Szórólap az azbeszttel sújtott győriek részéreGyőr az ország azbeszttel egyik leginkább terhelt városa. A probléma elsősorban a 70-es években épült lakótelepi házakat érinti (Adyvárost, a József Attila lakótelepet, ill. Marcalváros és Nádorváros egyes részeit), ahol összesen 76 ezer négyzetméter fehér és kék azbesztcement szigetelőanyag került felhordásra.
Ezen kívül jelentős mennyiségű azbeszttel terheltek a fenti időszakban (elsősorban a GyÁÉV által) épített középületek is (ezek közül különösen fontos lenne az iskolák, egészségügyi intézmények azbesztmentesítése). Ugyancsak sokezernyi négyzetméter tetőfedő „azbesztpala” található még a győri családi házakon és azok melléképületein. De ez utóbbiakról sajnos még a felmérés sincs.

A pályázaton maximális elnyerhető 600 millió Ft, körülbelül 20 ezer négyzetméter azbeszt szakszerű eltávolítását és ártalmatlanítását tenné lehetővé.
Célunk – és közös érdekünk - az, hogy az összeg igazságosan és hatékonyan kerüljön majd felhasználására. Az önkormányzat a legegyszerűbb megoldást választotta. Adyváros egyik körbehatárolt területét jelölte ki mentesítésre és ennek okát műszaki-gazdasági okokkal magyarázta. Mivel egyesületünk ennél fontosabbnak ítéli az egészségvédelmi szempontok érvényesítésétel, azzal javaslattal fordult az önkormányzathoz, hogy az ártalmatlanítás sorrendjének megállapításánál

1. Biztosítson elsőséget azoknak az épületeknek, ahol a fehérnél sokkal veszélyesebb kék azbeszt (krokidolit) került felhasználásra.
2. A sorrendnél vegyék figyelembe az azbesztréteg állapotát. Általában ugyan mindenütt sérültek, de vannak kritikus állapotú szigetelések.
3. Vegye figyelembe a helyiséghasználatot is. Részesítse előnyben azokat az alagsori helyiségeket, melyben boltot, műhelyt működtetnek és azokat az épületeket ahol gyermekek által látogatott intézmények is üzemelnek (óvodák, iskolák vagy gyermekorvosi rendelők).
4. Egyenlő feltételek esetén részesítse előnyben azokat a (lépcső)házakat, amelyek az azbesztmentesítés után önerőből vállalják a szigetelőanyagok pótlását. A csövek, födémek hőszigetelése fontos közérdek, de ennek költségeit (kb. 5000 Ft/nm) az érintett házaknak kell előteremteni.

Arra kértük az önkormányzatot, hogy az azbesztmentesítés témáját végre kezelje kellő súllyal és a pályázati úton nyert központi támogatást az előírt 5% önrész helyett, legalább 10 % saját költségvetési forrással egészítse ki. Kértük, hogy biztosítson mielőbb forrást a győri középületek és családi házak azbesztterhelésének felmérésére is.

A Reflex Környezetvédő Egyesület szórólapot jelentetett meg a témában, amelyet aktivistáink segítségével eljuttattuk az érintett lakóknak.

A szórólappal szeretnénk tudatosítani a lakókban, hogy az azbeszt rendkívül veszélyes, rákkeltőnek besorolt anyag. A sérült, porladó anyagból a kiszabaduló tűhegyes (ámde láthatatlan) azbesztrészecskék könnyen a légtérbe és a légzőszervekbe kerülhetnek.
Szeretnénk a figyelmét felhívni arra, hogy az azbesztszigetelés megbontását, eltávolítását csak megfelelő védőeszközökkel rendelkező szakember végezheti. Az eltávolított azbeszt veszélyes hulladék. Kommunális lerakóra juttatása tilos – ártalmatlanításra csak arra jogosult szervnek adható át.

Az olyan munkát, amelyik szükségszerűen az azbesztszigetelés megbontásával jár, minden esetben jelezni kell az ÁNTSz felé. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy azokban az (alagsori) helyiségekben, ahol a szigetelőréteg sérült, porlad, igyekezzen minél kevesebbet tartózkodni. Ne tároljon ott élelmiszert, babakocsit és ne végezzen olyan tevékenységet, ami felveri a port (súlyzózás, asztalitenisz). Az azbesztcement pala tisztításánál mellőzze a drótkefét. Hívjon olyan szakembert, amelyik magasnyomású vízzel, zárt rendszerben végzi a tisztítást.

Szórólap az azbeszttel sújtott győriek részére

Az azbeszt jelenlétét a REFLEX - a városvezetés közönye ellenére - évek óta a lakosságot leginkább veszélyeztető környezet-egészségügyi problémájának tartja. A témát újságcikkekkel, szórólapokkal és minisztériumi beadványainkkal napirenden tartva, nem kis részünk van abban, hogy Győrben az elsők között készült el a lakótelepek azbesztterhelésének felmérése. A város most - EU forrásokat megcélozva - 600 millió forintos pályázatot készít elő a témában. Bár ebből az összegből egyelőre csak az ismert szennyezések alig egyharmadát tudnák felszámolni, örüljünk, hogy végre történik valami.

 Győr az ország azbeszttel egyik leginkább terhelt városa. A probléma elsősorban a 70-es években épült lakótelepi házakat érinti (Adyvárost, a József Attila lakótelepet, ill. Marcalváros és Nádorváros egyes részeit), ahol összesen 76 ezer négyzetméter fehér és kék azbesztcement szigetelőanyag került felhordásra.
Ezen kívül jelentős mennyiségű azbeszttel terheltek a fenti időszakban (elsősorban a GyÁÉV által) épített középületek is (ezek közül különösen fontos lenne az iskolák, egészségügyi intézmények azbesztmentesítése). Ugyancsak sokezernyi négyzetméter tetőfedő „azbesztpala” található még a győri családi házakon és azok melléképületein. De ez utóbbiakról sajnos még a felmérés sincs.

A pályázaton maximális elnyerhető 600 millió Ft, körülbelül 20 ezer négyzetméter azbeszt szakszerű eltávolítását és ártalmatlanítását tenné lehetővé.
Célunk – és közös érdekünk - az, hogy az összeg igazságosan és hatékonyan kerüljön majd felhasználására. Az önkormányzat a legegyszerűbb megoldást választotta. Adyváros egyik körbehatárolt területét jelölte ki mentesítésre és ennek okát műszaki-gazdasági okokkal magyarázta. Mivel egyesületünk ennél fontosabbnak ítéli az egészségvédelmi szempontok érvényesítésétel, azzal javaslattal fordult az önkormányzathoz, hogy az ártalmatlanítás sorrendjének megállapításánál

1. Biztosítson elsőséget azoknak az épületeknek, ahol a fehérnél sokkal veszélyesebb kék azbeszt (krokidolit) került felhasználásra.
2. A sorrendnél vegyék figyelembe az azbesztréteg állapotát. Általában ugyan mindenütt sérültek, de vannak kritikus állapotú szigetelések.
3. Vegye figyelembe a helyiséghasználatot is. Részesítse előnyben azokat az alagsori helyiségeket, melyben boltot, műhelyt működtetnek és azokat az épületeket ahol gyermekek által látogatott intézmények is üzemelnek (óvodák, iskolák vagy gyermekorvosi rendelők).
4. Egyenlő feltételek esetén részesítse előnyben azokat a (lépcső)házakat, amelyek az azbesztmentesítés után önerőből vállalják a szigetelőanyagok pótlását. A csövek, födémek hőszigetelése fontos közérdek, de ennek költségeit (kb. 5000 Ft/nm) az érintett házaknak kell előteremteni.

Arra kértük az önkormányzatot, hogy az azbesztmentesítés témáját végre kezelje kellő súllyal és a pályázati úton nyert központi támogatást az előírt 5% önrész helyett, legalább 10 % saját költségvetési forrással egészítse ki. Kértük, hogy biztosítson mielőbb forrást a győri középületek és családi házak azbesztterhelésének felmérésére is.

A Reflex Környezetvédő Egyesület szórólapot jelentetett meg a témában, amelyet aktivistáink segítségével eljuttattuk az érintett lakóknak.

A szórólappal szeretnénk tudatosítani a lakókban, hogy az azbeszt rendkívül veszélyes, rákkeltőnek besorolt anyag. A sérült, porladó anyagból a kiszabaduló tűhegyes (ámde láthatatlan) azbesztrészecskék könnyen a légtérbe és a légzőszervekbe kerülhetnek.
Szeretnénk a figyelmét felhívni arra, hogy az azbesztszigetelés megbontását, eltávolítását csak megfelelő védőeszközökkel rendelkező szakember végezheti. Az eltávolított azbeszt veszélyes hulladék. Kommunális lerakóra juttatása tilos – ártalmatlanításra csak arra jogosult szervnek adható át.Az olyan munkát, amelyik szükségszerűen az azbesztszigetelés megbontásával jár, minden esetben jelezni kell az ÁNTSz felé. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy azokban az (alagsori) helyiségekben, ahol a szigetelőréteg sérült, porlad, igyekezzen minél kevesebbet tartózkodni. Ne tároljon ott élelmiszert, babakocsit és ne végezzen olyan tevékenységet, ami felveri a port (súlyzózás, asztalitenisz). Az azbesztcement pala tisztításánál mellőzze a drótkefét. Hívjon olyan szakembert, amelyik magasnyomású vízzel, zárt rendszerben végzi a tisztítást.Mivel a háztartásban keletkező azbeszthulladékok (azbesztlapok és csövek, tömítések) is veszélyes anyagok, azokat a hulladékgyűjtő udvarokban kell leadni.

A lakókat megkértük, hogy a kék azbeszttel terhelt épületek közös képviselőin keresztül az alábbi címen jelezzék, hogy igényt tartanak a soron kívüli mentesítésére és vállalják a szigetelőanyag pótlás költségeit is:
Polgármesteri Hivatal Városépítési Iroda, Jezsó György irodavezető,
9021 Győr, Városház tér 1. Tel: 500-214

Az Ön (lépcső)házának pontos azbesztszennyezéséről (hány négyzetméter kék illetve fehér azbesztszigetelést kell eltávolítani) készségesen adunk felvilágosítást az alábbi címen:
REFLEX Környezetvédő Egyesület Lakossági Tanácsadó Iroda
9024 Győr, Bartók u.7.
Telefon: 96/316-192
Drótposta: reflex@c3.hu

 << Vissza