CLIPMA - Éghajlatvédelmi szakképzés

A Reflex Környezetvédő Egyesület az Európai Unió "Lifelong Learning Programme" támogatásával éghajlatvédelmi képzést szervez a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közreműködésével.
További információk: www.clipma.eu
A képzés alapjául az ausztriai Klímaszövetség (Klimabündnis Österreich) és környezeti szakképzésekben jártas és minősített "Umweltberatung" közös képzési anyaga szolgál.
Az önkormányzati szakemberek számára meghirdetett felhívás az alábbi témaköröket öleli fel: éghajlatváltozás, éghajlatvédelem, klímapolitika helyi és térségi feladatai.Célok
A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó tudást kapjanak nemzetközi és nemzeti éghajlatvédelmi irányelvekről, illetve arról, hogy ezeket az irányelveket hogyan lehet megvalósítani helyi, önkormányzati szinten.

Résztvevők száma - célcsoportok és jelentkezési követelmények

A Leonardo program 15 fő képzését támogatja. A jelentkezővel szemben elvárás, hogy munkájában vagy önkéntes tevékenységeiben a helyi éghajlatvédelemmel összefüggő tevékenységeket végezzen.

Jelentkezés, regisztráció
Jelentkezni a kitöltött és határidőre visszaküldött jelentkezési lap segítségével lehet. Mivel a részvételi létszám korlátozott, a jelentkezéseket azok sorrendjében tudjuk elfogadni, melyről a jelentkezőket 2012. május 4-ig tájékoztatjuk.

Jelentkezési határidő:
2012. május 3. - csütörtök

Fővédnök
A képzés fővédnöke dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, mint a fenntarthatóság szempontjából mintaértékű fejlesztéseket megvalósító Pannonhalmi Főapátság képviselője.

A képzés időtartama
A 64 órás képzés 3 db 2 napos alkalomra épül az alábbiak szerint.

- 1 képzési óra 45 perc;

- Szakmai tartalom - 38 óra;

- Egyéni, kiscsoportos munka és e-learning - 14 óra;

- Adminisztráció és szünetek - 12 óra.

Ellátás, költségek
A képzésen a részvétel ingyenes, mely magában foglalja a részvételt a képzési alkalmakon, az ellátást (ebédet, frissítőket), a képzéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtást.
Amennyiben a részvevő a képzésekhez kapcsolódóan szállást igényel, annak költségei a pannonhalmi és felsőörsi helyszíneken őt terhelik. A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség tagjainak esetleges szállásköltségeit a Szövetség átvállalja. Útiköltség térítésre nincs lehetőség.

Az oktatási és tanulási folyamat - a módszertan vázlata

Előadások - Sok téma előadás formájában kerül átadásra. Az előadások általában 45 vagy 90 percesek (1-2 képzési óra). A résztvevőknek több előadást kell meghallgatniuk, ami ugyan kicsit formálisnak mondható, de természetesen lehetőség nyílik kérdések feltevésére előadás közben vagy utána, hogy a résztvevők biztosan elsajátítsák a tanultakat. A feltett kérdések alapján az előadók újragondolják az elmondottakat és kiegészítik a résztvevők igényei szerint. Az előadók bátorítják a résztvevőket a kérdések feltevésére, akár az önkormányzatok konkrét problémáival kapcsolatban is, ebből beszélgetések alakulhatnak ki, amelyeket az előadók moderálnak.

Részvételi alapú feladatok - a részvevők csoportos és egyéni feladatokat oldanak meg a képzésen:

Csoportos munka - Feladatok megoldása csoportokban: a résztvevőknek egy adott problémára kell együttes erővel választ, megoldást találniuk. Dolgozniuk kell a feladatuk tartalmán is és a vizuális megjelenítésén is, melyre minden képzési napon kb. 45 percük áll rendelkezésre. Az utolsó képzési napon minden csoportnak lehetősége van 45 percben bemutatni elkészült feladatukat.

Egyéni munka (E-learning) - A résztvevők egyéni feladatot is kapnak, amelyet az utolsó kétnapos képzés előtt kell írásban benyújtaniuk. A szervezők ellenőrzik az anyagot, amely alátámasztja, hogy a résztvevő képessé vált egy konkrét projektterv kidolgozására. Ezek az egyéni anyagok is letölthetők a honlapról.

Interaktív rész - Legjobb példák bemutatása és/vagy megtekintése - Polgármesterek vagy a projektek képviselői bemutatják a helyi sikeres fejlesztéseket lehetőség szerint a fejlesztés helyszínén, amennyiben ez nem megvalósítható, előadás keretein belül.

Minősítés - Azok a résztvevők, akik a képzésnek legalább a 75%-án jelen voltak és elkészítették a csoportos és egyéni feladatokat, oklevelet kapnak. Az oklevelek átadása hivatalos formában, ünnepélyesen történik, médianyilvános rendezvényen.
A képzés értékelése - A résztvevők minden képzési alakalommal írásban, értékelő lap kitöltésével mondhatnak véleményt a képzésről.

Előadók - Előadóink tanulmányi és szakmai háttere biztosítja a képzési program minőségét. A képzéseken részben a szervezők képviselői, részben külsős szakemberek tartják az előadásokat. Gyakorlati szempontokból nagyon fontosnak tartjuk, hogy az előadók szakmai háttere hasonló legyen a képzésen résztvevőkével.

Az előadók egyetemet végzett szakemberek, akik az adott témában jártasak, több éves munkatapasztalattal rendelkeznek. Minden képzési program végén a résztvevők elmondhatják, leírhatják véleményüket az előadásokról. Ezeket és a képzések részvevői által felvetett új témákat a program 3., felsőörsi alkalmán igyekszünk teljesíteni.

Kommunikáció az előadókkal, adminisztráció - A Reflex Környezetvédő Egyesület folyamatosan internetes és telefonos kapcsolatban van az előadókkal. Az előadók minden képzéssel kapcsolatos információt időben megkapnak (képzés helye, pontos időpontja, információk a résztvevőkről, előadások anyagai, stb.).

Szervezetek - A képzést a Reflex Környezetvédő Egyesület szervezi, szorosan együttműködve a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséggel és annak tagszervezeteivel. A találkozók moderálást, a csoportos, részvételen alapuló feladatok levezetését a Inspi-Ráció Egyesület végzi.

 A cikkhez csatolt dokumentumok:
szakkepzes_jelentkezesi_lap.doc

<< Vissza