Nyílt levél az ismeretlen miniszternekNyílt levél az ismeretlen miniszternek

 

Alulírott civil szervezetek nemrég azért tiltakoztunk, mert két környezetvédelmi hatóság is hozzájárult ahhoz, hogy az un. „Magyar Dakar” tereprally „kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzésű területeken” (Natura 2000) gázolhasson át. Tiltakozásunk eredménytelen maradt, ráadásul a hatóságok szó nélkül eltűrték azt is, hogy a futamokat a beadott fellebbezések elbírálása előtt, az eredeti nyomvonalon megtarthassák.   

 

A versenyzők és a nézők által eltiport védett növények számbavétele jelenleg folyik – az állatvilág megzavarásával okozott kár csak később mérhető. Szervezeteink arra kérik a ma még ismeretlen környezetvédelmi minisztert, hogy a jogrendet súlyosan sértő eset felelősségi hátterének tisztázásához rendeljen el vizsgálatot az alábbi kérdések megválaszolására:

 

-         hogyan szoríthatja a hatóságokat egy sportmenedzser Kft. (vagy bárki) „rendkívüli körülményekre” hivatkozva gyorsított engedély kiadására?

 

-         miért kell a szakmailag egyébként is megalapozatlan eljárást betarthatatlan (alibi) előírásokkal komolytalanná tenni?*

 

-         hogyan bízzunk ezek után a környezetvédelmi hatóságokban, ha azok nem érvényesítik a védett természeti területekre vonatkozó (EU Irányelvben és magyar jogszabályokban előírt) rendelkezéseket? **

 

-         miképpen lehet a határozatban az engedélyest arra biztatni, hogy korlátozza a fellebbezésre jogosult környezetvédők jogorvoslathoz való (alkotmányos) jogát?

 

-         a törvény szerint a „fellebbezéssel megtámadott határozatban foglalt jogok nem gyakorolhatók”. Mit tettek a hatóságok annak érdekében, hogy érvényesítse a 2004. évi CXL. törvény 101.§-ában foglalt fenti elvárásokat? Hogyan vár el a hatóság a polgároktól önkéntes jogkövetést, ha maga sem tesz meg mindent a törvényesség védelmében?

 

Szomorúnak tartjuk, hogy a környezet védelmére hivatott hatóság munkáját ilyen színvonalon végzi és hogy a „Föld Napján” tartott természetkárosító rendezvény közpénzekből kaphatott 52 millió támogatást.

 

Elvárjuk, hogy a fenti kérdéseinkre választ adó vizsgálat eredményét a miniszter úr nyilvánossá tegye.

   

Budapest, 2008. április 27-én.

 

Aláíró szervezetek:

 

Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)

Békés Megyei Zöld Kör

Bocs Alapítvány

Bodrog Egyesület

CivilFilm Környezet-, Természet és Fogyasztóvédelmi Egyesület

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Csermely Környezetvédelmi Egyesület

Domberdő Természetvédelmi Egyesület

Dorogi Környezetvédelmi Egyesület

Életharmónia Alapítvány

Élőlánc Magyarországért

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Energia és Környezet Alapítvány

Erdei Iskola Egyesület

Független Ökológiai Központ

Gaja Környzetvédő Egyesület

GATE Zöld Klub Egyesület

Göncöl Alapítvány

Hatvani Környezetvédő Egyesület

HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület

Hulladék Munkaszövetség

Inspi-ráció Egyesület

Keresztúri Társas Kör

Kör Alapítvány

KÖRLÁNC Szegedi Munkacsoport

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata

Környezeti Tanácsadók Egyesülete

Körösviédki Humánfejlesztő Kör

Középkertért Egyesület

Levegő Munkacsoport

Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány

Magyar Természetvédők Szövetsége

Messzelátó Egyesületként

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Ökológiai Stúdió Alapítvány

Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért

Ökotárs Alapítvány

Pannon Természetvédő Szövetség

Pécsi Zöld Kör

Pipacs Egyesület

Reflex Környezetvédő Egyesület

SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület

Tisza Klub

Védegylet

WWF Magyarország

Zöld Akció Egyesület

Zöld Kapcsolat Egyesület

Zöld Kör - a Föld Barátai Magyarország tagja (Hajdúböszörmény)

Zöldgömb Sport Klub

 

 

*   az előzködő, száguldozó járművek részére előírt 50 km-es sebességkorlátozás, nyomvonalelhagyási tilalom, védett növények max. 30 cm-es megközelíthetősége stb.       

**  a Tanács 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) - illetve a végrehajtására kiadott 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet  az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről<< Vissza