Tiltakozás a bakonyi vasútvonal tervezett megszüntetése ellenKóka János miniszter úr részére

 

Gazdasági Minisztérium

Budapest  

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A győri székhelyű, környezetvédő társadalmi szervezetek megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a Győr-Veszprém közötti vasúti összeköttetés ismét szerepel a MÁV megszüntetni tervezett szárnyvonalai között.  

 

Alulírottak megalakulásunk óta (10-18 éve) kiemelten foglalkozunk a győri gyermekek környezeti nevelésével és segítik az oktatási intézmények ilyenirányú tevékenységét. A Győr-Veszprém szárnyvonalhoz – különösen annak Cuha-völgyi  szakaszához - Győr lakosságát hagyományos érzelmi kötődés fűzi, amely a környezeti neveléssel fontos szakmai tartalmat is nyert.

A nagyvárosi kiskeresetű kisgyerekes családoknak mindig is a legkedveltebb hétvégi programja volt a vonatos bakonyi kirándulás. Az óvodák, általános iskolák őszi és tavaszi erdei kirándulásaikat évtizedek óta a Cuha-patak völgyébe szervezik. A környezeti nevelés, szakmai terepmunka megszokott célja a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet, a Magas-Bakonyi Tájvédelmi Körzet, a fenyőfői ősfenyves, a zirci arborétum, vagy a veszprémi vadaspark, melyek egyetlen „környezetbarát” megközelítését ez a szárnyvonal biztosítja. Ez a vonal teszi lehetővé a nyári környezetvédő gyerektáborok gyalogos vagy a kerékpáros megközelítését a Bakonybéli és a Ravazdi Erdei Iskolába, a ravazdi cserkész­táborba, valamint a REFLEX Egyesület pápateszéri és a Pangea pénzesgyőri oktatóközpontjába szervezett turnusoknak.

  

Lehet, hogy szigorú gazdaságossági mércével mérve ennek a vasúti szárnynak az üzemeltetése nem kifizetődő. Lehet, hogy nincs meg az elvárt utaskilométer, hogy hibádzik a nyereséget realizáló bevétel. Lehet, hogy Ön – aki nem vonattal közlekedik - meg sem érti mit jelent ezeknek a gyerekeknek, családoknak ragaszkodása a vasúthoz. Félő azonban, hogy a társadalom később súlyos árat fizet azért, hogy a mindenek felett érvényesített rövid távú gazdaságossági érdekek miatt háttérbe szorítja az ökológiai érdekeket.

De ha már ökonómia, akkor miért nem a vonal elővárosi vasút jellegének fokozásával, vagy a „Balaton-kapcsolat” kiépítésével törekednek a kihasználtság emelésére? Tudja-e Ön, hogy a megszüntetéssel érintett Bakonyszentlászló nem csak a bakonyi túravonalak kiinduló pontja, de több száz, Győrbe (vagy Zircbe, Veszprémbe) ingázó iskolás és munkásember lakóhelye is?

 

A Nemzeti Alaptantervtől (NAT) az EU Alapokmányán át a Riói Egyezményig vagy a Tbiliszi Chartáig számos – Magyarország által is aláírt - dokumentum szól a környezeti nevelés jelentőségéről, az állam azzal kapcsolatos felelősségéről. A környezeti nevelés egyik alapeleme az ép természet megismertetése és működésének megértetése. Csak az a gyermek lesz képes később értékelni és megvédeni a természeti értékeket, aki ezeket meg is ismerte. A környezeti nevelés komplex (rendszer-szemléletű) megközelítéssel közvetíti a fenntart­hatóság fontosságát, melyben alapvető a környezetbarát közlekedési alternatívák biztosítása a motorizált közlekedéssel szemben.

Kétségtelen, hogy a természet, az említett helyszínek megközelítése busszal is lehetséges – szégyenkezés nélkül azonban nem. Kinek és miért jó az, hogy ha a kiesett vonat miatt jelentősen megnő a Bakonyon (annak védett területeit is érintő) közúti forgalom és környezeti terhelés?

 

Tisztelt Miniszter Úr! Tudjuk, hogy a felsorolt érveink „csak” környezetvédelmi, szakmai érvek. A Tbiliszi dokumentum szerint – Magyarország által is - felvállalt feladat szerint „mindenki számára biztosítsuk a lehetőséget, hogy elsajátítsa a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert és elkötelezettséget”.

Mi ezt komolyan vesszük, ezért dolgozunk. A környezeti nevelés azonban nem helyettesítheti a helyes környezetpolitikát. És ez egy helytelen döntés. Megítélé­sünk szerint az állam súlyos és helyrehozhatatlan hibát követ el, ha vállalt kötelezettségeit elfeledve, gazdasági okokra hivatkozva fejlesztés helyett a vasúti szárnyvonalak felszámolását tűzi ki célul. Különösen érthetetlen ez, ha ezt az ország egyik legszebb vonalvezetésű, műtárgyaival ipari műemlékvédelemre érdemes, környezeti nevelést évtizedek óta szolgáló szárnyvonalával teszi.   

 

A szárnyvonal Veszprémvarsány-Veszprém közötti szakaszának tervezett felszá­molása ellen ezúton is tiltakozunk és kérjük Győr-Veszprém vasútvonal működ­tetését teljes hosszában biztosítani.      

 

Győr, 2006. július 6-án.

  

Lajtmann József

REFLEX Környezetvédő Egyesület

Pro Natura díjas, Kaskelot díjas

 

Szilágyi László

Hulladék Munkaszövetség

 

Szűcs Gábor

Pannon Természetvédő Szövetség

 

dr. Kalas György
Ökológiai Stúdió Alapítvány<< Vissza