Bakonyi természetbúvár - Természetismereti Tábor 2007 (Pápateszér)

Természetkedvelő vagy? Szeretsz túrázni? Nincs még programod nyárra? Jelentkezz Te is a 2007. június 25. és 30. között megrendezésre kerülő pápateszéri természetismereti táborunkba! Táborunkba a természet szépségeit részleteiben megismerni vágyó, érdeklődő 12 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk. A táborral kapcsolatos tudnivalókról, valamint a tervezett programokról többet is megtudhatsz, ha elolvasod az alábbi részletes tájékoztatót!A tábor célja:

A természeti értékekben gazdag Bakony egy részének – amely a Pápateszér-Farkashegyi Reflex-ház­tól csillag­túra­szerűen gyalogosan megközelíthető és felfedezhető – megismertetése és meg­szerettetése. (Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet, Fenyő­fői ősfeny­ves, Bakonyszűcs-Fenyőfői homok­vidék).

- A táborozás ideje alatt a meglévő isme­retek bővítése, gyakorlati tapasztalatszerzés.

A tábor helyszínéről, a környék nevezetességeiről, lehetséges túra útvonalakról a hon­lapunk „Ökológiai Központ” linkjére kattintva találhatók részletes leírások, fényképek.

Táborvezető: Szabó Krisztina

Érdeklődni a Reflex elérhetőségein lehet.

 

Az elhelyezésről

Az oktatóközpont és területe gondozott, füvesített. Az el­helyezés egy 4 ágyas szobában, két 3 ágyas szo­bá­ban, valamint egy 16 fős tetőtéri hálóban történik. Ágy­ne­műt (hálózsákot) mindenki hozzon magá­val! A programokhoz és az étkezéshez kiala­kított épü­let­rész áll rendelkezésre. Kettő hideg-meleg vizes­blokk szolgálja még a kényelmet. TV és rádió nincs, lehe­tőleg ne is legyen! A szabadidős programok hasz­nos eltöltéséhez ren­del­kezésre állnak szakkönyvek, ha­tá­rozók, társas­játékok, sporteszközök. A hatalmas fü­ves területen kiala­kí­tott tollas és röplabdapálya áll ren­del­kezésre. Tűzra­kó­hely és szabadtéri rönkbútorok szol­gálják még a kelle­mes időtöltést.

 

Amit hozni kell:

Két hétnél frissebb házi orvosi igazolást, TAJ kártya, rendszeresen szedett gyógyszerek (Az utóbbiakról a szülőktől részletes írásbeli tájékoztatót kérünk!), diák­igazolvány, költőpénz mértékkel (pl.: belépők­höz), háló­zsák, megfelelő ruházat, vál­tó cipő, esőköpeny, fürdő­ruha, válltáska vagy kisebb hátizsák a túrákhoz, zseb­lámpa, kul­lancs- és szú­nyog­riasztó, napozókrém.

 

Ami hozható:

Fényképezőgép, távcső, jegyzetfüzet, rajzeszköz, növény- és állathatározók, vala­mint zongoránál kisebb hangszert (pl. gitár) hoz­hat, aki tud rajt játszani.

Élelmiszert csak annyit, amennyit a táborozó az odaérkezés napján el is fogyaszt!

 

Ami nem hozható:

„Zajládákat” nem illik a természetbe hozni, valamint egyéb nagy értékű tárgyakat, ékszereket sem. Mobil­tele­fon hozható, de használatát reggel 7-től 8 óráig illet­ve, este 19 órától 21 óráig terjedő időszakra szeret­nénk korlá­toz­ni, hogy használata ne zavarja a prog­ra­mokat! Szerintem csak azt írjuk, hogy a mobiltelefon csak kötött programon kívül használható. 

 

A költségekről:

A részvételi díj: 19000 Ft/fő. Az egyesület a részvételi díj ellenében biztosítja a szál­lást és bőséges étkezést, továbbá a szakmai prog­ra­mok anya­gi és szakvezetési díjait, szállítási költsé­ge­­ket, esz­közhasználatot, egy fő technikai segítség­nyúj­tó bérét.

A táborba való eljutás és a hazautazás, valamint az eset­­­leges belépők (strand, múzeum, tájház stb.) köl­t­sé­­gei a résztvevőket terhelik.

 

Jelentkezési és lemondási feltételek:

Jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és a 8000 Ft-os előleg befizetésével történik. Jelent­kezési és előleg-befizetési határidő: 2007. május 15. A fennmaradó költsé­ge­ket a tábor helyszínén kell befizetni, melyről elis­mervényt adunk.

Az érdeklődőknek kérésre postai úton küldjük a je­lent­kezési lapot, és a befizetésre szolgáló csekket.

A jelent­kező visszalépése (lemondás) esetén a befi­ze­tett előleg visszafizetésére csak akkor van lehetőség, ha a megüresedett helyet sikerült értékesíteni.

A tábort 10 főnél kevesebb jelentkező esetén nem ren­dez­zük meg, ebben az esetben a befizetett előleget vissza­fizetjük. A jelentkezéseket a beérkezések sorrend­jében, a tábor-épület befogadóképességéig fogadjuk el.  

 

Kedvezmények:

10 fő felett egy szervező részére az Egyesület állja a köl­t­sé­geket. Test­véreknek 1000 Ft/fő kedvezmény. A Reflex Egyesület tagjainak 10 % ked­vezmény.

 

Az oda- és visszautazásról:

Pápateszér a Győr-Veszprém vasútvonal vinyei megállójától 6 km-es erdei sétával. A részt­ve­vők­nek a táborba az oda- és haza­utazást egyé­ni­leg kell megoldani! A tá­bor­ba tör­ténő beérkezés lehetőleg a tábor kezdő­nap­ján 12 és 14 óra között történjen. A helyszín meg­köze­lítését segítő tér­képet a jelentkezési laphoz mellé­kelve küldjük.

 

A programról:


 

Határozók, nagyító, távcső, mikroszkóp, kezdődhet a felfedezés. Szakavatott természetbúváraink segítik megismerni a patakok, legelők, hegyoldalak élővilágát.

 

1. nap

Érkezés 14-ig Pápateszér - Farkashegyre

15 00-ig Elhelyezkedés, ismerkedés az épülettel, területtel

15 00 Tábornyitó, tábori szabályok megbeszélése, ismertetése, tábori program ismertetése

15 15 Gyalogos túra a Grófi fürdőhöz, malomhoz, útközben ismerkedés a növénytársulásokkal

18 30 Vacsora

Vacsora után: Pápateszér helytörténete, a környék földrajza, természetrajza – képekben

21 00 Tábortűz – játékokkal, népdaltanulással

 

2. nap

7 30 Reggeli

Délelőtt: ismerkedés a tábor tágabb környezetével, meghatározható/andó növények, gombák, termések gyűjtése, fényképezése

Vizes élőhelyek, legelők, bokros-erdős helyek élővilágának megismerése

12 00 Ebéd

Délután: Tájékozódás a természetben, térképismeret

Természetjárás – hogyan tervezzünk túrát? Mit vigyünk a túrákra? Mire figyeljünk túrázás közben, hogy ne okozzunk kárt a természetben?

Bevezetés a határozásba (osztályozás, rendszertan) – biológus segítségével

18 00 Vacsora

19 00 Gyűjtött anyagok határozása, vetítéssel

21 00 Éjszakai séta, megfigyelés az erdőben.

 

3. nap

8 00 Reggeli

9 00 Fenyőfői Ősfenyves gyalogos kirándulás (10 km): „Iszonyatos nagy fa” – út közben madármegfigyelés, madárhangok elemzése – elmélet, gyakorlat

13 00 Ebéd

Délután: Ragadozó madarak - vetítés

Különleges élőlények – rákosi vipera – előadás, vetítés

16 00 Élet a komposztban – a talaj élővilágának megismerése (mikroszkópi megfigyelések)

– elmélet, gyakorlat

Környezettudatos termesztés, kertészet, gazdálkodás

18 00 Vacsora

19 00 Magas Bakonyi Tájvédelmi Körzet képekben – előadás

20 30 Gyűjtött anyagok határozása

 

4. nap

7 30 Reggeli

8 30 Kőris-hegy a Bakony legmagasabb pontja, 30 km-es egész napos túra – az erdő, mint ökoszisztéma, növények, termések, rovarok és gombák gyűjtése, határozása

18 30 Vacsora

19 30 Kis gyűjtemények létrehozása (rovar-, növénytablók, fényképalbumok)

Este: szabad program, ökológia társasjáték

 

5. nap

7 30 Reggeli

8 00 Egy természetvédő szemével – vetítés, tanulmányséta

Kis gyűjtemények létrehozása (rovar-, növénytablók, fényképalbumok)

13 00 Ebéd

14 00 „Egy vadász szemével” Beszélgetés a természetről a természetben – felkészülés a másnapi vadlesre

18 00 Vacsora

19 00 „Egy vadász szemével” – előadás képekben

20 30 A tábor értékelése, jutalmak átadása (legszebb, legötletesebb tablók készítőinek)

 

6. nap

Hajnalban: Vadles – vadász/erdész irányításával

8 30 Reggeli

9 30 Táborzáró, rendrakás

11 30 Cuha-völgye, Vinye: Kitaibel emlékoszlop, Viadukt – gyalogtúra

14 30 Ebéd Vinyén – Hazautazás Vinyéről

 

Esőprogram:  Azért kell az esőköpeny, hogy a programok nagyobb részét esőben is teljesíteni tudjuk. Jelentősebb esőzés esetén zirci, illetve pápai kulturális program vonattal. Esős időjárás esetén lehetőség nyílik mikroszkópizálás­ra, növényhatározásra, játékos vetélkedőkre, és a helyi iskola tornatermében különböző teremsportokra.

 << Vissza