Mobiltelefonok az iskolábanTisztelt Iskolavezetés!

A közoktatási törvény (Ktv.) 129.§ (8) bekezdése alapján az oktatási intézményeknek
2004. december 31-ig felül kell vizsgálniuk házirendjeiket. A vizsgálat jó alkalom
arra, hogy – a Ktv. új elvárásain túl- körültekintő módon kerüljön megjelenítésre
a mobiltelefonok iskolai használatának szabályozása az oktatási intézmény házirendjében.

A probléma feldolgozásához a REFLEX Tanácsadó Irodája az alábbi segítséget adja:

Alapállás: álláspontunk szerint a mobil-téma az óvodás korosztályt nem érinti (nem szabad hogy érintse). Az általános iskolások mobilozását - mivel a kiskorú gyermek nem képes mérlegelni a használat szükségességét, körülményeit és veszélyeit – ellenezzük, illetve csak vészhelyzetben tartjuk indokoltnak. A mobiltelefonok (közép)iskolai használatának szabályozásánál az alábbi szempontok mérlegelését tartjuk szükségesnek.

1. A gyerek-szülő kapcsolattartásának biztosítása.
Ennek a kötelességének az iskola eleget tesz, ha tanítási időben biztosítja az iskola vezetékes telefon általi elérhetőségét. Ez a szolgáltatás kétirányúvá is tehető, az iskolai szünetekben diákok által is használható (visszahívható) érmés vagy kártyás fali telefonkészülékkel.

2. Az iskolában folyó oktatási munka zavartalanságának biztosítása.
Az iskolában folyó pedagógiai munkához nyugodt körülmények biztosítása szükséges.
A bekapcsolt mobilra érkező hívás az óra rendjét megzavarja, a pad alatti SMS-ezés a tanulók figyelmét elvonja. Ilyen szempontból – főszabályként- a mobiloknak az iskolában nincs helye.
Ha az iskola nem ezt a megoldást választja, akkor a házirendben egyértelműen ajánlott megtiltani a mobilok iskola területén belüli használatát (beleértve azok számológépként való használatát is).

3. Az iskola felelőssége az épületbe bevitt készülékekért.
A 2. pontban leírtak biztosítása érdekében a Ktv. 40.§ (8) bekezdése alapján az iskola rendelkezhet úgy, hogy a diákok a magukkal hozott készüléket kötelesek reggel a portán (vagy egyéb zárható, őrzött helyen) leadni, amit tanítás után visszakapnak. A készülékek átvételét, visszaadását adminisztrálni kell, az iskolát egyebekben a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó szabályai terhelik.
A szabályszegőktől elvett mobilokat javasoljuk a behivatott szülőknek visszaadni.

4. A mobiltelefon készülékek okozta lehetséges egészségkárosító hatások megelőzése.
A mobiltelefonok elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Ezek lehetséges egészségkárosító hatásain ugyan a tudomány lassan tíz éve vitatkozik - egyetértenek azonban abban, hogy a gyermekeknél különösen indokolt az elővigyázatosság. Számukra fokozott veszélyt jelent, hogy testük nagyobb százaléka víz (jobban vezeti az elektromosságot), azonkívül koponyacsontjuk vékonyabb, immunrendszerük és központi idegrendszerük pedig még kifejletlen.
Az egészségnevelési programot lebonyolító iskolák feladata ezen a területen (is) a személyes példamutatás és a megelőzésre irányuló folyamatos ismeretterjesztés.

Tisztelettel a

REFLEX Környezetvédő Egyesület
9024 Győr, Bartók u. 7.
Tel: 96/316-192
E-mail: reflex@c3.hu


Tanács a szülőknek, kérés a pedagógusokhoz

A bekapcsolt mobilkészülék lényegében egy mikrohullámmal működő adóvevő. A készülék (és a bázisállomások) által keltett, testbe hatoló elektromágneses sugárzás lehetséges egészségkárosító hatásain az orvostudomány hosszú ideje, hevesen vitatkozik.*

Ebben a tisztázatlan helyzetben – ha ez a társadalom úgy működne- az elővigyázatosság elvét kellene érvényesíteni a profitérdekekkel szemben. A mobilszolgáltató cégek reklámjai azonban (a bevételek növelése érdekében) veszélyeket elhallgatva minél gyakoribb csevegésre, korlátlan SMS-ezésre biztatnak - sőt szolgáltatásaikat gyakran gyermekekkel népszerűsítik.
A mobiltelefont a gyerekek kezében státuszszimbólummá, divateszközzé, játékszerré tették - néhány szolgáltatásuk eleve a fiatalokat vette célba (logók, csengőhangok, SMS).
A gyerekek azonban sem a mértéktelen telefonálás anyagi vonzatait, sem annak egészségügyi veszélyeit nem képesek felmérni.

Tanácsok a telefonhasználót és közvetlen környezetét terhelő sugárzás csökkentéséhez*:

1. Csak akkor beszéljen mobiltelefonon ha muszáj. Ha lehet választani, akkor inkább a vonalas készüléket használja!

2. A készüléket amikor csak lehet tartsa kikapcsolt állapotban (a készenléti állapotba kapcsolt mobil kisebb intenzitással ugyan, de folyamatosan sugároz).

3. A bekapcsolt készüléket csak akkor tegye a füléhez, ha a kapcsolat már létrejött (kapcsolatkeresés közben különösen erős a sugárzás).

4. Beszéljen röviden, csak a lényeget. Ha lényeg hosszú, beszélgetés közben időnként tartsa a készüléket a másik füléhez.

5. Beszélgetés közben használjon kihangosítót, head-szetet, vagy küldjön inkább SMS üzenetet – így nem kell a fülhöz tartani a mobilkészüléket.

6. Belső szerveit ne sugározza feleslegesen! A készenléti állapotba kapcsolt készülékét, ha lehetséges ne hordja testközelben (zsebben, övön, övtáskában).

7. Zárt térben (épületben, liftben, autóban, vasúti kocsiban), valamint szabadban, gyenge térerő mellett lehetőleg ne telefonáljon (ilyenkor jelentősen megnövekvő teljesítmény miatt a készülék 10-100-szoros intenzitással sugároz).

8. Új telefon vásárláskor válasszon minél kisebb sugárzású (SAR-értékű) készüléket. Mivel a SAR-értéket a magyarországi forgalmazók nem hajlandók feltüntetni, vásárlás előtt ellenőrizze azt az alábbi internetes oldalon: www.handywerte.de.

A lehetséges egészségkárosító hatások tudatában a felnőtt maga dönti el, hogy a mobilkészüléket hogyan használja - a gyermek azonban nem képes ezt mérlegelni. Kérjük, segítsenek nekik!

Még egy kérés: az új kommunikációs rendszerek (Tetra, UMTS) beindulásával hamarosan újabb antennatelepítési dömping várható. Kérjük, hogy a gyerekek védelme érdekében az oktatási intézmények 200 méteres körzetébe ne engedjenek új tornyot, vagy tetőtéri bázisállomást telepíteni!


* fejfájás? tanulási és alvási zavarok? szürkehályog? sejtkárosodás? hormonzavarok? agydaganat? Forrás: www.buergerwelle.com<< Vissza