Aggályok a tervezett Árkád bevásárlóközponttal kapcsolatbanA REFLEX Egyesület korábban már közzétette a tervezett bevásárlóközponttal kapcsolatos aggályait. Szerintünk a belvárosi telepítésű Árkád bevásárlóközpont több szempontból is elhibázott beruházás, amiért a város és lakossága egyszer súlyos árat fizet. A környezetvédelemmel kapcsolatos érveinket először a terület rendezési terv módosításának eljárásában, majd a környezeti hatásvizsgálati eljárásban próbáltuk meg érvényesíteni. A fellebbezésben leírt felvetéseink jó részét a másodfokú hatóság (Környezetvédelmi Főfelügyelet) úgy utasította el, hogy azokat érdemben nem is vizsgálta.

Bár lettek volna jogi érveink ahhoz, hogy a bíróságnál a környezetvédelmi engedély felülvizsgálatát kezdeményezzük, végül nem tettük. Nem perelünk, de szeretnénk ha a lakosság tudná, hogy szakmai véleményünk változatlan. Akkor is, ha az Árkád építésével hamarosan jelentkező problémáknak – szokás szerint- nem lesz gazdája.
Az alábbiakban röviden felsoroljuk a beruházással kapcsolatos aggályainkat és azt, hogy a REFLEX véleménye szerint kit, milyen felelősség terhel a beruházás kierőszakolásában.

A városrendezők – és építészek:
A Rába gyár területén eredetileg barnamezős beruházásként „ökológiai ismérvek szerint megvalósítandó” mintaértékű lakótelepet terveztek (ÖKO-City-program). A programhoz nyert 8 milliós pályázati pénzt elköltötték, majd az ECE megjelenésével az egészet ejtették.
Az Árkád rendezési terv előkészítését a szokásos „technokrata szemlélettel vezényelték le”, A terv bírálatának (véleményezésének ) lehetőségéről nem tájékoztatták időben a lakosságot - a környezetvédelmi szakhatóság bevonását pedig mellőzték. A jogsértést a jegyző „nem vette észre”, miként a képviselő testület sem…
Később a hatásvizsgálati eljárásban a jegyző hatáskörét elvonva a városépítési iroda munkatársa nyilatkozott mint szakhatóság. A jogsértést az első fok „nem vette észre”, a másodfok nem foglalkozott vele.
Ennyit az ügyintézés színvonaláról…

Győri önkormányzat képviselő testülete:
A RÁBA gyár helyére korábban jóváhagyta a széles társadalmi támogatottságot élvező ÖKO-City programot. Amit aztán félredobott és megszavazta az ECE által építendő Árkád üzletközpontot.
Miként szeptemberben nyilván megszavazza majd a Rába gyár maradék területére beerőszakolt ENGEL-programot is (6000 lakás + újabb üzletközpontok). Miként előzetes korlát nélkül szabad utat ad majd az összes többi jövőben Győrbe betelepülni vágyó bevásárlóközpontnak is. Mindezt a választóik képviseletében és nevében.
No comment.

Kereskedelmi és Iparkamara:
A korábbi véleményét megváltoztatva, úgy érezte még sem szükséges kiállnia a belvárosi kereskedők védelmében. Így a kis boltok, helyi vállalkozók érdekeit is a REFLEX próbálta meg képviselni a teljesen érzéketlen önkormányzattal, a hatóságokkal és a beruházóval szemben.

Környezetvédelmi Felügyelőség, Győr:
Igen mondott egy szakmailag gyenge, alapvető terheléseket nem vizsgáló, alapvető problémákat fel nem táró hatásvizsgálatra. A nyitva maradt környezeti (elsősorban a közlekedési zaj és levegőterhelési) problémák tisztázásához nem írt részletes hatásvizsgálatot, helyette kiadta a környezetvédelmi engedélyt.
Bár első határozatában előírta a két kritikus terhelt ház lakófunkciójának megszüntetését – később érthetetlen módon (?) visszavonta ezt az előírást.

Környezetvédelmi Főfelügyelőség, Budapest (II. fok):
Felülvizsgálati eljárásában alapvetően nem teljesítette tényfeltáró kötelezettségét, hiszen a fellebbezésünkben említett szakmai ellenérvek, jogszabályi mulasztások egy részével nem foglalkozott (telepítési alternatívák vizsgálatának mellőzése, társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat, egészségügyi kockázatelemzés, közlekedési tanulmányterv elmaradása stb.).
Sajnálatos, hogy a másodfokú hatóság eljárásában nemcsak felületesen járt el, de szemléletében a környezetvédelemhez méltatlan szemléletet képviselt. Tagadhatatlan, hogy az új bevásárlóközpont okozta célfogalom további súlyos zaj- és levegőterhelést okoz a hatásterületen élő lakosság számára. A megelőzési intézkedések helyett előírt „csővégi megoldásoknak” (utólagos zaj- és levegős mérések, passzív zajvédelem, lakóházak teljesíthetetlen határértékekkel történő „megvédése”) semmi köze a környezetvédelem lényegéhez.

A beruházó:
Nem csak hogy ragaszkodott a belvárosi telepítéshez, de egy méterrel sem volt hajlandó beljebb vonulni az útkereszteződésből. Hallani nem akart a 29 ezer négyzetméter csökkentéséről, a zöld felület növeléséről és tudomásunk szerint nem járult hozzá a – jó műszaki állapotban lévő- Rába irodaépület megtartásához.
A várható közlekedési problémák ellenére nem vállalta az útügyi hatóság által javasolt háromszintes csomópont kiépítését sem.
Nem értett egyet azzal a felügyelőségi határozattal, amely a beruházással közvetlenül érintett két lakóépület lakófunkciójának megszüntetését írta elő. A határozat visszavonása után félő, hogy kihasználja a Vas Gereben utcában és a Budai úton található házban lakók védtelen helyzetét.

A zaklatásról
Egyesületünknek üdvözölte a „belvárosi” iparterület felszámolását, de helyére az ÖKO-City programot (emberléptékű új városrész kialakítását) támogatta.
Az Árkád bevásárlóközpont elleni szakmai véleményünket már a rendezési terv eljárásban megfogalmaztuk. A győri tapasztalatok szerint azonban a rendezési tervekkel kapcsolatos eljárásokban a lakosságnak és a társadalmi szervezeteknek általában nincs esélye arra, hogy véleményét hangsúlyosan érvényesíthesse (kivéve, ha valamelyik pártnak arra szüksége van).

A REFLEX-re nehezedő nyomás sem ekkor, hanem a hatásvizsgálati eljárásban kezdődött, amikor – ügyfélként- megfellebbezte a KÖFE által kiadott környezetvédelmi engedélyt. Ettől fogva munkatársainkat és tagjainkat változatos módszerekkel igyekeznek rábírni az üzletközponttal kapcsolatos álláspont megváltoztatására (a fellebbezés visszavonására). Hiába kértük, hogy ne zavarjanak, hogy várják meg, amíg szakmai érveinket a másodfokú hatóság elbírálja. Hiába kértük, hogy legalább azt hagyják békén, akinek semmi köze a döntésünkhöz. Hiába kértük, ez így ment végig.

Kezdetben csak a beruházó (ECE Ingatlanhasznosító Budapest Kft.) hazai és külföldi képviselői zaklattak személyes látogatásokkal, telefonhívásokkal, majd postai küldeményekkel is. Később felkeresett minket a RÁBA Gyár küldöttsége, a reménybeli építési vállalkozó, annak reménybeli villanyszerelő alvállalkozója is. A végén a beruházás (beruházó) buzgó szószólójaként fel-feltüntek az egyik parlamenti párt politikusai is. Az elmúlt hónapokban akaratlanul is végig kellett hallgatnunk az összes érintett cég szociális problémáját, súlyos anyagi nehézségeit és rettentő környezetvédelmi elhivatottságát.
Tudomásunkra hozták azt is, hogy ebből az ügyből „megfelelő viselkedés mellett” a REFLEX anyagilag akár jól is kijöhetne.

Nem vagyunk mai eresztés. A célzásokat, ajánlásokat pontosan értettük, miként azt is, hogy a befolyásolásnak több fokozata van. A következő fokozatot azonban a REFLEX már inkább nem akarta felvállalni. Bár szakmai véleményünk változatlan és jogi érveink is lettek volna, hogy bíróságtól kérjük a környezetvédelmi engedély felülvizsgálatát, végül nem tettük. Egyesületünk vezetősége – hosszas vita és kemény szavazások után- úgy döntött, hogy belefáradt. Munkánk van elég, inkább dolgozni szeretnénk.

Nem hisszük, hogy vereséget szenvedtünk. Egy általunk felvállalt értékrendet képviseltünk becsülettel. Képviseltük kellő szakértelemmel, meggyőződéssel, a köz érdekében. Képviseltük, amíg hagyták, amíg bírtuk.
Szégyellje magát az, aki nem így tett.

Az Árkád bevásárlóközpont sorsát természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük. Jutottunk mi is annyi érdekes információhoz, hogy a végén majd az egész történetet megírjuk. Úgy, ahogy volt.
Még a következő választások előtt, okulásul.<< Vissza