Fórum az új civil törvényről

Az ÖKOTÁRS Alapítvány és a Reflex Környezetvédő Egyesület kerekasztal beszélgetésre hívja a megye civil szervezeteinek képviselőit Győrbe. A rendezvény témája: „Az új civil törvény értékelése és elemzése” (a javasolt módosítások megbeszélése). A 2013. május 23-án délutánra szervezett kerekasztal beszélgetés célja, hogy fórumot teremtsen megyében működő civil szervezetek és jogalkalmazók (bírák, ügyészek) számára az új szabályok mélyebb megvitatására, az eddigi értékelések és a közvélemény-kutatás eredményeinek megismerésére - valamint a gyakorlati alkalmazással kapcsolatos problémák felvetésére. A szervezetek képviselőit szeretettel várjuk.MEGHÍVÓ

 

Kedves Civil Barátunk!

 

Az Ökotárs Alapítvány és a Reflex Környezetvédő Egyesület szeretettel meghívja Győr-Moson-Sopron megye civil szervezeteit

 

„Az új civil törvény értékelése és elemzése” fórum rendezvényére.

 

A kerekasztal beszélgetés helye:               

Kristály Étterem, 9024 Győr Bartók u. 9.

 

Ideje:

2013. május 23. (csütörtök) 14,30 órától

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek elfogadásával a magyar civiljogi szabályozás talán eddigi legjelentősebb mérföldkövéhez érkezett.

Immár másfél éve hatályosak az „új” szabályok, így elérkezett az idő ezek értékelő bemutatására, illetve egy megfelelően indokolt módosító javaslat megfogalmazására is. Tavaly ősszel az Ökotárs Alapítvány gondozásában már megjelent és nagy sikert aratott Az útmutató az új civil szervezetekkel kapcsolatos törvényekhez és a jogszabályok közötti gyakorlati eligazodáshoz című kézikönyv. A kiadvány részletesen foglalkozott azzal, hogy az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos vagy azokra vonatkozó szabályokat miként lehet vagy lenne érdemes alkalmazni, és gyakorlati példákkal alátámasztva próbált iránymutatást adni a (nem mindig könnyű) jogértelmezéshez. Az útmutató azonban érdek- és értéksemlegesen vette számba a szabályokat, így nem vizsgálta azt, hogy ezek a szabályok miként hatnak a civil szervezetekre, illetve a bíróságokra és az ügyészségekre, mint a legfontosabb nem civil szervezet jogalkalmazókra.

A civil szektor jogi-szabályozási környezetének fejlesztését célzó munkánk következő lépéseként most a különböző tapasztalati tények alapján (a jogszabályok elfogadását megelőző javaslatok figyelembe vétele, kérdőíves felmérés, civil szervezeti találkozók és műhelymunkák stb.) kifejezetten civil szempontból szeretnénk értékelni az eltelt időben a gyakorlat tűzkeresztségén átesett jogszabályokat, és megfelelő indoklással, alátámasztással a módosításra teszünk koncepcionális és normaszöveg szintű javaslatot.

Elöljáróban talán kijelenthetjük, hogy a szabályozás egyes – az utóbbi években a civil szervezetek által több alkalommal, több fórumon kifogásolt – elemei pozitív irányú változást mutattak, ami egyértelműen jelezte, hogy a kodifikáció rögös és hosszú útja során a civil szervezetek véleménye bizonyos részben meghallgatásra került. Ugyanakkor olyan új elemek is kerültek a tervezetbe, amelyek rendszerszintű további gondolkodást igényeltek volna. Véleményünk szerint a teljes egészében átgondolandó jogintézmény például a közhasznúság és a támogatási rendszer.

Előfeltevéseink alátámasztása, illetve további alakítása érdekében az elmúlt hónapokban közvélemény-kutatást is végeztünk civil szervezetek és civil szervezetekkel foglalkozó jogalkalmazók: ügyészségek és bíróságok munkatársai között. (Az on-line kérdőívre a jogalkalmazóktól 15, a civil szervezetektől pedig 145 válasz érkezett.)

A kerekasztal beszélgetés célja, hogy fórumot teremtsen megyében működő civil szervezetek és jogalkalmazók (bírák, ügyészek) számára az új szabályok mélyebb megvitatására, az eddigi értékelések és a közvélemény-kutatás eredményeinek megismerésére valamint a gyakorlati alkalmazással kapcsolatos problémák felvetésére. A beszélgetések nyomán végleges formát öltő kritikai elemzést és a jogszabály-módosítási koncepciót a következő hónapok folyamán pedig a Civil-Társ program érdekérvényesítő tevékenysége során fogjuk hasznosítani.

 

A fórum programterve

 

Bevezető:

·        A házigazda köszöntője

·        A Civil-Társ program bemutatása; az új civil törvény előkészítésének folyamata és főbb pontjai (20 perc): Móra Veronika igazgató, Ökotárs Alapítvány

·        Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket?  Hangsúlyosan tárgyalt témák

·        a civilekre vonatkozó koherenciája (pl. civil tv. és Ptk. összhangja)

·        egyesület és alapítvány státuszszabályai

·        közhasznúsággal kapcsolatos problémakör

·        állami támogatások és intézményei (benne NEA)

·        Elemzés és kutatási jelentés (30 perc): dr. Kolejanisz Márk jogi szakértő

·        Kávézünet (10 perc)

 

Széleskörű szekcióülés:

·        Moderált vita az elemző anyagról (60+ perc): kérdések és válaszok stb.

 

Kötetlen beszélgetés és visszajelzés

·        A résztvevők által javasolt, közérdeklődésre számot tartó kapcsolódó témákban.

      *A résztvevők számától függően több párhuzamos szekcióülés is lehetséges.

 

Az Ökotárs Alapítvány Civil-Társ programja keretében több mint 10 éve kíséri figyelemmel a hazai civil szektor jogi-szabályozási környezetének fejlődését, és tesz jobbító szándékú javaslatokat a fejlesztésre. E munka alapját a 2005 elején megjelent Civil Jövőkép – átfogó nonprofit jogi reform koncepció adja, amelynek stratégiai célkitűzései megítélésünk szerint azóta is változatlanul érvényben vannak. Az elmúlt évek folyamán több, a civileket érintő jogszabály megalkotásának folyamatában aktívan részt vettünk, és az Ökotárs a civil törvény első tervezeteinek előkészítése óta konzekvens állásponton volt javaslatai tartalmi lényegét illetően.

 

A fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékukat kérjük, 2013. május 17-ig jelezzék a (1)411-3500 telefonszámon, vagy az info@okotars.hu e-mail címen!

 

Budapest –Győr, 2013. május 2-án.

Üdvözlettel:

 

Horváth Ferenc sk.

elnök,

Reflex Környezetvédő Egyesület       

 

Móra Veronika sk.

igazgató,

Ökotárs Alapítvány

 

 

Melléklet:

 

Civil szervezetek és jogalkalmazók részvételével készült kérdőív eredményei a civil szervezetek működésének egyes kérdéseiről

 << Vissza