Együttműködési megállapodás

A pápateszéri Ökológiai Központban 2006. november 8.-án ünnepélyes keretek között aláírták a REFLEX Környezetvédő Egyesület és Pápateszér Önkormányzata között létrejött együttműködési keretmegállapodást. Az eseményen képviseltette magát a polgármester és a jegyző mellett, az önkormányzat képviselő-testületének valamennyi tagja, valamint a REFLEX Környezetvédő Egyesület vezetősége.A megállapodás megkötésének aktuális előzménye, hogy a Reflex Egyesület hat év után befejezte a Pápapteszér-Farkashegyi ingatlanán lévő civil, ökológiai központjának építését. A működtetéshez kidolgozott munkatervben a helyi önkormányzattal, a lakossággal és civil szervezetekkel való együttműködés kiemelt szerepet kap.

 

A megállapodás célja a felek azon elhatározása, hogy a fenntartható fejlődés elvét elfogadva közösen működnek közre a Pápateszér község által kitűzött feladatok megoldásában - különös tekintettel az ökoturizmusban rejlő lehetőségek, a természetvédelmi értékek feltárására és a fiatalok környezeti nevelésének fontosságára.

 

A megállapodás teljesülése érdekében a Reflex Környezetvédő Egyesület az alábbi feladatokat vállalta el:

 

A Farkashegyen lévő ökológiai központját a jogszabályi előírások figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével üzemelteti.

 

Az önkormányzatot az ökológiai központban tartott nyílt szakmai és mozgalmi rendezvényekről (tanfolyamok, továbbképzések, gyermektáborok) rendszeresen tájékoztatja.

 

Javaslatokat és programtervezeteket dolgoz ki Pápateszér idegenforgalmi szerepének növelése érdekében (súlypont: az erdei iskola programban illetve az ökoturizmusban lévő lehetőségek kihasználása).

 

Az ökológiai központtal kapcsolatos leendő fejlesztésekre továbbra is elsősorban a helyi vállalkozóknak ad megbízást. Az ökológiai központ működtetésével kapcsolatban elsősorban a pápateszérieknek igyekszik munkalehetőséget biztosítani.  

 

Tovább folytatja Pápateszér történelmével, honismeretével, ipartörténeti múltjával és környezeti állapotával kapcsolatos felmérő-kutató munkáját (különös tekintettel a vízimalmokra). Ennek eredményeiről az önkormányzatot tájékoztatja.

 

Szakembereivel - az önkormányzat kérésére- közreműködik Pápateszér környezetvédelmi- és természetvédelmi feladatainak megoldásában.

 

Szakembereivel – kérésre- közreműködik az iskolában folyó környezeti nevelési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében (kiadványok, oktatási anyagok biztosítása, előadások tartása).

 

Felajánlja, hogy közösen egyeztetett időpontban, évente 10 napra az önkormányzat (illetve intézményei) szakmai rendezvényeihez térítésmentesen, (a rezsiköltség felszámítása mellett) biztosítja az ökológiai központ használatát.

 

 

Az önkormányzat az alábbi feladatokat vállalta el:

 

Lehetőségeihez képest támogatja az ökológiai központ szakmai működését illetve segítséget nyújt az esetleges problémák megoldásában.

 

A község közbiztonsága érdekében hozott intézkedéseinél figyelembe veszi az ökológiai központot is (pl. rendszeres járőrszolgálat útvonalának kijelölése).

 

A Pápateszéren tervezett – környezeti elemek terhelésével járó- jelentősebb programokról, fejlesztésekről, beruházásokról korai fázisában tájékoztatja a Reflex Egyesületet és kikéri szakmai véleményét. 

 

Eszközeivel segíti a Reflex és a helyi lakosság közötti kapcsolattartást, információcserét.

 

 

A megállapodást az egyesület részéről Lajtmann József elnök, az önkormányzat részéről Szalczer György polgármester látta el kézjegyével.

A képviselő-testület és a Reflex egy asztalnál

A vendégek kívül-belül megszemlélték az újjáépült oktatóközpontot

A patak partján már a Vízimalom-projekt, mint lehetséges együttműködési terület is szóba került
<< Vissza