Szigetközi vízpótló rendszer továbbfejlesztése

A Reflex Környezetvédő Egyesület programja a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás 2012 pályázati kiírásán támogatást nyert. Tárgya a környezeti elemeket érintő Győr város belterületén történő jelentősebb beruházások kivitelezésénél való civil közreműködés. A Reflexről közismert, hogy mindig a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, így a tervegyeztetési időszakban jelzi észrevételeit, tesz kezdeményező, vagy módosító javaslatokat, szükség esetén pedig ügyfélként vesz részt a beruházások hatósági, engedélyezési folyamatában. Jelen esetben kilenc nagyobb - részben, vagy teljes körűen engedélyezett - városi beruházásnál a kivitelezési munkák konfliktusait vizsgáljuk. A közreműködő felekkel (beruházó, kivitelező, hatóság, önkormányzat, civil szervezetek és lakosság) keressük a beavatkozások lehető legkisebb környezeti károkkal járó lehetőségeit. Ezen beruházások egyike a Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése.A beruházás célja, elvárható eredménye

„Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az Új Széchenyi Terv keretében a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” című projekt megvalósítási szakaszára 6.255 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A II. fordulós projekt, kiviteli tervezési, valamint az építési munkákat foglalja magába.
A projekt előreláthatólag 2014. decemberében ér véget.

A Támogatási Szerződés 2011. november 22-én, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság között jött létre.

A beruházás megvalósítását indokolja, hogy a természetes folyamatok és az emberi beavatkozások következtében a korábbi természetes állapotok megváltoztak, a hullámtéri mellékágak és mentett oldali csatornák kiszáradtak, a vizes élőhelyek területi kiterjedése fokozatosan visszaszorult, a növény- és állatvilág fajgazdagsága csökkent.

Igazgatóságunk célkitűzése, Alsó-Szigetközben a kedvezőtlen ökológiai folyamatok megállítása és jobb életfeltételek biztosítása az élővilág számára.”

 


 csak a művelt part felőli, egyoldali mederrendezés van tervezve, a másik part természetes állapotban marad

 

(forrás: Vízügyi Igazgatóság)

A beruházás munkarészei és forrása

Az Igazgatóság által megfogalmazott terv elemei az alábbiak:

- A hullámtéren a Bagaméri ágrendszer vízpótlásának javítása részben a főmeder felől az 1815,0 fkm és 1814,0 fkm-nél található vezetőművek visszabontásával és a csatlakozó meder­szakaszok kotrásával, részben pedig az Árvai záráson át az Ásványi ágrendszer alsó részéből történik. A vízpótlás hatásfoka a főág 1815,0 fkm-e térségében kialakítandó fenékküszöbbel történő vízszintemeléssel javítható.

- A Patkányosi ágrendszer vízpótlása részben a Duna 1808,8 fkm-nél az oldalbukó visszabontásával és a csatlakozó mederszakasz kotrásával, részben pedig a Bagaméri ágrend­szerből történik. Az ágrendszer vízpótlásának biztosítása javítja Alsó-Szigetköz mentett oldal vízpótlásának megoldását is, ugyanis lehetővé teszi a Patkányosi szivornya üzemelését, valamint a Medvei híd alatti szakaszon további szivornyás vízkivétel kialakításának lehető­sé­gét teremti meg.

 

  - A hullámtérből a mentett oldalra vízátvezetés három ponton szivornyákkal történik (Béka-ér, Patkányosi szivattyútelep, Nagybajcs térsége).

- A mentett oldalon a többcélú belvízrendszer mederhálózatának rekonstrukciója történik, a vízszintszabályozást, vízkormányzást biztosító létesítmények építésével. Megvalósul az érté­­kes ágak és nedves rétek vízpótlása. Az összefüggő mederhálózat megteremtésével lehető­ség nyílik, un. zöld és kék folyosók létrehozására is. A kék folyosók kialakítása megteremti annak lehetőségét, hogy egyes részvízgyűjtők,  továbbá a mentett oldali vízrendszer és a Mosoni-Duna között kapcsolat alakuljon ki, ezáltal a vízi élőlények vízterek közötti átjárha­tó­sága biztosítható lesz. Felső-Szigetközben a megnövekedett vízigénynek megfelelő szakaszos mederbővítés és az érintett keresztező műtárgyak átépítése történik.

 

 

 

 A projekt Európai Uniós finanszírozással valósul meg. Költsége: 6 255 574 070 Ft. A Támogatási Szerződés 2011. november. 22-én került aláírásra. A kivitelezői szerződéskötés dátuma: 2012. május 10.. A konkrét kiviteli munkák 2012. év végén kezdődnek, a projekt teljes befejezése 2014. év végére várható.

Tényleges eredmények és vitás elemek

A tervezési folyamat nyomon kísérése alapján elmondhatjuk, hogy a tervtárgyalásokon elhangzott javaslatok a tervbe beépültek, a korábbi években megvalósított Felső-szigetközi vízpótló rendszer építésének tapasztalatai ezt elő is segítették.

 

 A Győr városát érintő, kivitelezéskor fellépő problémák, amelyek a lakosság folyamatos tájékoztatását igénylik:

- a Bácsai csatorna parti növényzetének irtási munkái,

- a kotráshoz szükséges parti sáv kialakítása, tereprendezés,

- a kitermelt iszap, föld deponálása, szállítása, terítése,

- a műtárgyakhoz, burkolatokhoz szükséges anyagok szállítása,

- zajszennyezés, sárfelhordás, porszennyezés.   

        

 

Reflex Környezetvédő Egyesület<< Vissza