Dobos malom"Csigi" malom,
Dobos József vízimalma

Tabán u. 24.

1788-ban már üzemelő malom az Eszterházy család tulajdonában. Rendszeresen bérelték. Az 1788 április 21-én kelt szerződés értelmében a malmot Csigi István és Csigi Ferenc molnárok bérelték 20 forint évi bérleti díjjal. A malmot 1 felülcsapott vízkerékkel építették és mint parasztra őrlő malom 1 pár 36"-os malomkővel volt fölszerelve. Az alsó- és felsőmalom mellett egy konyha és szoba is volt (119). A malom fölött kiterjedt gyűjtőtó, fölötte rétség. Környezete keletről él nyugatról lazán beépített kertes terület. Északi oldalán már a község déli szélével szomszédos.
A Csigi család évtizedeken keresztül bérelte, a malmot ma is "Csigi" néven ismerik.
1898 körül megvette Kósa János, aki 1912 körül korszerűsítette, addig a kezdetleges berendezéssel üzemelt. Teljesítménye alig haladta meg a 2 q napi őrlést.
A Kósa család 1935-ben eladta Dobos József molnármesternek, de a felszabadulásig a grófnak kellett a vízjog után fizetni. 1937-ben a Dobos család újabb korszerűsítést hajtott végre, beszereltetettegy újabb OSER típusú hengerszéket, hasábszitát, koptatót, megmaradt az egy pár malomkő is kiőrlésre, és szükség esetén darálásra is. A gépek hajtásához a Körtvél patak vize nem volt elég, így bevezették az ipari áramot is; 1 db. 5 HP villanymotort szereltettek be majd pedig a lakás villamos megvilágítását is megoldották. A malom villannyal és vízzel üzemelhetett. Teljesítménye 5-6 q/24 óra. A malom eddig zsúpfedésű volt, most cserépfedésre lett átépítve.
A Dobos család egy lóval csuvározott. Elmentek a gabonáért, azt megőrölték és a kész terméket visszaszállították az őrletőnek. Mindezért az őrelndő gabona 10 %-át kérték.
Körzete: Pápateszér, Bakonygyirót, Bakonytamási, Kisdém-Puszta, Fenyőfő és más Győr megyei községek. A malom a háború alatt is és a felszabadulás után is működött.
1951 júliusában állami tulajdonba vette a Malomipari ES é leállította. Egy ideig darálásra kapott engedélyt, majd azt is megszüntették. Később a család visszakapta. A berendezése megmaradt, de részben tönkrement. A vízikerék is erősen megrongálódott. A víz szinte eltűnt a patakból.
A család jelenleg is lakja a malomépület keleti szárnyát, amit átépített korszerű lakássá (120).

jegyzet:
119. Magyar Országos Levéltár P. 1216. 35. cs. Capsa 64. 1799.
120.  Dobos József molnár (1903) elmondása alapján. 

(forrás: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok /1974.  Wöller István:  Pápateszéri malmok, 106. old)

szöveg: Nagy Péter reflexgy@enternet.hu<< Vissza