SajtótájékoztatóA témához kapcsolódó sajtóanyagok:

 

Sajtóanyag

Regionális Civil Tanácsadó Szolgálat

 

 

A Regionális Civil Tanácsadó Szolgálat működtetésére 2008 májusáig a Reflex Környezetvédő Egyesület nyert megbízást a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán.

 

A projekt általános célja:  a jogi és szakmai segítségnyújtás a régióban működő civil szervezetek részére. A pályázat egy része hagyományos szolgáltató tevékenységet takar, mint például jogi, pénzügyi tanácsadás, információ beszerzése és továbbítása, pályázatfigyelés, honlap működtetése. Ez irányú tevékenységünk kiegészítőleg kapcsolódik a megyei civil szolgáltató központok munkájához.

 

A projekt másik részében – az NCA kiírásnak megfelelően – azokat a jogi tevékenységi formákat dolgozzuk fel közérthetően, melyek hatékonyan segíthetik a régió civil szervezeteinek társadalmi szerepvállalását. Ismeretterjesztő munkánkban szakmai prioritásként jelenik meg

 

·   az információs jogok megismerése (különös tekintettel a közérdekű adatok beszerzésére és az elektronikus információszabadság érvényesülésére),

·   a döntéshozatalban való partneralapú civil részvétel kialakítása,

·   a nyitott jogalkotásban való tudatos részvétel erősítése,

·   a civil együttműködési formák tudatosítása a hatékonyabb civil kontroll érvényesítése érdekében.

 

A civil szervezetek felkészültségének és fogadókészségének megállapításához a régió 6700 civil szervezete számára a fenti témákban összeállított kérdőívet postáztunk ki. A kitöltött kérdőíveket február 15-ig várjuk elektronikusan, faxon, illetve postai úton.

 

A program részeként honlapot hoztunk létre és működtetünk (www.civilhalo.gyor.hu). A honlapon a projekttel kapcsolatos tudnivalók mellett a folyamatosan frissített hírek, események, pályázatok jelennek meg – de nagy teret kaptak a civil szervezeteket érintő jogszabályok, beadvány- és iratminták, tanulmányok, brosúrák, adatbázisok is.

 

A projekt lebonyolításához kiválasztott partner bázisszervezetekre építve elkezdjük a régió kistérségeit lefedő civil tanácsadó-szolgáltató hálózat kialakítását.  Ezt a folyamatot alapozhatják meg a kistérségek részére a tavasz folyamán lebonyolítandó civil kerekasztalok.

 

A projekt tapasztalatainak felhasználásával vállaltuk a győri, szombathelyi Üvegzsebkönyv második kiadását, illetve – új kiadványként- megjelentetjük annak zalaegerszegi változatát és várhatóan májusban a Nyugat-dunántúli régió Üvegzsebkönyvét is.

 

Győr, 2008. február

 

 

 

 

Sajtóanyag

Klímakorong

                                            

A győri Ökológiai Stúdió Alapítvány kiadásában most megjelent Klímakorong elnevezésű kiadvánnyal elsősorban a gyerekek figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy Földünk bizony nagy bajban van. A légkörbe kerülő üvegházhatású gázok mennyi­sége egyre nő, aminek hatásai egyre ijesztőbb mértéket öltenek (a sarki jégmezők elolvadnak, a gleccserek eltűnnek, a tengerek emelkedő vízszintje miatt országnyi területek kerülhetnek víz alá, felgyorsul a növény- és állatfajok kihalása). Az üvegházhatású gázok közül a széndioxid a vízgőz után a második legfontosabb üvegházhatású gáz a légkörben. Koncentrációjának növekedése, így az üvegház­hatás fokozódása is, emberi tevékenységekre (elsősorban a földgáz és a kőolaj elé­ge­té­sére) vezethető vissza. A Klímakoronggal a gyerekek könnyen kiszámol­hatják, hogy ők maguk mennyi üvegházhatást okozó CO2 gáz kibocsátásáért felelnek.

 

Ehhez csupán annyit kell tenni, hogy - az utóbbi egy év energia­számlái alap­ján – össze kell adni a család (háztartás) éves felhasználási adatait, majd a korong for­ga­tásával le kell olvasni az egyes felhasználási értékekhez tartozó CO2 kibo­csátást. Egy kis összeadás és osztás, s már látható is, hogy mennyi a családban az egy főre jutó CO2 kibocsátás. Az értékelési útmutató segít eldönteni, hogy kell-e javí­tani az energia felhasználási szokásainkon. „Kiforgatható” azt is, hogy amennyi­ben változtatunk a szokásainkon, azáltal mennyivel csökken az üvegházhatású gá­zok kibocsátása, milyen közlekedési módot, milyen fűtési módot kell választaniuk ahhoz, hogy a kívánt mértékben csökkenjen az általunk okozott kár.

 

A kiadvány néhány jó tanácsot is ad ahhoz, hogy hol, milyen lehetőség kínál­kozik az üvegházhatású gázok csökkentésére.

 

Közzéteszünk benne néhány hasznos honlapcímet is, ahol a témában további érdekes cikkek, tanulmányok és adatok találhatók.

 

A 2000 példányban elkészült Klímakorong az egyik osztrák partner­szerve­zetünk, a bécsi Umweltberatung kiadványa alapján készült magyarországi adatok felhasználásával, annál azonban sokkal bővebb információkat tartalmaz.

 

         A kiadvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzat támogatásával készült.

 

 

Győr, 2008. február

 

Válogatás a sajtótájékoztatón készült fotókból:

 


 

 
<< Vissza