Együttműködés az INFOLÁNC fejlesztéséértAz InfoLánc projekt kezdeményezője a REFLEX Környezetvédő Egyesület, Magyarország elsőként bejegyzett, a régióban meghatározó környezetvédelmi civil szervezete. A szlovák partner, a pozsonyi Regionális Környezetvédők Egyesülete (BROZ) elsősorban természetvédelmi témákra összpontosít. Mindkét szervezet a környezeti állapot romlásának megelőzésére helyezte a hangsúlyt. Legfőbb céljuknak a nyilvánosság mozgósítását és a partnerséget tekinteték.
Fenti célkitűzéseket szem előtt tartva 1997 őszén a REFLEX és partnerszervezetei együttes erőfeszítéseinek nyomán létrejött a Környezetvédelmi InfoLánc, annak érdekében, hogy a régió lakóinak nagyobb szabadságot biztosítson az őket és környezetüket érintő döntések meghozatalában.
A program szlovák és magyar partnerszervezeteivel párbeszéd kezdődött az InfoLánc hatékonyságának növelése érdekében, aminek eredményeképpen létrejött egy komplex multifunkcionális web portál (www.envinfolink.com), mely információkat szolgáltat a környezet állapotáról, környezetvédelemről és regionális fejlesztésekről egyaránt.
A kezdeményezés regionális jelentősége miatt az InfoLánc támogatást nyert a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2002. évi pályázatán, Környezetvédelmi InfoLánc a Nyugat-dunántúli régióra címmel, ami megteremtette a feltételét, hogy ma egységes rendszerként illeszkedik a Fejlesztési Ügynökség információs struktúrájába is.
A programot segítette a EU PHARE CBC és PHARE Access 2000 programok, a Környezetvédelmi Minisztérium, az Ökotárs Alapítvány támogatása is.

Az elmúlt évben az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség osztrák és magyar partnereivel együttesen a PHARE CBC Programnál sikeresen pályázott az InfoLánc rendszer – határon átnyúló - Ausztriára irányuló további bővítésére, amelybe, partnerként bekapcsolódott a Széchenyi István Egyetem által alapított Universitas-Győr Kht. is.

A most aláírt megállapodás keretében létrejött környezetvédelmi partnerség lényege, a közérdekű adatok integrálása az InfoLánc adatbázisába. A program - a Reflex Környezetvédő Egyesület koordinálásával - a hatósági partnerszervezetek adatainak, valamint Győr Megyei Jogú Város és a régióban működő közszolgáltató cégeknél található környezetterhelési (vízminőség-védelmi, levegőtisztaság-védelmi és hulladékos) adatoknak az INFO-LÁNC rendszerben történő megjelentetésével valósul meg.

Az együttműködési megállapodás aláírói:

A Reflex Környezetvédő Egyesület részéről Lajtmann József elnök, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester, a Környezetvédelmi Felügyelőség részéről Gerencsér Tivadar igazgató, a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. részéről Kovács Barnabás igazgató, a Pannon-Víz Rt. részéről Sipőcz Ernő elnök-vezérigazgató, valamint az Universitas - Győr Kht. részéről Dr. Szekeres Tamás ügyvezető.<< Vissza