai kis- és középvállalkozásokat igyekszik segíteni. Várjuk válaszát, és egyben reméljük az alábbi kérésünk írásos megerősítését:

 

Az érintett területen csak olyan beruházás megvalósítását támogatja, mely egyfelől figyelembe veszi a terület sajátosságait: a terület kiemelt fontosságú régészeti emlékeinek és a szomszédos természetileg védett területeinek megóvását, másfelől úgy megvalósítható, hogy ahhoz nem kell módosítani a területre vonatkozó hatályos rendezési tervet.

 

Tisztelettel:

 

Győr, 2010. március 17.   

 

Lajtmann József

elnök

Reflex Környezetvédő Egyesület

 

A nyílt levél letölthető változata pdf-ben.

 

 

 

 

 

 

Borkai Zsolt polgármester Reflexnek megküldött válaszlevele:

 

Címzett: Reflex Környezetvédő Egyesület, Lajtmann József elnök

 

Tárgy: Válasz a „Nyílt levél” tárgyában az Auchan tervezett győri bevásárlóközpont-fejlesztéséhez kapcsolódóan

 

Tisztelt Elnök úr!

 

A hozzám érkezett, 2010. 03. 17-én kelt „Nyílt levél”-ben foglalt  kijelentésekkel és kérdésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

 -  Győr Megyei Jogú Város közgyűlése az 1/2006. (01.25.) Ök. rendelettel 2006-ban elfogadta és jóváhagyta  Győr építési szabályzatát (továbbiakban: GYÉSZ) és Szabályozási Tervét (továbbiakban: SzT). Ebben a tárgyi terület[1][1] jogerősen és hatályosan[2][2] „Újonnan beépítésre szánt terület” kijelölést és jogstátuszt kapott. A tömb három építési övezetből áll:

 

 1.: 2529 sz. nagy bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű, kereskedelmi célú különleges övezet Kbe03/S/25/40-/120/02-//100  (cca. 225e m2)

 2.: 2562 sz.: kereskedelmi szolgáltató övezet

                     Gksz03/S/25/40-/120/02-//100 (cca. 51e m2)

 3.: 2563 sz.  tartalék terület ún. nagytávú felhasználásra  (cca. 93e m2)

                    illeszkedés” = a szomszédos területekhez, későbbi övezeti besorolással

 

A fenti adatokból következően ma az Auchan - vagy bárki más - jogtisztán építhet bevásárló központot mintegy 56 ezer m2 alapterülettel, cca 67-68 ezer m2 összterülettel.

A mai szabályok összességében az „illeszkedéses” terület nélkül mintegy 66/84 ezer m2 beépítését teszik lehetővé, a távlati kijelölt fejlesztéssel[3][3] közel 85/111 ezer m2-nyi beépítés lehetőségét hordozzák. Ehhez mindössze egy 30 méteres sávot kell az Achilles park felé beültetési kötelezettséggel ellátni – ami praktikusan alig több, mint egy fasor.

 

Az előbbiekből következően a mai állapothoz képest egy szabályozási terv-módosítás nem jár(na) jelentős beépítési növekedéssel, ugyanakkor lehetőséget nyújtana járulékos (környezetvédelmi, útépítési, stb.) igények és egyéb elvárások kielégítésének megköveteléséhez.

 

Azonban - hangsúlyozom – a szabályozási terv-módosítási eljárás el sem indult, jelenleg a lehetőség vizsgálata és egyeztetése zajlik, az sem „gőzerővel”, hanem korrekt (és kötelező[4][4]) eljárásrendben (ld. alább).

 

 

   Sem az elmúlt hetekben, sem annak előtte nem zajlott/zajlik Auchan beruházás-előkészítés a „nyilvánosság kizárásával”! Továbbá - ami a legfontosabb - a városházán semmilyen hivatalos eljárás nem indult el az Auchan beruházás konkrét ügyében. Egyeztető tárgyalások zajlanak.

-         A Városstratégiai Bizottság – mint az köztudott – eddig háromszor  (2009.03.10.; 2009. 06.09. és 2009.12.10.) utasította el még az előzetes (ún. településfejlesztési) döntés meghozatalát is, éppen az egyeztetések és előkészítés nem elégséges volta miatt!

-         Az Önkormányzat és a Városháza munkatársai folyamatosan egyeztetnek a részönkormányzatokkal - jegyzőkönyvek tanúságai szerint - (Gyirmót, Ménfőcsanak), a környező érintettekkel (kiemelten az Achilles Park képviselőivel), a szakmai szervezetekkel (Állami Főépítész, Mérnök Kamara, Mérnök Műhely, stb) és (szak)hatóságokkal, valamint a megbízott tervezőkkel (KASIB).

-         Az, hogy a megbízott (?) tervezők Budapesten (tervtanácsok, KÖH-KÖSZ, közlekedési hatóságok, stb.) és Győrben (szakhatóságok, egyéb szervezetek), az Önkormányzat kihagyásával, illetve megkerülésével milyen egyéb tervekkel, egyeztetésekkel „jelennek meg”, (ezekről sokszor csak utólag szerzünk tudomást), a győri Polgármesteri Hivatal számára nem értelmezhetők és nem kezelhetők!

-         Meg kell jegyeznem, hogy hivatalosan az Auchan Győr számára a mai napig nem jelent meg. Természetesen „a sorokból kiolvasható” hogy a fent nevezett cég áll a háttérben, de ezt felelősen kijelenteni tények és hivatalos dokumentumok hiányában nem lehet.

 

Összefoglalva kijelenthető, hogy egy esetleges rendezési (szabályozási-) terv-módosítás, illetve a hozzá koherensen tartozó Településrendezési Szerződés az ügy szempontjából előnyt is jelenthetne a városnak, megnövelve az Önkormányzat „mozgásterét” (előírások, elvárások érvényestése) is, de jelenleg éppen ennek a szakmai vizsgálata és értékelése zajlik - se több, se kevesebb.

 

Azaz:

 

-        vizsgáljuk, vizsgáltatjuka terület kiemelt fontosságú régészeti emlékeinek és a szomszédos természetileg védett területeinek megóvását

-         „másfelől” nyilvánvaló, hogy „..a tárgyi beruházás úgy is megvalósítható, hogy ahhoz nem kell módosítani a területre vonatkozó hatályos rendezési tervet…” (v.ö. fenti számítások: 56 ezer m2 alapterülettel, cca 67-68 ezer m2 összterülettel és egy mindössze 30 m-es zöldsáv beültetésével) - az is látható azonban, hogy nem ez a város érdeke, a közösség számára kedvező cél!

  

A fentiek alapján vissza kell utasítanom azt a nyílt levélben, illetve egyéb sajtóorgánumban elhangzott kijelentést, illetve következtetést, hogy  - idézem -„.. a nyilvánosság kizárásával gőzerővel zajlik az Auchan győri beruházásának előkészítése…..”

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

 

 

Üdvözlettel,

 

Borkai Zsolt

polgármester

 

Győr, 2010.03.22.

 

A válaszlevél pdf-ben

 

 

 

 

 

Mivel a fenti levél tartalmával sok tekintetben nem értünk egyet, így egyesületünk hamarosan egy válaszlevelet fogalmaz meg, amelyet megküldjük a Polgármester Úrnak, illetve a honlapunkon is közzé tesszük.

 

 [1][1] Az ún.”Göcsei földek”, illetve Széles földek ; Szeles-dűlők - nem „Eperföldek”, ahogy tévesen elterjedt

[2][2] A SzT 1.3.7. számú szabályozási tervlapja alapján

[3][3] V.ö.: Illeszkedés=tartalék terület távlati fejlesztéshez a Szerkezeti Terv alapján

[4][4] Törvény írja elő az önkormányzat számára minden beérkező igény és kérelem kivizsgálását és elbírálását!

 

 << Vissza