Egy újabb beruházás, győri módraA Banai út lakói már három éve, a Fehérvári úti körforgalom tervezésekor jelezték, hogy ismeretlenek „tesztelik” őket benzinkút ügyben. A témában tartott lakossági fórumon Eredics képviselő úr határozottan cáfolta, hogy a körforgalom melletti zöld területre (a volt gyümölcsös helyére) benzinkutat terveznének.
A körforgalom átadása után pár hónappal (2003 novemberében) a Városépítési Iroda újabb lakossági fórumra invitálta a lakosságot. A meghívó szerint „A Fehérvári-Tatai-Banai
utak kereszteződése melletti terület benzinkút céljára történő hasznosítása” volt a téma. A fórumon tartott vetítéses előadásában Jezsó György ov. azzal szórakoztatta a megjelenteket, hogy tulajdonképpen még nem is dőlt el semmi. Valami ugyan lesz, de a meghívóban tévesen szerepel a benzinkút megnevezés.
A rendezési terv szerint ez a területnek akár nyolcféle hasznosítási lehetősége is van – mondta- lehet itt akár irodaépület, energiaszolgáltató vagy közbiztonságot szolgáló építmény, netán gazdasági célú vagy vendéglátóipari épület is.. A kérdés nyitott, a területet az kapja majd , aki a meghirdetett bérleti feltételeket is figyelembe véve a legkedvezőbb ajánlatot teszi…

A fórumon Jezsó és Eredics urakat az sem zavarta, hogy már a győri önkormányzat nyári előterjesztésben sem jelentek meg ezek állítólagos alternatívák. Az előterjesztés szerint a területen „lehetőség nyílt… új benzinkút létesítésére”. a képviselők pedig az ingatlanról, mint "benzinkút létesítésére alkalmas területről " döntöttek (246/2003. (VII.23.) Kgy.sz. határozat). Ez azért elgondolkodtató, mert amennyiben valóban volt még választási lehetőség akkor a közgyűlési előterjesztés volt manipulatív – ha viszont a benzinkút telepítését már eldöntötték, akkor a lakosságot nézték megint baleknak.
Ennyit a városházáról és Eredics képviselő úrról…

Ezek után nem volt meglepetés, hogy a versenytárgyaláson a terület bérleti jogát 30 évre a MOL Rt. kapta, aki a területen – milyen véletlen!- pont benzinkutat akar létesíteni.
A szerződésben kikötött feltétel: a MOL RT. saját költségén elvégzi a Banai út korszerűsítését (út- és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés, közvilágosítás). Még a benzinkút építése előtt, legkésőbb 2004. október 15-ig.
Ehhez képest a Banai úton 2005. februárig egy kapavágás nem történt – az építési engedélyt viszont már megkapta, a buldózerek megjelentek, az önkormányzat pedig lapít.

A REFLEX véleménye:

A fenti „eljárásról” nincs véleményünk. Illetve van, mert az történt megint ami szokott: a beruházó eldöntötte hol, mit akar építeni, az önkormányzat és az apparátusa bólogat nekik és „elintézi”.
A terület lakossága egyébként benzinkúttal ellátott - a MOL nyilván nem is tőlük, hanem a Fehérvári út és Tatai út jelentős tranzitforgalmától reméli a nagy bevételt.

Ami a környezetvédelmet illeti, véleményünk szerint a terület a lakóházak közelsége miatt alkalmatlan benzinkút telepítésére. Egy éjjel-nappal üzemelő benzinkút forgalma óhatatlanul jelentős levegőszennyezéssel és zajterheléssel jár, robbanásveszély is lehet – a jogszabály nem véletlenül ír elő minimum 50 méter sugarú védőövezetet. A környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalásában előbb még maga is ragaszkodott ehhez az 50 méteres védőövezethez, amit aztán később 35 méterre csökkentett le.
Álláspontunk szerint ez jogszabály jogsértő és nem értjük, hogy egy környezetvédelmi hatóság miért tartotta előbbre valónak a beruházó érdekeit a környezet (és a lakosság) védelménél. A beruházó szempontjából viszont érthető, hiszen az 50 méteres védőövezet már számos Banai úti kertbe „belelógna”– amiért neki az ingatlan tulajdonosoknak kártalanítást kellene fizetnie. Amitől viszont így megmenekült…

Elfogadhatatlan a szakvélemény azon megállapítása is, miszerint „a töltőállomás üzeme zajmentes”. Ez nem csak a jövő-menő gépjárművek miatt képtelenség, de a töltőállomás üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb zajos berendezésekről is (autómosó, porszívó, esetleges hangszórók). Ráadásul még a jelenlegi helyzetet dokumentáló megalapozó méréseket sem végezték el (az új Fehérvári út felőli lakókat már most is jelentős zaj- és rezgésterhelés éri).

A fentiekre (és egyéb hiányosságokra) való hivatkozással a Reflex az építési engedély ellen jogorvoslattal élt. A művelt ingatlanok és lakóházak közelsége, az ott lakók életminőséghez való joga számunkra egyértelművé teszi, hogy benzinkutat ide nem szabadna telepíteni. Másodfokú döntés még nincs, építkezni elméletileg tilos – de az erőviszonyokat ismerve sok esélye a lakosságnak és a környezetnek itt nincs.
Már az is siker lenne, ha megtiltanák az éjszakai nyitvatartást és a nehézgépjárművek (kamionok) behajtását a területre. Ez azért is fontos, mert a területen uralkodó szélirány (ÉNY) azt valószínűsíti, hogy pont a Banai úti ingatlanok felé terjed majd a zaj és a légszennyezés.

A benzinkút telke és a kertek vége közötti részen egyébként egy tíz méter szélességű részt az önkormányzat leválasztott és külön telekkönyveztetett. Ide telepítik majd az ún. védőfásítást. Mások szerint ez azért történt, hogy a benzinkút telke ne legyen közvetlenül határos a családi házas ingatlanokkal. Aki ugyanis nem közvetlen szomszéd, az ügyfél sem lehet, tehát nincs fellebbezési joga sem. Logikus.

Ismét egy beruházás, győri módra…<< Vissza