Nyugat-Dunántúl – elutasítás a genetikailag módosított növényekkel szembenNyugat-Dunántúl a határozat elfogadásával Magyarországról elsőként csatlakozott azon európai régiókhoz, akik a nemzetközi és nemzeti szint mellett regionálisan is próbálják megakadályozni a génmódosított növények termesztésének lehetőségét az Európai Unióban.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, felismerve, hogy
– a mezőgazdasági növények genetikai módosítása még mindig elég új technológiának számít;
– a genetikailag módosított növények biztonságos használata továbbra is tudományos viták tárgya;
– a genetikailag módosított növények termesztése megoldatlan jogi, gazdasági, társadalmi és etikai problémákat vet fel;
a Nyugat-dunántúli Régiót, amennyire lehetséges, a genetikailag módosított növényektől és a belőlük készült élelmiszerektől és takarmányoktól mentesnek nyilvánítja.

A Tanács ezért elkötelezi magát az alábbiak mellett:
– GM-mentes övezetté nyilvánítja a Nyugat-dunántúli Régiót;
– GM-mentes politikát követ az általa nyújtott szolgáltatások kialakítása során;
– Minden lehetséges eszközzel elősegíti a GM-növényeket nem használó mezőgazdasági rendszerek erősödését és fejlődését;
– Figyelemmel kíséri a GM-növények kibocsátására és forgalomba hozatalára kiadott engedélytervezeteket, és amennyiben szükségesnek ítéli, jelzi a géntechnológiai hatóságnak*, hogy Nyugat-dunántúli Régiót vonja ki az engedély hatálya alól.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács csatlakozik Aquitánia, Baszkföld, Felső-Ausztria, Limousin, Salzburg, Schleswig-Holstein, Thrákia-Rodope, Toscana és Wales "A genetikailag módosított, a konvencionális és az ökológiai gazdálkodás összeegyeztetéséről" közös nyilatkozatához.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kéréssel él a Régió önkormányzatai, agrár- és más gazdasági szervezetei és szereplői felé , hogy saját hatáskörükben tegyék meg a határozattal összhangban lévő lépéseket.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tájékoztatja döntéséről Magyarország többi régióját a TERET keretein belül, és kezdeményezi, hogy a GM-témában tegyenek a Nyugat-Dunántúlhoz hasonló lépéseket.

A határozat végrehajtását és a kitűzött célok megvalósulását a Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum kíséri figyelemmel.

GMO-free Europe: http://www.foeeurope.org/GMOs/gmofree/index.htm<< Vissza