A Mosoni-Duna vízgazdálkodási rehabilitációja

A Reflex Környezetvédő Egyesület pályázata a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás 2012 pályázati kiírásán támogatást nyert. Tárgya a környezeti elemeket érintő Győr város belterületén történő jelentősebb beruházások kivitelezésénél való civil közreműködés. A Reflexről közismert, hogy mindig a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, így a tervegyeztetési időszakban jelzi észrevételeit, tesz kezdeményező, vagy módosító javaslatokat, szükség esetén pedig ügyfélként vesz részt a beruházások hatósági, engedélyezési folyamatában. Jelen esetben kilenc nagyobb - részben, vagy teljes körűen engedélyezett - városi beruházásnál a kivitelezési munkák konfliktusait vizsgáljuk. A közreműködő felekkel (beruházó, kivitelező, hatóság, önkormányzat, civil szervezetek és lakosság) keressük a beavatkozások lehető legkisebb környezeti károkkal járó lehetőségeit. Ezen beruházások egyike a Mosoni-Duna és a Lajta térségi vízgazdálkodási rehabilitáció. 

A Reflex Környezetvédő Egyesület pályázata a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás 2012 pályázati kiírásán támogatást nyert. Tárgya a környezeti elemeket érintő Győr város belterületén történő jelentősebb beruházások kivitelezésénél való civil közreműködés. A Reflexről közismert, hogy mindig a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, így a tervegyeztetési időszakban jelzi észrevételeit, tesz kezdeményező, vagy módosító javaslatokat, szükség esetén pedig ügyfélként vesz részt a beruházások hatósági, engedélyezési folyamatában. Jelen esetben kilenc nagyobb - részben, vagy teljes körűen engedélyezett - városi beruházásnál a kivitelezési munkák konfliktusait vizsgáljuk. A közreműködő felekkel (beruházó, kivitelező, hatóság, önkormányzat, civil szervezetek és lakosság) keressük a beavatkozások lehető legkisebb környezeti károkkal járó lehetőségeit. Ezen beruházások egyike a Mosoni-Duna és a Lajta térségi vízgazdálkodási rehabilitáció.

 

Előzmények, okok és célok

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) az Új Széchenyi Terv kereté­ben a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” projekt megvaló­sí­­tási szakaszára vissza nem térítendő Uniós támogatást nyert. A II. fordulós projekt kiviteli tervezési, valamint az építési munkákat foglalja magába.

A projekt Európai Uniós finanszírozással valósul meg.

A megvalósítás költsége: 6 306 025 943 Ft.

A kivitelezői szerződéskötés dátuma: 2012. május 10.

A konkrét kiviteli munkák 2012. év októberében megkezdődtek, a projekt teljes befejezése 2014. év végére várható.

 

 

 

A beruházás indokai:

- a természetes folyamatok és az emberi beavat­ko­zások következtében a korábbi természetes állapotok megváltoztak,

- a mellékágak kiszáradtak,

- a vizes élőhelyek területi kiterjedése fokozatosan visszaszorult,

- a növény- és állatvilág fajgaz­dagsága csökkent.

Győr városát érintő célok:

- a vízrendszer vízminőségi és mennyiségi állapotának javítása,

- az ökológiai potenciál növelése,

- a vizes élőhelyek rekonstrukciója,

- az árvízi és belvízi biztonság megőrzése,

- a városkép javítása a folyó belterületi szakaszainak mederrendezésével.

- a belterületi szakaszokon a vízi és ökoturizmus fellendí­tése, feltételeinek megteremtése,

- a különböző típusú vízi életterek optimális kihasználásának megteremtése valamennyi hidro­lógiai helyzetben.

- a kis- és középvizes időszakokban is a vízi élőlények szabad vándorlásának biztosítása.

 

  

A beruházás Győrt érintő elemei     

A Mosoni-Duna a korábbi beavatkozások miatt túlzott mederszélességű, mely a vízi növényzet túlburjánzását, a vízmozgás csökkenését, s vele együtt a meder feliszapolódását okozta. A projekt Győr mellett további 15 települést érint.

Győrben a Mosoni-Duna és a Rába folyó partszakaszainak átépítése, mederszűkítése, burkola­tok visszabontása és vízközeli padka kialakítása valósul meg.

A belterületi szakaszokon az árvízi, hordalék- és jéglevezetési feltételek javítása törté­nik meg, mely az érintett lakosság élet-és vagyonbiztonságát növeli. A települések igényei­nek figye­lembevételével partrendezést, burkolat-átalakítást és burkolat-építést végeznek, így lehetőség nyílhat további fejlesztésekre (sétány, kikötő építés, strand kialakítás).

 

 

(Betonozott meder – VIZIG terv)

 

A külterületi szakaszokon az elsődleges cél az ökológiai feltételek javítása. A vizes élő­helyek, szigetek, holtágak és mellékágak rehabilitációjával létrejön a folyóval az élő kap­csolat. Hosszútávon kedvező hatás érhető el a vízi és vízparti növényzet, a gázlómadarak és egyéb vízimadarak és a halállomány fajgazdagságában.

A projekt megvalósításával az ökológiai előnyök mellett kedvező feltételek alakulnak ki a turisztikai hasznosítás fejlesztésére is. A Szigetköz és a Mosoni-Duna egyik legfontosabb értéke a tájegység színes ökoszisztémája.

A vizes élőhelyek rehabilitációja a térség turisztikai fejlettségére is pozitív hatással lesz. A természeti értékek megőrzése lehetővé teszi a térség kulturális értékeinek (hajdani életmód, gazdálkodási formák) bemutatását, megőrzését is.

     Győrt érintő beruházások:

-         Püspökerdei beeresztő zsilip átépítése,

-         a Mosoni-Duna és a Rába belterületi szakaszainak rehabilitációja,

-         a Mosoni-Duna ökológiai rehabilitációja.

 

 

         Civil részvétel, érdekérvényesítés

         Mivel a Reflex Környezetvédő Egyesület a beruházási szándékról nem tudott, így csak a tervek bemutatásakor tartott lakossági fórumon - ahol összesen négy lakó vett részt - kapott ismereteket arról. Ezt követően az Egyesület lekérte az engedélyes tervdokumentáció egyes elemeit (iratbetekintés, fénymásolás). Szakmai munkacsoportja az ökológiailag káros, vagy felesleges munkarészekre alternatív javaslatokat készített, illetve egyes elemek elhagyását javasolta. Ez egyidőben az engedélyes eljárásban, mint ügyfél jogorvoslattal élt (fellebbezett).

 

 

         A kivitelezés megkezdésekor a Reflex az érintett szervezetekkel (beruházó, kivitelező, civil szervezetek, lakosság) személyes kapcsolatot teremtett (helyszíni bejárás, szakmai és lakossági fórum, telefonos, e-mailos párbeszéd), a környezeti elemeket érintő munka­folya­ma­tok problémáiról, azok csökkentéséről konzultált. Ilyenek például a fakivágások, a zajterhelés, a sárfelhordás, ezekről a Vízügyi Igazgatóság két-három havonta, honlapján tájékoztatja az érintetteket. Érdemes lenne ezt nagyobb nyilvánossággal (városi újság, szórólap, lakossági fórum) megismertetni. A megfelelő tájékoztatás hiányát igazolja a Reflex Egyesület tanácsadó irodájához beérkező panaszok jelentős száma is.

 

 

  

Reflex Környezetvédő Egyesület

 << Vissza