Kerékpárnyeregben Rómer Flóris nyomában - Reflex bringa tábor 2009.

Rómer Flóris bencés szerzetes, az első vidéki múzeum,  a mai győri Xántus János Múzeum alapítója, a magyar régészet atyja 150 éve, 1859-ben járta be a Bakonyt, s adta közre úti élményeit Szünnapi levelek Ebenhöch Ferenc koroncói lelkész barátomhoz címmel előbb a Győri Közlönyben, majd rá egy évre könyv alakban is A BAKONY, természetrajzi és régészeti vázlat címmel. A Reflex nyolcadik kerékpáros táborának résztvevői 2009. július 19-24. között erre emlékezve járták be a Rómer által megtett út egy részét.Az első napon fölkerestük a Fenyőfői ősvenyves egyik legszebb "iszonyatos nagy" fáját - Pápateszéren.  Ez a Pápateszérhez tartozó terület (helyrajzi számai: Pápateszér, 0132/1, 0139/1), ahol különlegesen értékes fák, facsoportok találhatók, dr. Galambos István botanikus, a zirci Bakony Múzeum igazgató-helyettesének kezdeményezésére, a kilencvenes évek közepe óta tartozik a védett Fenyőfői-ősfenyveshez.  Némi egészséges pápateszéri lokálpatriotizmusal azt is mondhatnánk, hogy a Fenyőfői-ősfenyves legszebb, legfértékesebb része is Pápateszér területén található. Ez azonban csak részben igaz, hiszen Natura 2000, azaz európai közösségi jelentőségű természetvédelmi védelem alatt csak a Fenyőfőn található, 087/6 helyrajzi számú terület áll. A Fenyőfői-ősfenyves természetvédelmi védettségét a 108/2007. (XII.27.) KvVM rendelet szabályozza. A rendelet szerint a Fenyőfői-ősfenyvest az Országos Természetvédelmi Tanács 1954-ben nyilvánította természetvédelmi területté. A védett  terület mai kiterjedése  578,7 hektár. A rendelet 3. paragrafusában olvashatjuk: "A védettség indoka és célja a Fenyőfő és Pápateszér térségében fellelhető, sajátos homoki területeken kialakult természetes eredeifenyő-társulások, valamint az ezen élőhelyhez kapcsolódó védett növény- és állatfajok megóvása. A terület természetvédelmi kezeléséért a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság felelős.


Másnap a Fenyőfő - Bakonyszűcs közötti földút homoktengerén és tócsáin átkelve a Gerence völgyén átvezető műúton eljutottunk Bakonybélbe, ahol Rómer ifjúkorát töltötte. Ott fölkerestük a néhány éve újraalapított Szent Maurícius Kolostort, a Balon-Felvidéki Nemzeti Park Magasbakony Téjvédelmi Központjának  Erdők Háza kiállítását. Megcsodáltuk a Borostyán-kút, vagy másnéven Szentkút forrását, ahol a hagyomány szerint Szent Gellért töltötte remeteéveit, s ahol 1824 óra kápolna őrzi emlékét. A visszaúton a csapat egy része fölmászott Magyarország legrégebb óta ismert barlangjába. Az Odvaskő szikláiról páratlan kilátás nyílik a Gerence völgyére.
A tábor harmadik napján, kedden Vock Balázs Európa-bajnok túrakerékpáros vezetésével bejártuk a Hódos-ér és a Cuha-patak völgyének legszebb részeit, átbújtunk a Likas-kő járatain, a Pannon Maraton Kerékpártúra egy rövid szakaszán házi versenyen vettünk részt, megpihentünk Szépalmapuszta árnyas fái alatt, vizet ittunk Borzavár köztéri kútjából.
Szerdán Nagytevelre indultuk fürödni, leküzdöttük a csóti dombokat, a Csót - Ugod - Homokbödöge útvonalon érkeztünk az északi Bakony legszebb természetes strandjához. A csapat egy része a vízibiciklizést is kipróbálta, a többség a hőségriadó miatt árnyékban napozott.
Július 23-án, csütötökön délelőtt fölkerestünk négyet - Schulmann malom, Bögi malom, Stankovics malom, Ledó malom - az egykor volt 25 pápateszéri vízimalom közül. (Mint a pápateszéri malmokat bemutató tavaszi győri kiállítás anyagából, majd az azt követő Unokáink sem fogják látni televíziós műsorból ismert, Magyarországon Pápateszéren volt a legtöbb - szám szerint 25 - vízimalom. A Reflex terve az, hogy a következő 2-3 évben ájjáépít legalább egyet a 25 pápateszéri vízimalomból.
Délután Gicre indultunk. Látogatást tettünk egy kerékpármúzeumban, ahol a keddi házi verseny győztesei, Esztergomi Dávid és Madár Bence serleget vehettek át Vock Balázs Európa-bajnoktól. Találkoztunk a Naphold Cirkusz (Cirko Soluna)  tagjaival, Stefánnal, Petrával és gyerekeikkel, akik ekhós szekéren, hat lóval három kecskével, kutyákkal, tyúkokkal és kacsákkal 21 éve járják Európa falvait, hogy megmutassák, lehet tartalmas életet élni autó, mobiltelefon, génmanipulált élelmiszerek, szintetikus üdítőitalok és más XX - XXI. századi környezeti ártalmak nékül is. Németország, Franciaország, Spaszolország és Olaszország után öt éve érkeztek Magyarországra, azóta lépnek fel a Dunántúl falvaiban. Mára megtanulták a magyar nyelvet is. Nekik ugyan nincs mobiltelefonjuk, de egy segítőjüktől a 70/310-2827-as telefonszámon meg lehet tudni, éppen merre járnak.

A tábor utolsó napján, pénteken fölkerestük a környék egyik nevezetességét, a csárdapusztai Kossuth-kápolnát, ahol 1841-ben Kossuth Lajos esküdött örök hűséget feleségének, Meszlényi Teréziának, Markovics János pápateszéri plébános, későbbi kanonok előtt. Földing Ernőnek köszönhetően - ő a közeli Bakonyszentiván alpolgármestere, egyházi elöljárója, a német kisebbségi önkormányzat vezetője, kitűnő helytörténész - belülről is megnézhettük a Dunántúl egyik legszebb kápolnáját.

Rómer Flóris írja A BAKONY című könyvének bevezetőjében: "...Összejártam szép hazám majd minden megyéjét többnyire gyalog, sokszor lóháton, igen ritkán kényelmes úri fogaton, bámultam két ízben a mindenható szép világát a felhőkön túl emelkedő lomnici csúcsról épen úgy: mint az alföld határnélküli - leírhatatlan benyomásu pusztáin (...). Láttam Erdély tájképileg gyönyörű fensíkjait, a Balaton  öszvehasonlíthatatlan tempéjét, a Mecsek terményekben dús, szépségekben gazdag vidékét; de szivem csak vissza és vissza csalt ifjúkori ábrándim szinhelyére, - megkedvelt Bakonyom ismerős rengetegei közé. Akárhányszor látogattam e gyönyörű völgyeket és ormokat s akármennyiszer hallgattam valami mohos s a zajgó hegypatak csapdosó hullámival dacoló szikla sikjáról órákig mélázva a vidám madárkák bájos énekét; mindig találtam valami ujat, valami meglepőt, ugy, hogy honunk e nagy remetesége folytonosan szebbnek, szeretetreméltóbbnak tetszett."

* * *

A VIII. Reflex Kerékpáros Tábor résztvevői

gyerekek: Esztergomi Dávid, Juhász Bálint, Laczó Martin, Léhner Zita, Madár Bence, Vass Bence, Vass Gergely, Völfinger Ákos, Völfinger Gábor.
felnőttek: Horváth Ferenc, Janák Péter, Nagy Péter, Németh Veronika, Szűcs Gábor.

 

VASÁRNAP

A fenyőfői ősvenyves egyik legszebb "iszonyatos nagy" fája – Pápateszéren, a Bakonyszentlászlóra vezető régi úton.

 

KEDD

 

Félúton a Bakonyszűcsre vezető földúton.

 

 

Bakonyszűcsön fölvesszük a láthatósági mellényeket (kerékpárosoknak közúton kötelező) – irány Bakonybél.

 

Odvaskő – rövid pihenő a parkolóban.

 

Bakonybél – az Erdők Háza.

 

Bakonybél – a bencés apátság turista fogadójában.

 

Bakonybél – a bencés apátság .

 

Bakonybél – Szentkút, Szent Gellért szobrával.

 

Odvaskő – Magyarország legrégebb óŧa ismert barlangja.

 

Az Odvaskő tetején.

 

KEDD

Pihenő a fenyőfői libáskútnál.

 

Likaskő a Hódos-ér völgyében.

 

A Hódos-ér völgyében.

 

A Hódos-ér.

 

Vigyázz, kész, rajt! - rövid távú verseny a „Pannon Maraton” egy szakaszán.

 

Vigyázz, kész, rajt! - rövid távú verseny a „Pannon Maraton” egy szakaszán.

 

Gabi bácsi.

 

Visszaúton a Cuha-patak völgyében.

 

Vass Bence és a csapat a videót szerkeszti.

 

SZERDA

 

A csóti dombok – úton Nagytevelre.

 

Nagytevel /Deutschtewel

 

Nagytevel, a környék legszebb strandja.

 

A hőségriadó miatt árnyékban napozunk.

 

Vízibicklisek.

 

CSÜTÖRTÖK - délelőtt

Malomtúra, a Bögi malom.

 

Malomtúra, a Stankovics malom.

 

Malomtúra – a Ledó és a Bucs malomhoz már nem vezet út.

 

Malomtúra – a Ledó malom

 

CSÜTÖRTÖK - délután

Madár Bence, a rövid távú „Pannon Maraton” kategória boldog győztese a kupával.

 

Esztergomi Dávid, a rövid távú „Pannon Maraton” abszolút győztese átveszi a kupát Vock Balázs Európa bajnoktól, keddi túránk vezetőjétől.

 

Beszélgetés a NapHold Cirkusz "Cirko Soluna) tagjaival, akik 21 éve járják Európát ekhós szekéren.

 

PÉNTEK

Csárdapuszta, a Kossuth-kápolna előtt

 

Csárdapuszta, Kossuth-kápolna

 

Hosszú-tó, ahol ma már nem szabad fürödni.

 

szöveg: Nagy Péter

kép: Horváth Ferenc, Janák Péter, Nagy Péter<< Vissza