Kerékpárnyeregben a bakonyi betyárok nyomában - VII. REFLEX Kerékpáros Tábor

Talán kevesen gondolják, hogy a Bakony kerékpárral is jól bejárható. Nem szükséges kimagasló állóképesség és spéci kerékpár. Több éves tapasztalatunk alapján állítható, hogy egy műszakilag felkészített, szervízelt kerékpár és a napi 20-40 km hajtást előtte is bíró gazdája jó esélyekkel teljesíteni tudja a „hegyi” viszonyok között is, a tábor összesen kb. 120-160 km-nyi távját, mintegy napjaink betyárjaként csatangolva valódi elődei nyomában. A helyi „emlékezet” szerint a Bakony híres betyárjai bejáratosak voltak a vízimalmokba, amelyek akkor még tucatjával duruzsoltak Pápateszér határában. A 2008. július 6. és 11. (vasárnaptól péntekig) között megrendezésre kerülő táborunkba kerékpárhoz edződött, és csoportban biz¬ton¬ságosan közlekedni tudó 12-16 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk.
A tábor célja:

 

A természeti és kulturális értékekben gazdag Bakony egy részének – amely a Pápateszér-Farkashegyi Reflex-ház­tól csillagtúraszerűen kerékpárral megközelíthető és a „nyeregből” felfedezhető – megismertetése és meg­szerettetése. (Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet, Fenyő­fői ősfeny­ves, Bakonyszűcs-Fenyőfői homok­vidék).

A szerzett isme­retekről a tábor zárónapján önkéntes tudás­pró­bá­val adhatnak számot a résztvevők.

A tábor helyszínéről, és az előző évben ott lebonyo­lított táborról a Reflex Környezetvédő Egyesület hon­lap­ján (www.reflex.gyor.hu), a Pápateszéri Ökológiai Központ linkjére kattintva találhatók fényképek.

 

Az elhelyezésről

 

Az oktatóközpont és területe gondozott, füvesített. Az el­helyezés egy 4 ágyas szobában, két 3 ágyas szo­bá­ban, valamint egy 16 fős tetőtéri hálóban történik. Ágy­ne­műt (hálózsákot) mindenki hozzon magá­val! A programokhoz és az étkezéshez kiala­kított épü­let­rész áll rendelkezésre. Kettő hideg-meleg vizes­blokk szolgálja még a kényelmet. TV és rádió nincs, lehe­tőleg ne is legyen! A szabadidős programok hasz­nos eltöltéséhez ren­del­kezésre állnak szakkönyvek, ha­tá­rozók, társas­játékok, sporteszközök. A hatalmas fü­ves területen kiala­kí­tott tollas és röplabdapálya áll ren­del­kezésre. Tűzra­kó­hely és szabadtéri rönkbútorok szol­gálják még a kelle­mes időtöltést.

 

Amit hozni kell:

 

Két hétnél frissebb házi orvosi igazolást, TAJ kártya, rendszeresen szedett gyógyszerek (Az utóbbiakról a szülőktől részletes írásbeli tájékoztatót kérünk!), diák­igazolvány, költőpénz mértékkel (pl.: belépők­höz), szer­vi­zelt, üzembiztos kerékpár (esetleg pumpa, egy­sze­rűbb szerszámok), hálózsák, megfelelő ruházat, vál­tó cipő, esőköpeny, fürdőruha, válltáska vagy kisebb hátizsák, eset­leg kerékpáros-táska a túrákhoz, zseb­lámpa, kul­lancs- és szúnyogriasztó, napozókrém.

 

Ami hozható:

 

Fényképezőgép, távcső, jegyzetfüzet, rajzeszköz, vala­mint, zongoránál kisebb hangszert (pl. gitár) hoz­hat, aki tud rajt játszani. Élelmiszert csak annyit, amennyit táborozó az odaérkezés napján el is fogyaszt!

 

Ami nem hozható:

 

„Zajládákat” nem illik a természetbe hozni, egyéb nagy értékű tárgyakat, ékszereket pedig, felesleges. Mobil­tele­­fon hozható, de használatát reggel 7-től 8 óráig illet­ve, este 19 órától 21 óráig terjedő időszakra szeretnénk kor­­lá­toz­ni, mert használata a programok közben (pl.: ke­­rék­pározás) élet- és balesetveszélyes lehet! 

 

A költségekről:

 

A részvételi díj: 19000 Ft/fő. Az egyesület a részvételi díj ellenében biztosítja a szállást és bőséges étkezést, továbbá a szakmai prog­ra­mok anya­gi és szakvezetési díjait, szállítási költsé­ge­­ket, esz­­közhasználatot, egy fő technikai segítség­nyúj­tó bérét.

A táborba való eljutás és a hazautazás, valamint az eset­­­leges belépők (strand, múzeum, tájház stb.) köl­t­sé­­gei a résztvevőket terhelik.

 

Jelentkezési és lemondási feltételek:

 

Jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és a 9000 Ft-os előleg befizetésével történik. Jelent­kezési és előleg-befizetési határidő: 2008. július 1. A részvételi díj fennmaradó részét, 10 000 forintot a tábor helyszínén kell befizetni, melyről elis­mervényt adunk.

Az érdeklődőknek kérésre postai úton küldjük a je­lent­kezési lapot, és a befizetésre szolgáló csekket.

A jelent­kező visszalépése (lemondás) esetén a befi­ze­tett előleg visszafizetésére csak akkor van lehetőség, ha a megüresedett helyet sikerült értékesíteni.

A jelentkezéseket a beérkezések sorrend­jében, a tábor-épület befogadóképességéig fogadjuk el. 

 

Kedvezmények:

 

10 fő felett egy szervező részére az Egyesület állja a köl­t­sé­geket. Test­véreknek 1000 Ft/fő kedvezmény. A Reflex Egyesület tagjainak 10 % ked­vezmény.

 

Az oda- és visszautazásról:

 

A résztvevőknek a táborba az oda- és haza­utazást egyénileg kell megoldani! Pápateszér megközelíthető közúton autóval (Pápa-Veszprémvarsány között), illetve a Győr-Veszprém vasútvonal vinyei megállójától 6 km-es erdei kerék­pá­rozással. A tá­bor­ba tör­ténő beér­ke­zés lehetőleg a tábor kezdő­nap­ján 13 és 15 óra között történjen. A helyszín meg­köze­lítését segítő tér­képek a honlapunkon is megtalálható.<< Vissza