Kimaradnak a győri civil szervezetek a Civil Monitoring BizottságokbólIndokaink:

Az önkormányzattól érkezett felkérés három – nagyrészt EU források bevonásával megvalósítandó- hulladékkezelő létesítményekhez kapcsolódik. Olyan jelentős környezeti hatásokkal bíró beruházásokról van szó, amelyekhez a társadalmi nyilvánosság biztosítása az általános elvárás szintjén túl jogi normák formájában megjelenik (l. 2003/4/EK és 2003/35/EK Irányelvek, Aarhusi Egyezmény).

Tekintettel arra, hogy az előírt társadalmi részvételt a beruházások döntéshozatali szakaszaiban jogsértő módon mellőzték, az engedélyezési eljárásban pedig korlátozták – ezért javasoltuk Civil Monitoring Bizottságok létrehozását . Javaslatunkban megfogalmaztuk a létrehozandó bizottság demokratikus, partnerségi elven történő működtetéséhez szükséges minimális elvárásainkat is (összetétel, működési elvek, kontrollmérésekhez szükséges pénzkeret).

 

A demokratikus működtetés garanciális elemei azonban a városháza jogalkotási folyamatában  eltűntek, vagy számunkra megalázó feltételekké alakultak át. Végül a tervezet közgyűlési vitájában eltörölték a Montoring(!) Bizottság szakmai munkájához javasolt 500 eFt.-os keretet is. Hangsúlyozzuk, hogy ezt az összeget nem a tagok díjazásához kértük, hanem az ellenőrző mérések független (akkreditált) laborokkal való elvégeztetéséhez. Felháborodással vettük tudomásul, hogy a keret eltörlését megint a Környezetvédelmi Bizottság elnöke kezdeményezte, aki pozícióját és energiáját az elvárható szakmai munka helyett a civil szervezetek folyamatos támadására koncentrálja.

 

A fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy a megalakítani tervezett bizottság nem nevezhető sem Civilnek, sem Monitoringnak. Ezt az eljárást álságos dolog országosan egyedülálló, „újszerű kapcsolatépítő folyamatnak” beállítani. Véleményünk szerint a mostani bizottságosdival logikusan folytatódott a helyi Környezetvédelmi Program illetve Hulladékgazdálkodási Terv készítése során már megismert, részvételi elvű demokráciát kirekesztő győri szemfényvesztés. Komolytalan bizottságokban részt venni, alibi demokráciát játszani, elveink ellenére való.

 

Álláspontunk változatlan: a nagyberuházások létesítéséhez biztosított közösségi részvétel javíthatja a hatósági döntések színvonalát, a működés során demokratikus elveken működtetett társadalmi kontroll pedig növeli az átláthatóságot, esélyt adhat a környezeti és lakosság érdekek megjelenítésére. Kiemelt jelentősége lenne ezeknek ott, ahol – miként Győrben is – a telepítési helyszínek szakmailag elhibázott kierőszakolásával (Bácsa, Sashegy) az önkormányzat eleve tartós konfliktusforrást vállalt magára.

 

Bár a bizottságokban a fentiek miatt nem kívánunk részt venni, természetesen továbbra is biztosítani fogjuk a beruházások működésével kapcsolatosan - informális és jogi eszközök segítségével-  beszerzett információk nyilvánosságát.   

 

Győr, 2005. szeptember 13-án.

 

 

Hulladék Munkaszövetség

Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány

Nexus Környezetvédelmi és Érdekvédelmi Egyesület

Ökológiai Stúdió Alapítvány

Pannon Természetvédő Szövetség

Polgári Érdekvédelmi Egyesület

Reflex Környezetvédő Egyesület

Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület<< Vissza