Újabb jogsértő beruházás Győrött - lapszabászatnak álcázott diszkó épült a lakóházak tövébenA Szövő utcai lakosok (Jancsifalu) november végén, véletlenül szereztek tudomást arról, hogy több száz férőhelyes diszkó épül a lakóházaik mellett. Az építési törmeléket hetekig hordó nehézgépjárművek és a később megjelenő betonos mixeres kocsik egyértelművé tették, hogy nagy erőkkel folyik a volt faipari műhelycsarnok (lapszabászat) átalakítása. Egyesületük vezetésével több mint ötszáz tiltakozó aláírást gyűjtöttek, lakossági fórumot és utcai akciókat szerveztek, újságcikkeket jelentettek meg – de kérték az önkormányzati képviselőjük, sőt a polgármester segítségét is.     

Mindezt hiába, hiszen az építési hatóság (két hónap alatt hozott) álláspontja szerint az épületben folyó munkák (240 m2-es galéria építése, vizesblokkok kialakítása, a fő tartófal megbontása, szellőző kivezetések kiképzése) nem engedélykötelesek. Az erről februárban (!) hozott végzésében továbbá megállapítja, hogy „az épület rendeltetése nem változott meg, továbbra is … lapszabászatként üzemel, a galériát raktározás céljára kívánják használni”.     

 

Nekünk az a gyanúnk, hogy itt valaki alighanem palira vette a lakosságot. A beruházó ezt megteheti – ezzel magát minősíti, ámde ne csodálkozzon, ha a lakosság ellenáll és ahol lehet lehetetlenné teszi az üzletét.

A hatóságot viszont az eljárási törvény a tényállás tisztázására kötelezi (Ket.50.§). Ráadásul a lakossági fórum, az újságcikkek és a beruházói nyilatkozat alapján köztudomású tény volt, hogy itt nem lapszabászati fejlesztés folyik, hanem diszkót építenek.   

Hogy az ilyen színvonalú hatósági ügyintézésnek lesz-e személyi következménye – nem tudjuk. Az ügyben hozott végzést minden esetre megfellebbeztük és rövidített populáris változatát az alábbiakban közöljük.

*                           *                  *                  *        *                  *

 

Tisztelt Közigazgatási Hivatal!

 

A Győr M.J. város jegyzője (mint I. fokú építési hatóság) 2008. február 22-én kelt

9365-5/2008 sz. végzésével megállapította, hogy a Győr, Richter J.u.11.sz. alatti ingatlanon végzett bontási-építési munkák nem engedélykötelesek.

A fenti végzés ellen az alábbi indokok alapján a törvényes határidőn belül   

 

fellebbezéssel

 

élünk és kérjük annak hatályon kívül helyezését.

 

Indoklás:

 

Megítélésünk szerint a hozott döntés szerint több szempontból is megalapozatlan.

 

Az eljárást lakossági bejelentés alapján egyesületünk (is) kezdeményezte. A bejelentés szerint a volt Richter J.u. 11.sz. alatti ingatlanon lévő asztalosműhelyben jelentős bontási és építési munkát végeznek, onnan folyamatosan ismeretlen helyre hordják a lebontott épülettartozékokat és a feltörésből, bontásból keletkező építési hulladékokat.

 

Az ügyben 2007. december elején összehívott helyszíni szemle a bejelentést igazolta. A volt asztalos csarnokban jelentős építési munkaként volt rögzíthető az U alakú, több száz m2-es területű belső galéria kialakítás és az azokhoz két oldalról felvezető széles lépcsősor. A galéria alatti feltört betonban friss alapok új vizes helyiségekhez kerültek kialakításra.    

 

Megítélésünk szerint a hatóság döntése alapvetően téves, mikor rögzíti, hogy az épület rendeltetése nem változik, az továbbra is lapszabászatként, illetve raktárként funkcionál. A hatóság érthetetlen módon nem hajlandó tudomásul venni azt a köztudomású – és helyszíneléssel könnyen rögzíthető - tényt, hogy a volt ipari üzemből zenés vendéglátóipari egységet (éjszakai diszkót) alakítanak ki. A lakossági tiltakozás pont ezen alapul és ezt a hatóságnak is tudnia kell.

Ha máskor nem, akkor a témában november 30-án tartott lakossági fórumon ez megvilágosulhatott számára, hiszen a készülő diszkó tényét a fórumon megjelent beruházó sem tagadta. Jelen volt és reagált erre az építési hatóság képviselője is (aki a végzést hozta).

 

Na már most a T. hatóság eljárásában persze tehet úgy, mint aki semmit sem tud, – de aki helyszínel annak tudnia kell, hogy lapszabász raktárat galérián működtetni úgy nem lehet, hogy oda tíz méter széles revü-lépcsősorok vezetnek fel. Ez munkavédelmi szempontból is nyilván nonszensz, hiszen villás targoncákat nem engednek lépcsőzni. A decemberi helyszínelésen egyébként a beruházó képviselője is jelezte, hogy a galéria nem raktározás, hanem „huzamos emberi tartózkodás” céljából került kialakításra, és elmondta, hogy a várható diszkó-zaj kivédésére milyen belső szigetelési technikákat alkalmaznak majd.

 

Amennyiben viszont a Club Péntek a galériát nem a szabott lapokat tárolása, hanem ifjú lapszabászok rendszeres éjjeli ritmikus összejövetelének céljából akarja hasznosítani - akkor feltehetően másképp (nem statikus, hanem dinamikus igénybevételre) kellene méretezni a galériát. Hozzászámolva azt is, hogy a végpontok teherhordó szerkezeti kapcsolata állítólag hiányzik – de azt is, hogy az erőteljesen dübörgő hangfalak mélyfrenkvenciás rezonanciája speciális igénybevételnek teheti ki a meglehetősen karcsúra sikeredett beton tartóoszlopokat.    

 

Eljárási szempontból felhívjuk a figyelmet arra, hogy az udvar felőli fő tartófal erőteljes megbontásával egy teljesen új bejárat is megnyitásra került - ami közlekedésileg és tűzrendészetileg nyilván logikus, hiszen a lapszabász terem alsó tere is ketté lett osztva egy keresztirányú határoló fallal. Amennyiben azonban a T. hatóság helyszíni szemléjén az újonnan nyitott bejáraton belép(ett volna) a diszkóhelyiségnek álcázott lapszabász terembe, bizony mélybordó falakkal találja magát szembe,  balra bárpult szerű íves kiképzéssel, felette villogóan csüngő üvegcsillárokkal, a galérián pedig lila hangulatfényekkel, nagyméretű hangfalakkal, keverőpulttal és boxokkal.

 

A lapszabász terem ilyen dizájnú kialakítása indokolható ugyan azzal, hogy 2008 a reneszánsz éve, ugyanakkor alkalmas annak a ténynek a megalapozására is, hogy az épület rendeltetésének megváltoztatásával mégis csak diszkó lesz a lapszabászatból.   

Ami viszont – a teherhordó szerkezet megbontásával, a 6-8 új vizes helyiség kialakításával és az új mesterséges szellőzőnyílás nyitásával egyetemben - felveti az építmény használati módjának engedélyt feltételező köteles megváltoztatását (46/1997. (XII.29.) KTM.r. 9.§ (1) bek. b.) illetve h.) pontjai).

Tehát az építési engedélyezési eljárás lefolytatását, különös tekintettel arra a környezetvédelmi szakhatósági értékelésre is, hogy a diszkó működtetése során várható zeneeffektusok, illetve szellőztető rendszerek zajkibocsátása vajon határértékeken belül maradnak-e?

 

Felveti továbbá azt az elvárást is, hogy a parkoló mérleget a új zenés ifjúsági vendéglátóipari létesítmény várható vendégforgalmához (óránkénti cserélődéséhez) viszonyítottan kell vizsgálni. A végzésben említett „nyitott tároló” elbontásával létrejött parkolóhely irreleváns, hiszen ez a vendégek számára zárt belső udvarban történt – így valójában nem jelent parkolási bővítményt. A vendégek érkező-távozó gépjármű forgalma ugyanis várhatóan a külső (Ipar utca felőli) parkolóban, illetve a Szövő utcában csapódik majd le és okoz újabb zajterhelést. Mégpedig várhatóan az éjjeli és a hajnali időszakban, ami feltehetően nem egy emberbarát megoldás és előrevetíti a konfliktusokat.  

 

Összességében alapos az a feltételezésünk, hogy itt jogszabályi engedélyezési eljáráshoz kötött bontási-építési beavatkozások történtek, amit utólagosan akarnak majd fennmaradási és működési engedélyekkel legalizálni, így kerülve meg a környezetvédelmi szakhatóságok eljárásba való bevonását.

 

Az építtető időhúzó szándéka érthető, hiszen érdeke, hogy kész tények elé állítsa a hatóságot. Ami eljárásjogi szempontból érthetetlen az az, hogy az építési hatóság eljárása hogyan tarthat két hónapig (miközben az építés zavartalanul folyik). Miért kell a hatóságnak az építtető nyilatkozatára várni olyankor, mikor helyszíni szemlével nyilvánvalóan megállapítható, hogy a lázas építkezés diszkó kialakítását takar?

 

A fentiek alapján kérjük az ügyben eljáró másodfokú hatóságot, hogy a tényállás tisztázása érdekében a Ket. 56.§ (1) bek. alapján tartott rendkívüli helyszíni szemlén győződjön meg arról, hogy valójában építési engedélyezés köteles munkálatokat végeztek-e a lapszabász csarnokban és – a végzés hatályos kívül helyezése és az építkezés felfüggesztése mellett- utasítsa az elsőfokú hatóságot az építési engedélyezési eljárás lefolytatására.

  

Megítélésünk szerint a diszkó üzemeltetésének várható problémáit elszenvedni kénytelen lakosság alappal várja el a köz alkalmazottaitól, hogy a jogalkalmazói ténykedésüket elfogulatlanul, az elvárható szakmai gondosság és hatékonyság mellett végezzék. 

Mert jelen esetben ez elmaradt.  

 

Győr, 2008. február 28-án.<< Vissza