Szabói (Kurali) malom"Szabói malom" malom. Földművesszövetkezeti malom
Malomsor


Az Eszterházy család engedélyével a falutól északnyugatra, az ér keleti oldalán épült boronafallal, fedése zsúp volt.
A malom fölött nagy kiterjedésű gyűjtőtavat létesítettek. A gátrendszer északi oldalán  állt a két felülcsapott vízikerékre járó malom. A malomkerekek 1-1 pár 36"-os malomkövet hajtottak. Az épület alsó- és felsőmalomból és külön lakásrészből állt. Csak parasztra őrölt, szitaszekrénnyel a XVIII. században még nem volt ellátva. Világítása mécsessél történt. Napi teljesítménye 2-3 q volt.
A malmot rendszeresen bérlők üzemeltették. Már 1774 előtt is a Szabó család bérelte. Nevét is innen kapta.
Bérleti díja a jövedelem 1/4 része volt. 1774-től a bérleti díjat pénzben kellett fizetni az uraságnak. Évi bérleti díja 40 forint volt. 1799-ben a malom düledező állapotban volt és a követ is meghordták az új malom felépítéséhez (149).
Az 1880-as évek legelején a malmot kőből építették újjá. Fedése zsúppal történt. Feltehető, hogy az újjáépített malomnak már csak egy felülcsapott vizeskereke volt, s már csak 1 pár 38"-as malomköve. A század vége felé szitaszekrénnyel is föl volt szerelve. 1880 körüli években Kurics Tamás bérelte több éven keresztül a gróftól. Kurics Tamástól pedig Szabó Zsigmond és Molnár István molnárok vették át és üzemeltették 1910-ig, amikor Kurali Mátyás gazdálkodó megvette. A malom napi teljesítménye 3 q lehetett a korszerűsítésig.
1929-ben a malmot Kurali Mátyás korszerűsítette, így a malomépület emeletes lett. A tetőt eternittel fedték be.
A korszerű malmot továbbra is egy 2,9 m átmérőjű felülcsapott vízikerékkel hajtották. Beszereltek egy OSER kishengerszéket, 2/7-es GANZ hangerszéket, két hasábszitát, egy daragépet, egy Resenka típusú koptatót, egy konkolyozót és három felvonót (150). A malom teljesítménye 5-6 q. A tulajdonos gazdálkodott, lovakat tartott. A lovakat nemcsak a földek megműveléséhez használták, hanem egy időben ezekkel csuvároztak is. Pápateszér, Bakonyszentiván, Bakonyság, Csót, Vanyola, Lovászpatona és több Győr megyei község. Az 1930-a években kiéleződött a verseny a molnárok között, ezért a tulajdonos beszereltette a villamos hálózatot és egy villanymotort is felszereltetett, hogy víz- és villanyerővel üzemeltethesse a malmot. Teljesítménye ekkor elérte a 10 q-t (151).
1944-ben a front közeledtével a család elhagyta az országot. A malmot átvette a helyi földművesszövetkezet és molnárok alkalmazásával üzemeltette. 1945-ben a malom kisebb károkat szenvedett, amit gyorsan kijavítottak (152).
1951-ben a Malomipari ES államosította és tovább üzemeltették. Vezetésével Riga Sándort bízták meg. Meghajtását egy felülcsapott vízikerék és egy rossz minőségű (régi) 15 HP villanymotor végezte. A malom nem hozta meg a kívánt teljesítményt, bár két műszakban üzemeltették, rendszeresen, két fővel. A teljesítménye elérte a napi 24 q-t (153).

1954. április 22-én Riga Sándor helyett Tekán István molnárt bízták meg a malom igazgatói teendőinek ellátásával. Tekán megpróbálta a malmot helyrehozni, de az I. félévben csak 74 %-os eredményt ért el. A béralap-túllépés pedig a 4 %-ot is meghaladta. Az 1 mázsára eső önköltség alapanyag nélkül 25,81 Ft, az 1 napra eső veszteség 10,71 ft.
1955. január 1-jén a malmot átvette a tanács (154). 1956-ig üzemeltette.
A leállított malomból néhány gépet kiszereltek, majd az elhagyott malom berendezései tönkrementek, illetéktelen személyek széthordták. A vízikerék rossz állapotban még megvan. A vízgyűjtő eliszaposodott. Az épület és környéke ma a tanács tulajdona.


jegyzetek:
149: OLT. P. 1216. cs. Capsa 64. 1799
150: KDT. Víz. Ig. víziokmánytára. Székesfehérvár
151: Kurics Tamás molnármester elbeszélése alapján 1973.
152 U. o.
153: Malomipari ES levelek 1951-54. VMLT.
154: U. o.


(Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok / 1974, Wöller István: Pápateszéri malmok 92 - 93. old.)

x

Wöller István 1972-es felvétele a Szabói-, vagy Kurali-malom vízikerekéről

x

Wöller István 1972-es felvétele a Szabói-, vagy Kurali-malomról melyen a még meglévő malomkőpad alatt jól látszik a nagyfogaskerék a gerendellyel.c

Őri Vera (2008)

Őri Vera (2008)

Őri Vera (2008)

Őri Vera (2008)

Őri Vera (2008)

Őri Vera (2008)

Őri Vera (2008)

Őri Vera (2008)


Őri Vera (2008)A cikkhez csatolt dokumentumok:
szaboi_malom_vizikereke.jpg
szaboi_malom_belso_kerek.jpg

<< Vissza