Véleményeink a módosítási javaslatokról

Egyesületünk a megküldött dokumentációk alapján környezetvédelmi szempontból véleményezte a Főépítészi Csoport által elindított 22 darab SZTM módosítási javaslatot. A megküldött dokumentációk, illetve helyszíni szemlék alapján szakmai álláspontunkat kialakítottuk és az illetékeseknek továbbítottuk. Illúzióink ugyan nincsenek, hiszen a Reflex és a lakosság véleményét nem szokás figyelembe venni, de az alábbiakban közzétesszük az általunk nem támogatott 9 módosítási szándék rövid indoklását.

 Egyesületünk a megküldött dokumentációk alapján környezetvédelmi szempontból véleményezte a Főépítészi Csoport által elindított 22 darab SZTM módosítási tervet. A megküldött dokumentációk, illetve helyszíni szemlék alapján álláspontunkat Reményeink szerint megtette ezt az érintett lakosság is.

Illúzióink ugyan nincsenek, hiszen a Reflex és a lakosság véleményét nem szokás figyelembe venni, de a környezet és a lakosság életminőségének védelme érdekében az alábbi észrevételeket tettük:  

 

Terv: Árpád u.- Jókai u. Bajcsy Zs. u. által határolt telektömbben a jelenleginél magasabb beépítést tervez. Nem támogatjuk.

SZTM 2009-098

A rendezési terv előírásaitól való eltérés (a beépítési magasság megváltoztatása) – elfogadva a megelőzés prioritását - megítélésünk szerint legalább annyira rendezési tervi, mint „építészi kérdés”. Az építési hatóság az engedély kiadásánál ugyanis elsődlegesen a rendezési tervhez való egyeztethetőséget vizsgálja, majd az eltérés lehetséges kereteit. Tekintettel arra, hogy az esetleges engedélyében egyéb (polgári jogi, kártérítési jogi) szempontokat nem vizsgál és mérlegel – a prevenció érvényesítése érdekében ezeket már a megelőző (szabályozási előírásokat érvényesítő) eljárásban vizsgálni/értékelni kell. Az előterjesztő véleményével, a tervezett módosítással így nem értünk egyet.       

 

Terv: A Batthyány tér alatt mélygarázs építését javasolja. Az ezzel megsemmisülő zöldterületet tetőkertek kialakításával ill. új fák ültetésével szándékozik pótolni. Elutasítjuk.

SZTM 2009-099

A tervezett mélygarázs növeli a belvárosba irányuló motorizált gépjárműforgalmat és így annak környezeti terhelését (ami ellentétes a Győr Környezetvédelmi Programjában illetve közlekedésfejlesztési koncepciójában foglalt célkitűzésekkel). Hátrányosan érinti a Batthyányi park (referencia zöldterület) pihenő funkcióját is. A fentiek miatt a szabályozás megváltoztatásával nem értünk egyet - értelemszerűen elutasítjuk a GyÉSZ javasolt szövegmódosítását is.

 

Terv: Dózsa rpt. –Árvíz u. részen lévő zöldterület (közpark) kialakítását tervezi, az Árvíz utcai részen ebből csípnének le területet 8 db gjmű. parkolónak.

SZTM 2009-103

Az övezeten belüli eredetileg tervezett zöldterület kialakítását igen, annak parkolókkal való csökkentését azonban nem támogatjuk.

 

 

Terv: Cuha u. Nagy Imre utca közötti zöldterületen virágbolt építése. Cserébe a boltos vállalná a zöldterület ápolását.

SZTM 2009-104

A kért módosítást nem támogatjuk. A zöldterület gondozására, karbantartására való hivatkozás nem szempont – az tudomásunk szerint a KOMSZOL Kft. feladata.

 

Terv: A 83.sz. útmelletti McDonmalds étterem hirdetőoszlopának magasságát a forgalom növelése érdekében a jelenlegi 9 méterről 12 méterre emelnék. Nevetséges.

SZTM 2009-107

A tervezett módosítással nem értünk egyet. A beruházó a létesítmény elhelyezésekor a hatályos szabályozási terv előírásait elfogadta. A városesztétikai elvárások érvényesítéséhez a szabályozási terv hivatott, nevetséges azt a McDonald’s totemoszlop szabványához igazítani. A 12 méteres oszlop létesítése közlekedésbiztonsági aggályokat vet fel – de a szomszédos ingatlanon lévő (Győr-déli) transzformátor állomás miatt üzembiztonsági/tűzbiztonsági indokok miatt is elutasítandó. 

 

A Kossuth u. végén (Selyem u. – Bálint M.u.) lévő telektömböt tervezi összevonni. Feltehetően azért, hogy oda új LIDL áruház települhessen. Nem támogatjuk.

SZTM 2009-108

A Vagyongazdálkodási Osztálynak a területek hasznosításával kapcsolatos pontos szándékait nem ismerjük. Jelezzük azonban, hogy az adott szabályozási területen nem támogatunk semmi olyan módosítási (beruházási) szándékot, amely ellenkezik Újváros rehabilitációs terveivel és tovább növelné a Kossuth Lajos utca átmenő gépforgalmát és az ott lakók környezeti terhelését.   

 

A Mécs L. végén (busz végállomásnál lévő cca. 1 ha. nagyságú telket piac és vásárcsarnok építésére tartották fenn. Mivel állítólag erre nincs vevő, a szabályozási funkciót kívánják megváltoztatni (piacfunkció törölve). Nem értünk egyet. 

SZTM 2009-111

Álláspontunk szerint – figyelemmel Marcalváros piaci ellátatlanságára, valamint az önkormányzat által deklarált helyi termelők és termékek támogatási koncepciójára –az eredeti hasznosítási szándék (piac és vásárcsarnok) megtartását az egész területen indokoltnak tartjuk. Véleményünk szerint az 1 hektáros ingatlan az értékesítési konstrukció átdolgozásával az eredetileg megjelölt célra is értékesíthető.

 

Terv: a Bercsényi liget melletti terület szabályozási tervét módosítanák.

SZTM 2009-112

A módosítási szándék megítéléséhez szükséges lenne ismernünk a Bercsényi liget rehabilitációs koncepcióját és a Győrben még meglévő iparvasút vágányok esetleges hasznosítási terveit. Csak akkor tudjuk értékelni a módosítási szándék várható környezeti

hatásait.

 

Az SZMT 2009-089-112 számú módosítási tervek dokumentációja (előzetesen egyeztetett időpontban) egyesületünknél is megtekinthető.<< Vissza