Reflex vélemény a Dunakapu téri beruházásról

A Reflex Környezetvédő Egyesület vezetősége többségi határozattal, alapos mérlegelés után úgy döntött, hogy nem támadja meg a bíróságon a Dunakapu téri mélygarázs építési engedélyét. Fontosnak tartjuk a nyilvánossággal közölni azt is, hogy döntésünket felelősen, ámde minden külső befolyásolást (befolyásolási kísérletet) távol tartva hoztuk meg. Az ügyben korábban kialakított szakmai véleményünk továbbra is változatlan. A tervezett beruházással kapcsolatos környezet- és örökségvédelmi aggályainkat fenntartjuk – a szakértői bizonyítások miatt várhatóan elhúzódó, jelentős anyagi terhet jelentő bírósági procedúrát azonban nem vállaljuk fel.Sok értelme nincs is, hiszen a bírósági procedúra alatt a „művet” nyilván rohammunkában felépítik. Pontosabban leépítik… a föld alá, hiszen a beruházással kapcsolatos aggályaink elsődlegesen a háromszintes mélygarázs történelmi belvárosba való beerőszakolásához kapcsolódnak. A megelőző régészeti feltárások igazolták: a tér alatti reneszánsz szögleterőd épen megmaradt várfalai páratlan történelmi és építésztörténeti értéket képviselnek. Ennek teljes feltárása, védelme, bemutatása Európában is egyedülálló idegenforgalmi vonzerőt jelentene. A várfalak visszatemetése, a gépjárműforgalom belvárosi mélygarázsba való terelése, a piaci élet felszámolása viszont értékrendünk szerint a történelmi terület méltatlan hasznosítása, amely súlyos környezeti problémákkal is terhelt.

Az építési engedély ellen beadott fellebbezésünk alapján a másodfokú hatóság néhány szakmai és eljárásjogi sérelmünket orvosolt, az elsőfokú határozatot kiegészítette – nem foglalkozott viszont a tér átalakításának kérdésével. Vagyis hogy egyáltalán mi szükség van ott egy mélygarázsra? Mit old meg, milyen áron, mennyibe kerül ez a polgároknak és kinek az érdekeit szolgálja? Ezeket nem az építési hatóságnak, hanem a beruházásról döntő közgyűlésnek kellett mérlegelnie (megjegyzés: az önkormányzati képviselők nem szakemberek és mint tudjuk a gombot sem mindig szakmai alapon nyomogatják). Ebből a szempontból talán a másodfokú eljárásba bevont megyei főépítészi nyilatkozat érdekes (a másodfokú határozat a Reflex honlapján olvasható).

Környezetvédelmi aggályaink elsődlegesen a mélygarázs legfontosabb tartószerkezeti és vízszigetelési eleméhez, a résfalhoz kapcsolódnak. A falak terhelhetőségét – minthogy kihorgonyozni nem lehet – a szemközti falak összetámasztása biztosítaná, ezek stabilitása, vízzárósága azonban a nem homogén talajszerkezet miatt bizonytalan. Ezért is kértük a részletes talajmechanikai, illetve geotechnikai terv elkészítését – aminek hiánya azonban a másodfokú hatóság szerint nem probléma. Szerintünk igen. Ráadásul a részletes vizsgálatokat össze lehetett volna kapcsolni az elmaradt örökségvédelmi feltárásokkal is. Ezek hiányában – a korabeli tervrajzok alapján - nagy az esély arra, hogy a résfallal jogsértő módon kettévágják vagy megrongálják majd a Duna bástya keleti ágyúfeljárójának föld alatti (fel nem tárt) falrészeit. A különleges körülmények (megóvandó várfalak, a folyó és a házak közelsége) miatt a résfalazó megoldás alkalmazhatósága problémás, ámde aránytalanul megdrágítja a beruházási költségeket.

A másik nyitva maradt probléma a felszín alatti vizek áramlásával, a kialakult áramlási viszonyok megváltoztatásával jelentkező veszélyek. Továbbra is tisztázatlan maradt, hogy a résfal megépülte után milyen vízállásnál hol, milyen erők hatnak majd a szerkezetre – különös tekintettel magas vízállásokra, illetve az áramlási irány megfordulására. Feltáratlan maradt a felúszás problémája is, és hogy a résfal szerkezettel kiszorított víz milyen hatásokat gyakorol környezetére, a szomszédos ingatlanokra.

Meggyőződésünk, hogy a résfallal (műszaki megvalósíthatóságával, környezeti hatásaival) kapcsolatos problémák tisztázása mindannyiunk érdekeit szolgálta volna. A beruházás finanszírozása ugyanis örökségvédelmileg védett területen, közpénz milliárdokból történik. A tehervállalási és kártalanítási kockázatok megállapításához, a mélygarázzsal kapcsolatos megtérülési számítások elvégzéséhez, a megelőzési-ellenőrzési intézkedések kidolgozásához, a felelősség megosztásához egyaránt nélkülözhetetlen a szerkezet várható hatásainak ismerete.

Ami a kártalanítási felelősséget illeti, két fontos – határozatban is megjelenő – dologra hívjuk fel a beruházás hatásaival érintett ingatlantulajdonosok figyelmét.

1. ) A hamarosan meginduló építkezés (résfalazás, anyagszállítás) jelentős por-, zaj- és rezgésterheléssel jár, a háromszintes mélygarázs megépítése következtében pedig érdekesen változhatnak meg az évszázadok alatt kialakult talajvíz-áramlási viszonyok. A környező építményeknél jelentkező káros elváltozások (falrepedések, pincék vizesedése) utólagos bizonyítása nagy terheket ró a tulajdonosokra. A határozat szerint: „A kivitelezés megkezdése előtt valamennyi szomszédos épület állagát rögzítendő dokumentáció készítendő , melyet 2 példányban a hivatalhoz is be kell nyújtani (ÉPI/365-27/2013 sz. határozat, rendelkező rész 12. pontja). A határozat később előírja a tervezési (hatás)terület jelenlegi zajállapotának felmérését is.

Az érintettek tehát ragaszkodjanak ahhoz, hogy az építtetők ezeket az állag- és állapotfelmérő dokumentumokat a beruházás megkezdése előtt kellő alapossággal elkészítsék és nekik is bemutassák.

A határozat szerint a felmérések elkészítéséért, miként „a mélygarázs által okozott esetleges károk tekintetében az építtető Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kell, hogy felelősséget vállalja”.

2.) A határozat egy másik fontos rendelkezése szerint „az építkezés megkezdése előtt a talajvízszint észlelő (monitoring) kutaknak rendelkezésre kell állniuk” és ehhez kapcsolódóan az építkezés alatt el kell végezni „a közeli pincék fokozott monitorozását”.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mérési eredmények közérdekű adatok, tehát mindenki által megismerhetőek!

Összefoglalás, köszönet:

A Reflex Környezetvédő Egyesület ügyfélként vett részt a Dunakapu tér átépítésével kapcsolatos hatósági eljárásokban. Mi a térben nem egy mindenáron modernizálni kívánt rendezvényterületet látunk, hanem Győr város történelmének rejtett értékekkel bíró, teljes védelemre érdemes részét - ahová vétek mélygarázst beerőszakolni. Közlekedési szempontból értelmetlen, környezetvédelmileg aggályos, gazdaságilag ráfizetéses. A beruházás megakadályozásához rendelkezésre álló jogi eszközöket kihasználtuk. Fellebbezésünket a kérés ellenére sem vontuk vissza – pereskedni viszont nem láttuk értelmét.

Köszönjük a beérkezett lakossági észrevételeket, támogató javaslatokat. Szakmailag sokat jelentett számunkra az Arrabona Városvédő Egyesület aktivistáinak és szakembereinek segítsége. Köszönet a kulturális örökségvédő hatóságok tevékenységéért, akik a Hivataluk felszámolásáig valóban mindent megtettek szakmai szempontjaik érvényesítéséért.

Végül is mondhatnánk, hogy Győr folytatta a hagyományokat. A város polgárainak megkérdezése nélkül döntött egy, a város múltját, jelenét és jövőjét egyaránt érintő beruházásról. De a szomorúságunk mellett szerencsésnek is mondhatjuk magunkat. Szerencsésnek, hiszen megadatott számunkra, hogy – ha sajnos méltatlanul rövid időre is – a feltárás után megcsodálhattuk a néhai győri vár Duna bástyájának falait. Ki tudja, melyik jövendő győri generációnak adatik meg majd ez az élmény? Hogy mikor jön el az idő, mikor Európa egykori védőbástyájából Európa büszkesége lehet...

Győr, 2013. szeptember 10-én

 

Az alábbiakban az MTI-hez eljuttatott sajtó közleményünk olvasható magyar és német nyelven.

 

A REFLEX közleménye a győri Dunakapu téri beruházással kapcsolatban

A Reflex Környezetvédő Egyesület vezetősége alapos mérlegelés után úgy döntött, nem támadja meg a bíróságon a győri Dunakapu téri mélygarázs építési engedélyét. A döntést felelősen, ámde minden külső befolyásolást (befolyásolási kísérletet) távol tartva hoztuk meg. Az ügyben korábban kialakított szakmai véleményünk továbbra is változatlan, a környezet- és örökségvédelmi aggályainkat fenntartjuk.

Véleményünk szerint a közpénz milliárdokból finanszírozott Dunakapu téri beruházás a történelmi terület méltatlan hasznosítása, amely közlekedési szempontból értelmetlen, környezetvédelmileg aggályos, gazdaságilag ráfizetéses. Az építkezés megakadályozásához rendelkezésre álló jogi eszközöket kihasználtuk, a pereskedésnek nem láttuk értelmét. Már csak azért sem, mert a bírósági procedúra alatt a "művet" nyilván rohammunkában felépítik.

A kártalanítási felelősség kapcsán két fontos dologra hívjuk fel a beruházás hatásaival érintett ingatlantulajdonosok figyelmét:

A hamarosan meginduló építkezés következtében a környező építményeknél jelentkező károk utólagos bizonyíthatósága miatt az érintettek ragaszkodjanak ahhoz, hogy az építtetők az állag- és állapotfelmérő dokumentumokat a beruházás megkezdése előtt kellő alapossággal elkészítsék és nekik is bemutassák.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az építkezés megkezdése előtt létesítendő talajvízszint észlelő kutak mérési eredményei közérdekű adatok, tehát mindenki által megismerhetőek!

Győr, 2013. szeptember 10.
REFLEX Környezetvédő Egyesület

 

 

Reflex zu den Investitionen am Győrer Dunakapu Platz

Nach sorgfältiger Überlegung hat der Vorstand der Umweltschutzorganisation Reflex beschlossen, die Baubewilligung für die Tiefgarage unter dem Győrer Dunakapu Platz nicht vor Gericht anzufechten. Wir haben diese Entscheidung verantwortungsvoll und ohne jeden Einfluss von außen (oder Beeinflussungsversuch) getroffen. Unsere Meinung zu dem Projekt bleibt unverändert, wie auch unsere Bedenken um den Schutz der Umwelt und des kulturellen Erbes.

Die durch Milliarden öffentlicher Gelder finanzierte Investition am Dunakapu Platz stellt eine unwürdige Ausbeutung historischen Gebiets dar, die verkehrstechnisch sinnlos, ökologisch bedenklich und wirtschaftlich unrentabel ist. Um den Bau zu verhindern, haben wir die entsprechenden Verwaltungsschritte eingeleitet. Ein Gerichtsverfahren erachten wir nicht für sinnvoll – schon allein aufgrund der Tatsache, dass während der Prozessdauer weiter an dem „Meisterwerk“ gebaut wird.

In Zusammenhang mit der Schadenersatzhaftung möchten wir jene Immobilieneigentümer, die von den Auswirkungen der Investitionen betroffen sind, auf zwei Dinge aufmerksam machen:

Etwaige Schäden, die infolge der in Kürze beginnenden Bautätigkeiten an den umliegenden Gebäuden auftreten können, nachtraglich nachzuweisen, ist schwierig. Daher empfehlen wir den Betroffenen darauf zu bestehen, dass die Bauträger die Bestandsaufnahme vor Baubeginn mit der nötigen Sorgfalt anfertigen und ihnen diese vorlegen.

Die Ergebnisse der vor Baubeginn errichteten Grundwassermessstellen sowie andere Umweltdaten sind öffentliche Daten und daher von jedem einsehbar!

Győr, 10. September 2013

 

 << Vissza