Érdekes ötletek az Európai Uniós keretek elköltésére

A Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat 2013. február 19-én Brüsszelben, nemzetközi konferencia keretében mutatta be uniós és tagállami döntéshozóknak, valamint civil szervezeteknek azokat az ötleteket, amelyek a 2012-ben nyolc országban (Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Macedónia, Magyarország, Szlovákia) a lakosság és civil szervezetek számára meghirdetett projektötlet-pályázaton díjnyertesek lettek.Magyarországon 2012. december 12-én zárult a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közép-Európai Bankfigyelő Hálózat EU ALAPOK, TE ÉRTED?! közös pályázata, melynek négy magyarországi díjazottja is részt vett a nemzetközi díjátadó ünnepségen.

A Marivaux Hotel Congress & Seminar Centre-ben megrendezett mintegy 80 fős konferencián – melynek fővédnöke Elisabeth Schrödter európai parlamenti zöld párti képviselő és szervezői a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat, a Föld Barátai Európa és az SFteam for Sustainable Future civil hálózatok voltak - az Európai Bizottság, az Európai Parlament és tagállamok képviselői, valamint európai civil szervezetek munkatársai szerepeltek a mintegy 30 díjazott projektgazda mellett.

A regionális fejlesztést szolgáló alapok - melyek az EU ezer milliárd eurós hétéves költségvetésének második legnagyobb tételét képzik -, sokféleképpen elkölthetőek.
A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közép-Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat uniós támogatással lebonyolított, közös pályázata, az EU ALAPOK, TE ÉRTED?! célja az volt, hogy bemutassa, hogy a civil társadalom és az állampolgárok is számtalan jó ötlettel rendelkeznek arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne és kellene az uniós fejlesztési forrásokat a fenntarthatóság elvei és céljai mentén felhasználni, többek között olyan elgondolásokkal, mint az önellátó, fenntartható gazdasági rendszer kiépítése a helyi pénz bevezetésének segítségével, vagy a hulladékmennyiség csökkenésének előmozdítása a megunt, kidobásra szánt tárgyak cseréjével és kreatív felhasználásával.

A magyarországi pályázatról és a nyertes ötletekről bővebben itt olvashat:
http://www.mtvsz.hu/erdekes_otletek_az_europai_unios_keretek_elkoltesere

A díjazott projektötletek:

A projektötlet címe: Javítsd Magad!
Ötletgazda: Zöld Fiatalok Egyesület pécsi csoportja (ZöFi)
A megvalósítás helye: Pécs
Honlapcím: http://pecs.zofi.hu

A pályázat célja és tartalma: A projekt alapvető célja megmutatni a fiataloknak, hogy az ő hétköznapi életükben milyen módokon valósulhat meg a fenntarthatóság, hogyan tudják alternatív módon hasznosítani, vagy megjavítani, felújítani az elhasznált, elromlott, kidobásra ítélt használati tárgyakat, játékokat, háztartási eszközöket, kerékpárokat. Ezáltal fejlesztik a közösségekben nélkülözhetetlen társas kompetenciákat, illetve olyan készségeket, melyek a mindennapi életben, illetve a munkaerőpiacon is hasznosak. Ennek érdekében Élmény Kommandóba szervezik a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokat, akik kortársaikat szólítják meg és vonják be a Pécs marginalizálódó területeire szervezendő kitelepülések során. Mindezt egyrészt egyéni szinten, a saját meglévő kompetenciák felhasználásával és fejlesztésével, másrészt közösségi tevékenységként, egymást segítve, egymás tapasztalatainak, készségeinek megosztásával teszik. A projekt fő célcsoportja a hátrányos helyzetben élő fiatalok, és a már meglévő, illetve a projekt folyamán felépülő közösségeik.

Az ötletgazda hosszú távú céljai közt szerepel egy olyan közösségi szerviz megalapozása, ahol az általuk biztosított helyszínen, rendszeres időközönként lehetőséget és eszközöket biztosítanak a fiataloknak a saját és egymás használati tárgyainak, háztartási eszközeinek, kerékpárjainak a cseréjére.

A projektötlet címe: Hamuba sült pogácsa
Ötletgazda: Hamuba Sült Pogácsa, Nyíregyházi Kulturális Kreatívok, az Inspi-
Ráció Egyesület támogatásával
A megvalósítás helye: Nyíregyháza és vonzáskörzete
Honlapcím: http://nyiregyhazipenz.blogspot.hu/

A projektötlet célja és tartalma: Az elképzelés célja Nyíregyháza és vonzáskörzetében a helyi termelési és fogyasztási szerkezet kialakítása, mely a szabadpénz elveire épülő pénzhelyettesítő rendszer bevezetését segítené elő. A pályázók egy összetartó társadalmi kultúrát kívánnak létrehozni, mely a természettel és az egymással való együttműködést hangsúlyozza: a munkamódszer a fokozatos építkezésen alapul, emellett a pályázók a gyakorlati munkán keresztül kívánják újrastrukturálni a társadalmi rendszert, amellyel lehetőséget nyújtanak a résztvevők tanulási képességeinek fejlesztésére is. Első lépésként az emberek közötti bizalmat szeretnék helyreállítani, közösségi tevékenységek, pl. városi kertészkedés, közösségi kölcsönző rendszer bevezetése, könyvcsere akció segítségével.

A szabad pénz elvén működő pénzhelyettesítő bevezetését utcai kampányok, kulturális kreatív találkozók, ismeretterjesztő előadások és párbeszédkörök szervezésével, valamint jogi-, közgazdasági, és fedezetet biztosító tőkeképzéshez értő emberek bevonásával alapozzák meg. A kalákakörök és a helyi termelői piac elindítása szintén az új, fenntartható gazdasági rendszer megalapozását szolgálná.
A program egy olyan közösségi tulajdonban létrejövő pénzhelyettesítő eszköz bevezetését alapozza meg, amely Silvio Gesell által leírt szabadpénz, vagy forgásbiztosított pénz elvén működik. A szabad pénz eltér a ma használatos kamatos pénztől. A pénz egy olyan eszköz, amit a közösség a munkamegosztásának szervezésére, és az ezzel kapcsolatos elszámolására használ. Tehát nem a pénz rendelkezik értékkel, hanem az a munka, amit az emberek végeznek. A pénz csupán egy eszköz. Egy közösségi eszköz. Mivel mindenki használja ezt a közösségi eszközt, ezért egy jelképes összeget havi rendszerességgel befizet a közösség számlájára, lényegében pénzhasználati díjat fizet. A közösség ezt az összeget a közösségi javak fejlesztésére fordítja. Mivel a pénzt veszteség nélkül nem lehet megőrizni, ezért mindenki abban érdekelt, hogy elköltse azt. Mivel mindenki ebben érdekelt, ezért a pénz forgási sebessége megnő. Vagyis a pénzhiány eltűnik a gazdaságból. Mivel a pénzhez könnyen hozzá lehet férni, és a közösségi javak is fejlődnek a pénz intézményrendszerének köszönhetően, ezért a termelés is elindul a minőségi termékek és szolgáltatások előállítása irányában. Csökken a munkanélküliség. Ugyanakkor a természeti erőforrásokra is kisebb teher rakódik, mert lesz helyi forrás infrastruktúrafejlesztésre, pl. hőszigetelés elvégzése. A tartós, és magas minőségi termékek és élelmiszerek előállítása is a hulladékcsökkenés, és az egészségesebb táplálkozás felé orientálja a társadalmat.
A rendszer lényeges alapelve, pedig az, hogy a pénzhelyettesítő eszköz a közösség tulajdona. A legfontosabb szerkezeti változóit közösségi döntéssel lehet megváltoztatni.

A projektötlet címe: Fatelepítés előkészítése a vízelvezető csatornák mentén energiatermelés és biológiai sokféleség megőrzése érdekében
Ötletgazda: Derekegyházért Közhasznú Egyesület
A megvalósítás helye: Derekegyház

A pályázat célja és tartalma: Önkormányzati tulajdonban és vízgazdálkodási társulat kezelésében lévő vízelvezető csatornák mentén, tájba illő fákkal történő fásítás előkészítése, amely a biodiverzitás megőrzése mellett munkát ad a helyi közösségnek, növeli az erdőterületeket, csökkenti a víz párolgásából adódó veszteséget és alapanyagot szolgáltat a helyi közintézmények fűtéséhez. Ezzel egyúttal csökken a külső energiaforrásoktól való függőség, valamint megvalósul a település energetikai önfenntartása.
Az egyesület és a helyi önkormányzat közötti szoros együttműködés eredményeként számos fejlesztés került és a jövőben kerül közösen kidolgozásra és megvalósításra.
Az elmúlt években az infrastrukturális beruházások során napelemes lámpák kerültek elhelyezésre a forgalomlassító szigetek mellett, a művelődési házhoz vezető sétány mentén és a kerékpárút főútvonal keresztezésében.
Megemlítendő, hogy a bemutatott projektek helyszínei közül Derekegyház a legkisebb lélekszámú település.
Annak érdekében, hogy a közintézmények fűtési költségeit csökkenthesse a helyi önkormányzat, megkezdte a kazánok lecserélését elnyert pályázati támogatásokból, ezáltal az iskola, óvoda, polgármesteri hivatal aprítékkazános tüzelésre tér át 2013-ban. Jelenleg elbírálás alatt áll a művelődési ház aprítékkazánnal való ellátására vonatkozó pályázata.

A fűtéskorszerűsítés azonban önmagában nem elég ahhoz, hogy a rendszer költséghatékonyan működjön, szükséges a helyben kitermelhető, megtermelhető fűtési alapanyag biztosítása is. Derekegyház külterületén elhelyezkedő erdőterületein, csatornák partjain, közutak és mezőgazdasági utak mentén jelentős mennyiségű nyesedék keletkezik, amely jelenleg hulladékként nem került hasznosításra. A szomszédos település, Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata nyertes pályázatának köszönhetően megvásárlásra került egy aprítékológép, amelyet másik három, köztük a derekegyházi Önkormányzattal közösen használnak. Az aprítékológép 2013. évtől kezdve a helyben keletkezett nyesedéket, fahulladékokat dolgozza fel. A közintézmények fűtéséhez szükséges aprítékmennyiséget a fenti források nem biztosítják, ezért a helyi önkormányzat energiaültetvények telepítésébe kezdett.
A 2011-ben Európai Uniós támogatásból megvalósult PMT technológiájú szennyvízkezelő-mű a biológiai eljárás során keletkezett vizet a tisztító mellé telepített, közel 4 hektár területű nyárfatelep hasznosítására fordítja, így téve még környezetbarátabbá a technológiát.

A nyárfák az „öntözőfürtök” egyik oldalára kerültek csak beültetésre, a szabadon álló másik oldalt az idei évben közmunkaprogram keretében ülteti be az önkormányzat szintén nyárfával. További, közel másfél hektárnyi energiaültetvény készült el, szintén közmunkaprogram eredményeként.

Távolabbi célok között szerepel a középületek további külső szigetelésének elvégzése, a közintézmények elektromos áramigényének napelemes rendszerrel való biztosítása. Ez utóbbira benyújtott pályázat forráshiány miatt került tartaléklistára 2011-ben, ezért a pályázati forrás újranyitásakor ismételten benyújtásra kerül a pályázat.

A projektötlet címe: CSAK Farsang (Cserélj, Adakozz, Kreatívkodj!)
REduce – REuse – REcycle - PARTY
Ötletgazda: greenland csoport civil társaság – a TIT Stúdió Egyesület támogatásával
A megvalósítás helye: Budapesten és országosan
Honlapcím: http://www.greenportal.hu

A projektötlet célja és tartalma: A projekt elsődleges célja a túlzott fogyasztás során keletkező hulladék minél nagyobb arányú környezettudatos hasznosítása - például a megunt használati tárgyak cseréje útján - és e tárgyak kreatív felhasználását bemutató művészek műhelyfoglalkozásával kiegészülő, rendszeres időközönként tartandó rendezvények szervezése. A pályázati támogatásból a cserebere piac és hazai újrahasznosító kreatív művészek interaktív bemutatója februári, farsangi alkalma valósul meg.

A pályázat további célja egy országos hálózati platform létrehozása annak érdekében, hogy a „bevált gyakorlat” széles körben terjedjék fővárosi és országos szinten. Azon érdeklődők számára, akik saját pátriájukon belül tervezik hasonló öko-szociális akciók szervezését, a civil társaság tanácsadással segíti elő a szemléletváltás elterjedését/ elterjesztését. Építve a hasonlóan gondolkodó és cselekvő közösség egyre bővülő tagjaira, kialakítható egy közös „kincseinket” megosztó virtuális platform, ahol interaktív módon nem csupán anyagi javaink, hanem tudásunk, tapasztalataink is kicserélhetők, továbbadhatók és továbbfejleszthetők a közjót szolgálva. Ezáltal lehetőség nyílik számos spontán hazai civil kezdeményezés összefogására és továbbfejlesztésére, ahol az önszerveződés szabályai mentén maga a közösség igényei formálják a közös platformot.

Élve a világháló nyújtotta „határtalan” lehetőséggel, a pályázók tervezik az események nemzetközi szintre való kiterjesztését is lehetőséget nyújtva más országokból (leginkább EU tagállamokból) érkező újrahasznosító művészek bemutatkozására, tapasztalatcseréjére és tudásmegosztására a virtuális platformon.

„Az Európai Bizottság és az European Climate Foundation – a Magyar Természetvédők Szövetsége és a CEE Bankwatch Network közvetítésével – támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a közlemény a szerzők nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság az European Climate Foundation nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.<< Vissza