"Besugárzott lakások" - az érintettek megkérdezése nélkülEgyesületünk lassan 15 éve foglalkozik a sugárzó létesítmények környezet- és egészségvédelmi problémáival. Két évvel ezelőtt külön is felhívtuk az önkormányzatok figyelmét, hogy hamarosan Magyarországon is megkezdik az új, 3G rendszerű hálózat kiépítését. Mivel ez a rendszer a meglévőnél eleve sűrűbb bázisállomásokat feltételez és mivel mindhárom szolgáltató saját hálózatot épít - nyilvánvaló volt, hogy ezzel újabb antenna telepítési hullám indul. Felkértük az önkormányzatokat arra, hogy saját eszközeikkel (a helyi szabályozási tervekbe épített tilalmakkal, környezetvédelmi vagy környezet-egészségügyi programjaik szigorításával) időben vegyék elejét az újabb belterületi telepítéseknek. Az elővigyázatosság elvének érvényesítésével nem csupán a lakosságot érő sugárterhelés növekedése előzhető meg, de az újabb társadalmi konfliktusok is.   

 

Győrben – lakossági bejelentés alapján - 2006. októberében szereztünk tudomást a Móricz Zs. rakpart 4.sz. alatti házon létesítendő két Vodafone bázisállomás telepítéséről. Egyesületünk sajnálattal észlelte, hogy az építési hatóság – bár a Ket. alapján ez indokolt lett volna- elmulasztotta az eljárás megindítására szóló közleményét nyilvánosságra hozni. Elmulasztotta továbbá a sugárzó létesítmény várható hatásterületét megjelölni és elmulasztotta az érintett ingatlantulajdonosokat ügyfélként bevonni az engedélyezési eljárásba. Különösen érthetetlen ez, a szomszédos ingatlanon (Móricz Zs. rpt. 6.sz.alatt) akkor épülő új négyemeletes társasház esetében, ahol a tulajdonosok a sugárzást ugyan „mellbe kapják”, de esélyük sem volt érveik, érdekeik érvényesítésére.

Aggályosnak tartottuk, hogy elmaradt a hatásterületen élő lakókat érő jelenlegi sugárterhelés dokumentálása. Ez azért probléma, mert a sugárzások összeadódnak, a belvárosi épületek többségét pedig a különféle mobilszolgáltatók már eddig is telerakták antennáikkal. A sugárvédelmi hatóság (ÁNTSz) sajnos ebben az eljárásban sem ragaszkodott a megalapozó mérések elvégzéséhez, sőt, érthetetlen módon úgy járult hozzá a telepítéshez, hogy az utólagos ellenőrző mérések elvégzésére sem kötelezte a beruházó Vodafone-t.

 

Egyesületünk az érintett lakók védelmében a győri építési hatóság által kiadott engedélyt megfellebbezte. Ennek elutasítása után a bíróságon pert indított, majd az ügyészségnél kérte az eljárás törvényességi felülvizsgálatát. A Közigazgatási Hivatal, a bíróság illetve az ügyészség azonban felülvizsgálati eljárásaikban csupán addig a megállapításig jutott, hogy a Reflex nem ügyfél, tehát nincs joga az eljárásban részt venni és nincs joga kérdéseket feltenni.  A beadványainkban felhozott eljárási jogsértéseket: így az érintett („besugárzott”) lakók eljárásba való bevonásának és a nyilvánosság tájékoztatásának mellőzését, a mérésék elmaradását illetve és azok okait érdemben egyszerűen nem vizsgálták. 

 

Hát körülbelül ennyi esélye van ma (2007-ben!) az állampolgároknak arra, hogy érvényesíthessék az Alkotmányban biztosított egészséges környezethez való jogaikat.

A témával kapcsolatban kérjük olvassa el honlapunkon egyesületünk „Mobil tornyok – stabil félelmek” c. kiadványát (ingyen beszerezhető az irodánkban is).<< Vissza